INFO región Košice

Dňa 13.12.2017 sa v Košiciach uskutočnila Konferencia OAVD Košického regiónu, ktorá určila smerovanie a personálne obsadenie funkcií na obdobie ďalších 5 rokov.

Staronovým viceprezidentom sa stal : František Tököly.

Staronovým podpredsedom sa stal : Róbert Sučanský.

Staronovým tajomníkom sa stal : Miloslav Hirko.

Za členov Republikovej rady boli nominovaní: František Tököly, : Róbert Sučanský, Miloslav Hirko a Jozef Jerga.

Boli určení aj dvaja náhradníci do Republikovej Rady v prípade dlhodobej nemoci a pod. a to :

Monika Hatalová a Rastislav Dimun.

Za vedúcich uzlov boli nominovaní:

Uzol Košice : Miloslav Hirko

Uzol Kysak : Kamil Kalafus

Uzol Prešov : Kamil Kalafus

Uzol Margecany : Róbert Sučanský

Uzol Spišská Nová Ves : František Tököly

Uzol Poprad : Zdeno Knižka

Uzol Trebišov : Monika Hatalová

Uzol Bánovce nad Ondavou : Branislav Oláh

Uzol Čierna nad Tisou : Krisztián Ferko

Uzol Michalovce : Slavomil Sovák

Uzol Krásna nad Hornádom : Rastislav Dimun

Uzol Haniska pri Košiciach : Jozef Jerga

Uzol Humenné : neobsadený

Uzol Dispečerský aparát : neobsadený

Uzol Rožňava : neobsadený

Uzol Plešivec : neobsadený

Uzol Starý Smokovec : neobsadený

Na Konferencii bola schválená nová Smernica Platieb,ktorá reaguje na zvýšenie členského a podstatne zvyšuje príspevky pre členov OAVD

Comments are closed.