Žiadosť o rokovanie

ÚV List prem.

Vážená pani premiérka,

dňom 26.02.2009 vznikol Zväz odborových organizácií v železničnej doprave (ZOOvŽD), ktorého členmi sú Federácia strojvodcov (FS), Odborový zväz zamestnancov železníc (OZZŽ) a Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD).
Dovoľte mi požiadať Vás o láskavosť, prizvať zástupcov tohto zväzu, pri rokovaniach o riešení problémov v železničnom sektore.
O riešenie týchto problémov požiadalo Odborové združenie železničiarov (OZŽ), teda jedna z trinástich odborových organizácií, pôsobiacich v sektore železníc. Súhlasíme s Vaším postupom po rokovaní dňa 17.01.2011, ale dovolím si Vás informovať, že OZŽ nemá poverenie zastupovať i náš zväz z dôvodu, že nie vždy sa naše požiadavky zhodujú, a preto požadujeme účasť na týchto rokovaniach.

S úctou
Milan Hošták v. r.
prezident ZOOvŹD
v Bratislave 20. 01. 2011

MDVRR Št.t.-1Žiadosť o rokovanie

Vážený pán štátny tajomník,

dňom 26.02.2009 vznikol Zväz odborových organizácií v železničnej doprave (ZOOvŽD), ktorého členmi sú Federácia strojvodcov (FS), Odborový zväz zamestnancov železníc (OZZŽ) a Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD).
Dovoľte mi požiadať Vás o akceptovanie zástupcov tohto zväzu, pri rokovaniach o riešení problémov v železničnom sektore, pri prerokovaní materiálu Revitalizácie železníc, ktorý má byť predložený na rokovanie vlády, tak ako to vyplynulo po rokovaní s Odborovým združením železničiarov (OZŽ), teda jednou z trinástich odborových organizácií pôsobiacich v sektore železníc, zo dňa 17.01.2011.
Dovolím si Vás informovať, že OZŽ nemá poverenie zastupovať i náš zväz z dôvodu, že nie vždy sa naše požiadavky zhodujú, a preto požadujeme účasť na týchto rokovaniach.

S úctou
Milan Hošták v.r.
prezident ZOOvŹD

v Bratislave 20. 01. 2011.

Comments are closed.