Otvorený list

Otvorený list
Vážený pán generálny riaditeľ

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov dôrazne protestuje proti zámerom zamestnávateľa na hromadné prepúšťanie. Napriek ubezpečovaniu zo strany zamestnávateľa o neexistujúcich zoznamoch zamestnancov, ktorí majú byť prepustení, napriek zákazu prepúšťania, ktoré prezentovala pani premiérka v médiách, zamestnávateľ naďalej pokračuje v prípravách na hromadné prepúšťanie podľa údajne neexistujúcich zoznamov. Od 19.01.2011, kedy sa konala porada prednostov na OR Košice a OR Trnava, prednostovia staníc informujú dotknutých zamestnancov o skutočnosti, že dostanú výpoveď od zamestnávateľa k 01.04.2011. Na základe týchto skutočností Vás žiadam o čo najskoršie stretnutie a informácie o situácii, ktorá vznikla , stále na ŽSR pretrváva a zároveň vytvára napätie a neistotu u zamestnancov.

S pozdravom

V Šali dňa 26.01.2011 Chovanec Jozef
prezident OAVD

1 reakcia

  • Konečne aspoň niečo.A môj osobný názor je ,že by to alo byť adresované aj Správnej rade ŽSR.Na poslednom kole KV,alebo aspoň je tam o tom zmienka ,že SR zvážila možnosť aby zástupca zamestnancov mohol s vedením prerokovať nekorektne postupy pri racionalizačných opatreniach.A netreba zabudnúť na Zákoník práce paragraf 73 ods.2 ,bod e :kritériach na výber zamestnancov,s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať!!! Neuľahčujme im To ,oni si to nezaslužia.