Archive for december, 2017

Oznam

Dodatok č.1 ku KZ 2017 – 2018 bude podpísaný 18. 12. 2017 o 12:00 hod. V budove GR ŽSR v zasadacej miestnosti 257.

INFO

Kolektívne vyjednávanie ukončené.

Dodatok k KZ ŽSR 2017 – 2018, bod 45 MZDY dňa 8.12.2017 dohodnutý.
Dňa 8.12.2017 pokračovalo kolektívne vyjednávanie IV. Kolom od 9°° hod. na Klemensovej u zamestnávateľa ŽSR. Rokovaniu predchádzalo deň predtým spoločné pracovné stretnutie zástupcov jednotlivých odborových centrál v centrále OZŽ, kde po búrlivých, miestami až deštruktívnych debatách OC dospeli k dohode, ktorú predostreli druhej strane, zamestnávateľovi. Čítajte ďalej »

Správa

Maratón rokovaní skončený. OC a zamestnávateľ sa dohodli . Z malými modifikáciami prijali návrh zamestnávateľa. Podrobnejšie informácie zajtra v info.

INFO

KV 30-11.- doc pondelok

Vážené kolegyne a kolegovia a prvom rade členovia OAVD. Neustále premýšľam nad kolektívnym vyjednávaním z 3.kola ( dňa 30.11.2017 – 3. kolo KV ). Začnem tak trošku osobnou úvahou o situácii v ktorej sme .
Kolektívne vyjednávanie pokračovalo dňa 30.11.2017 na GR – ŽSR. Je veľmi smutné až neuveriteľné, že ešte v treťom kole nevyjednávame zo zamestnávateľom ale minimálne zástupcovia ôsmych OC vyjednávajú s jednou oproti sediacou OC. Po tomto dátume je čas pomenovať niektoré vecí a javy pravými slovami. Čítajte ďalej »

INFO z KV

INFO z KV 30.11.2017

Vážené kolegyne a kolegovia , v prvom rade členovia OAVD. Dňa 30.11.2017 sa konalo 3 kolo kolektívneho vyjednávania. Ak mám dobré informácie tak návrh zamestnávateľa už koluje medzi zamestnancami v znení ako bol predložený zástupcom zamestnancov. Na kolektívne vyjednávanie 30.11. sme požadovali vyjadrenie odborných zložiek zamestnávateľa k jeho predloženému návrhu. Zamestnávateľ nám predložil dokument podpísaný námestníkmi generálneho riaditeľa s ich súhlasom s predloženým návrhom. Treba priamo priznať, že predložený návrh zamestnávateľa priamo zhodnocuje situáciu na ŽSR. Čítajte ďalej »