Členský príspevok

Členské-5,00-EUR-1

Zvýšenie členského príspevku OAVD.

Kolegyne, kolegovia, členovia OAVD. Delegáti VII. Snemu OAVD, ktorý sa konal dňa 4.10.2017 v Žiline rozhodli na základe návrhu vrcholových funkcionárov OAVD o zvýšení mesačného členského príspevku OAVD z 3,50 Eur ( resp. 3.32 Eur) na 5,0 Eur.
Je pochopiteľné a normálne, že každé zvyšovanie v akejkoľvek oblasti vždy berieme s určitou nevôľou. Preto sa Vám v krátkosti pokúsime objasniť a vysvetliť, prečo sme po dlhých rokoch pristúpili k takému nepopulárnemu kroku. Po prechode na euromenu od 1.1.2009 sa aj naše členské príspevky preklopili prepočítavacím kurzom zo slovenských korún na Euro. Od tohto času už ubehlo dlhých skoro 8 rokov. Všetci dobre vieme ako sa zvýšili náklady vo všetkých oblastiach života občanov a zamestnancov, a od vplyvu tohto zvýšenia nákladov neostali ušetrené ani organizácie a ani Odborová asociácia výpravcov a dispečerov. Chceme a sme odhodlaný vrátiť značke „OAVD“ vážnosť a dostať ju na piedestál, tam kde niekedy bola. Našu prácu budeme robiť na profesionálnej úrovni v prospech Vás všetkých členov OAVD, a tým dať funkcii výpravca a dispečer ich vážnosť a prinavrátiť kredit, ktorý niekedy im oprávnené patril. A s tým všetkým súvisia aj nejaké náklady, nutnosť mať finančné prostriedky. Napr. nie je možné fungovať tak aby pri potrebe vytlačiť väčšie množstvo dokumentov sme chodili u zamestnávateľa od jednej kancelárie k druhej, prosíkali sa a tvárili ako chudobný príbuzní. A to už nehovoríme o nákladoch na komunikačné prostriedky alebo náklady na cestovné. Iste môžete mať k tomu pripomienky, že máme „režinky“, ale sú stanice, dopravné body, kde vlaky nechodia alebo nechodia vo vhodnom čase, a aj výdaje v Bratislave na MHD, kde máme Generálne riaditeľstvo nie sú zanedbateľné. Asi tu nemusíme vypočítavať koľko času sme strávili na GR v súvislosti s „ Projektom – Kategorizácia staníc a nové odmeňovanie výpravcov“, či s prípravou kolektívneho vyjednávania na rok 2018. Týchto aktivít je veľa, výpočet by zabral jednu stranu listu. Nerobíme to pre seba, ale pre dobro členov OAVD a trošku smutné konštatovanie aj pre ostatných zamestnancov.
Nakoniec je potrebné dodať a ozrejmiť, že všetky finančné prostriedky z členských príspevkov poukázané na účet OAVD sú pod prísnou kontrolou a garanciou tohto sú Revízne komisie OAVD, pôsobiace na úrovni Regionálnych rad a Republikovej rady. Pri najmenšej pochybnosti o nehospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami máte možnosť resp. až povinnosť obrátiť sa na svojich zástupcoch a dožadovať sa informácii a nápravy.

Demko František Mgr. Chovanec Jozef
Predseda Republikovej rady Prezident OAVD

Comments are closed.