INFO z KV

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE na ŽSR dňa 22.12.2021.
??️
Dňa 22.12.2021 sa v popoludňajších hodinách konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ŽSR o dodatku číslo 4, KZ ŽSR – mzdový nárast pre rok 2022.
Zamestnávateľ naďalej odmietal návrhy zástupcov zamestnancov, obhajoval svoje postupy v rámci ušetrených mzdových prostriedkov v roku 2021.
Po vynútenej prestávke a už za prítomnosti GR ŽSR , kolektívny vyjednávači -zastupcovia zamestnancov odmietli upravený návrh zamestnávateľa – vyplatiť v decembrovej výplate odmenu vo výške 180 euro a zvýšenie tarifných tried všetkým zamestnancom od 1.7.2022 o 35 euro.
Ústretový proti návrh kolektívnych vyjednávačov – zástupcov zamestnancov –
Vyplatiť odmenu v decembrovej výplate vo výške – 180 euro.
Zvýšenie TT o 50 euro od 1.4.2022
Úprava TT v piatich pracovných pozíciách, ktoré ostali nedoriešené ešte z roku 2019.
Zaviesť do systému odmeňovania – príplatok za prácu vo výške ( hĺbke) nad 5 metrov.
Postupne riešiť zvýšenie objemu finančných prostriedkov – prémie.
Po tomto našom konečnom proti návrhu, zástupcovia zamestnávateľa aj za prítomnosti GR ŽSR garantovali konečne vyjadrenie ( po ekonomických prepočtoch) najneskôr do 28.12.2021 do 12.hodiny a následne dohodnuté kolektívne vyjednávanie na 13:00 hod.
Pozitívna správa je, že pán GR ŽSR, garantoval odhliadnuc od výsledkov nasledujúcich rokovaní, akceptoval požiadavku kolektívnych vyjednávačov odborových organizácií a za mesiac december bude vyplatená všetkým zamestnancom ďalšia odmena vo výške 180 euro.

František Demko KV OAVD.

Comments are closed.