Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2017 – 2018 podpísaný.

Dnes 18.12.2017 bol na GR ŽSR zástupcami OC a generálnym riaditeľom ŽSR podpísaný Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2017 – 2018.

Prílohy č.1 – 4

Comments are closed.