Výzva všetkým železničiarom

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS.
VÝZVA ZAMESTNANCOM ŽSR A VŠETKÝM ŽELEZNIČIAROM
Vážení zamestnanci, železničiari !
Snahou kolektívnych vyjednávačov zo strany odborových organizácií je, v čo najkratšom čase uzatvoriť novú kolektívnu zmluvu na legalizáciu vzniknutej situácie, pretože tak, ako sme už prezentovali, iba ona môže v právnom štáte garantovať pre zamestnancov benefity nad rámec Zákonníka práce a nie jednostranný pokyn generálneho riaditeľa.
Vyzývame preto Vás všetkých, ktorým nie je ľahostajné ako pristupuje zamestnávateľ k Vašim oprávneným požiadavkám vrátane primeraného mzdového nárastu, aby ste prišli podporiť
v stredu 23. januára 2019 v čase o 10,30 hodine
snahy kolektívnych vyjednávačov, zástupcov hore uvedených odborových organizácií. Stretneme sa v Bratislave pred budovou generálneho riaditeľstva ŽSR na Klemensovej.
SPOLU DOKÁŽEME VIAC. „V JEDNOTE JE SILA!“
V Bratislave, 16. 1. 2019

Comments are closed.