Informácia o revitalizácii

Informácia o revitalizácii

Vážení kolegovia, vážené kolegyne.
Dňa 28.01.2011 som sa zúčastnil na rokovaní s pani premiérkou a pánom ministrom dopravy. Bolo to prvé stretnutie a zahájenie rokovaní o revitalizácii všetkých troch železničných spoločností. Pán minister Fígeľ predstavil základný materiál, ktorý určuje ďalšie smerovanie a spôsoby ako majú začať fungovať železničné spoločnosti, aby ich fungovanie bolo efektívne a nevytvárali ďalšie straty a dlhy. Konečne bolo priznané aj zlé nastavenie železničného sektora zo strany štátu, ktoré sa musí teraz zmeniť. Zainteresovaní do ďalšieho riešenia majú byť všetci zúčastnení na doprave po železnici vrátane sociálnych partnerov. Pani premiérka vytkla generálnym riaditeľom prezamestnanosť v riadiacom aparáte, konkrétne nárast o 100% za posledných 10 rokov a odporučila jeho redukciu. Vyčíslila dokonca plat jedného člena predstavenstva, ktorý stojí spoločnosť ročne toľko ako prevádzka jednej trate (konkrétne trate Šaľa – Neded). Na tomto základe dostali generálni riaditelia súhlas na prepustenie členov predstavenstva. Takže pozastavenie prepúšťania trvá aj naďalej až do schválenia celého programu revitalizácie. Ďalšie rokovania budú prebiehať v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Konečný návrh má byť spracovaný do konca mesiaca februára. Zatiaľ je to všetko, čo sme sa dozvedeli , ďalšie informácie v priebehu rokovaní.
Po skončení rokovania som sa stretol s pánom Ľuptákom, našim generálnym riaditeľom. Prisľúbil mi stretnutie na GR ohľadom skutočností v jemu zaslanom Otvorenom liste. Možno sa niekomu bude zdať, že informácií je málo a všeobecné, ale tak prebiehalo rokovanie, všeobecne zadefinovať potreby a smerovanie revitalizácie železničného sektoru. Bol to Úvod do programu revitalizácie, na základe ktorého sa budú rozvíjať a konkretizovať ďalšie úlohy a kroky ako nastaviť efektívne fungovanie železničného sektora.

Jozef Chovanec Prezident OAVD
V Šali dňa: 30.januára

2 reakcie

  • Krátke ,stručné a výstižné . Vďaka p.prezident .Každopádne dámy a páni kolegovia mám pocit že momentálne a podotýkam že zatiaľ sa to ešte nestalo máme (a teraz myslím nás ludí z prevádzky )silného ´´spojenca´´ v osobe pani premiérky ,fakt je že keby to ona nestopla už sa deje v reále prepuštanie (čomu sa síce úplne nevyhneme ale ked už tak nech je to rozumne pripravené)a celkovému stavu na žsr do budúcnosti by to vobec nepomohlo .Efendi ak naši páni ktorí naozaj rozhodujú čo sa deje v našom podniku majú aspoň trochu politického citu a pozor oni ho musia mať ak tam sú ,tak si myslím že už pochopili že jednoduché a rýchle,síce už viackrát vyskúšané riešenie tj.(zrušíme ludí z prevádzky nejako si už tam poradia,niečo sme ušetrili ,hore máme pokoj a chvílku to takto vydrží) im tentokrát len tak ľahko neprešlo.Nie som taký optimista aby som si myslel že nebudú chcieť nájsť sofistikovanejší sposob na udržanie terajšieho stavu (najhorší možný scenár je že sa im ho podarí nazvať revitalizácia)ale stále je to určitý posun .Žeby sme konečne raz niekedy v budúcnosti pracovali v relatívne zdravej firme ???

     
  • Zdravím Ťa pán prezident. Konečne prišiel niekto na to, že v riadiacom aparáte je neskutočná prezamestnanosť. Len dúfam, že nezostane len pri konštatovaniach.