INFO z KV

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE – ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
o dodatku č. 4, – mzdový nárast pre zamestnancov ŽSR na rok 2022.
??️
Dňa 16.12.2021 sa konalo kolektívne vyjednávanie na ŽSR na podnet zamestnávateľa. Po troch kolách neustáleho tvrdenia, nemáme, nedáme, máme málo, čo v treťom kole 2.12.2021 aj za prítomnosti GR ŽSR sme im vyvrátili ( v úzkej súčinnosti OAVD a OZŽ). Následne zamestnávateľ nespochybnil naše zistenie, že šetrí na mzdách pre zamestnancov v roku 2021 objem skoro 7 miliónov. ( Hneď aj našli riešenie na vyplatenie určitej čiastky- tzv. Covid resp. Vianočné, vo výške 150 euro).
Dnes predložil zamestnávateľ ústne ponuku na mzdový nárast pre rok 2022. Kolektívni vyjednávači jednoznačne odmietli tento návrh, keďže nemôžu súhlasiť :

 1. Výškou sumy navýšenia.
 2. Systémom ( spôsobom ) navýšenia.
 3. Zdrojom finančných prostriedkov na navýšenie.
  Tak preto minimálne z týchto troch dôvodov kolektívni vyjednávači odmietli tento návrh zamestnávateľa.
  Zamestnávateľ neprijal ani jeden bod z návrhu dodatku č. 4, ktorý im bol predložený do KV.
  Požiadali sme zamestnávateľa o vyplatenie sumy 150 euro vo výplate za mesiac december z tých dokázateľne ušetrených mzdových nákladov.
  QUO VADIS- ako ďalej ?
  Kolektívni vyjednávači OC ešte začiatkom týždňa absolvujú niekoľko bilaterálnych rokovaní mimo zamestnávateľa ŽSR a po dohode sme si stanovili ešte termín kolektívneho vyjednávania na deň 22.12.2021 o 13.00 hod., kde sme požiadali aj o účasť GR ŽSR.
  Bližšie informácie budú po dodaní písomného návrhu zamestnávateľa a spomínaných stretnutiach mimo ŽSR.
  A nakoniec pre všetkých zamestnancov si dovolím citovať postoj zamestnávateľa v rámci KV, kde som dnes aj dostal v podstate súhlas na uverejnenie.

V tomto som sa zmohol iba na “ suché“ konštatovanie, že dnes sa „už to nenosí“.

Citujem: “ …., že najväčším benefitom ŽSR je stabilita pre zamestnancov, ktorí majú garantovanú mzdu vo výplatnom termíne“.
???
( Toto fakt nepotrebuje komentár).
František Demko KV OAVD.

Comments are closed.