Podporný list

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko, považuje va5e sociálne, pracovné a
hlavne mzdové podmienky, aj za náš základný kameň, ovplyvňujúci podmienky kvality života
a zamestnávania nás všetkých,
V mene celej odborovej organizdcie Jaguar Land Rover Slovensko vyjadrujeme podporu
všetkým zamestnancom a odborovým. organizáciam: (OZŽ,FPP, NKOS-Ž, OAVD,ŽROZ,
OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOZ, OZZŽ a FS) pôsobiacich pri ŽSR.
V čase keď vrcholoví predstavitelia SR informujú o mimoriadnej prosperite a raste
ekonomiky SR a náklady na bežný život nezastaviteľne stúpajú, navrhovaná suma 10€ na
zvýšenie a postup zo strany železníc je výsmechom každému zamestnancovi ŽSR a jeho
rodine.

Prístup ŽSR kedy vydali jednostranné vnútorné nariadenie považujeme za arogantný,
popierajúci právny, demokratický štát !
Zamestnanci majú nárok na sociálny dialóg zabezpečujúci dôstojne životné podmienky!
Takéto správanie zamestnávateľa, naviac štátneho, ktorý by mal ísť príkladom a malo by byť,
jeho výsadou a povinnosťou rešpektovať zákon a dobré mravy si vyžaduje tvrdú odpoveď v
rámci všetkých zákonom dostupných prostriedkov.
Týmto Vám ešte raz, deklarujeme podporu v štrajkovej pohotovosti a ďalšom zákonom
oprávnenom postupe.
Vyzývame všetkých zamestnancov ŽSR, vaše platy sú podhodnotené, čakať na lepšie
podmienky nemá zmysel, nenechajte sa viac tlačiť do kúta a opíjať suchým rožkom. Stojte
pri sebe, buďte jednotní a podporte svoje odborové organizácie a ich vyjednávacie tímy.
SME V TOM SPOLU!
Peter Mrázik
Predseda Moderných odborov
Aios Jaguar Land Rover Slovensko

Comments are closed.