INFO z KV

2.12.2021.
Kolektívne vyjednávanie na ŽSR – 3.kolo.
Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci na všetkých úrovniach ŽSR.
Tretie kolo KV ukončené.
NEMÁME, NEDÁME, NEDALI NÁM, MÁME MÁLO ….
Ponuka aká sa neodmieta- dva roky po sebe na ŽSR bez navýšenia mzdy – 0 percent.!
Už nie je doba ministra – Prokopoviča a Fígeľa, že pán Boh tak chce a je to správne.

??
KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ŽSR O DODATKU č. 4. ( mzdový nárast pre rok 2022) je ukončené.
Kolektívni vyjednávači ukončili proces kolektívneho vyjednávania, keď aj dnes , aj za prítomnosti GR ŽSR zamestnávateľ jednoznačne deklaroval pre rok 2022 nárast mzdy vo výške 0% ( nula percent). Strana zamestnávateľa neprijala ani jeden argument zo strany zástupcov OC.
Stále iba dookola – nemáme, nedáme, nedali nám, máme málo, a zamestnanci to musia pochopiť a akceptovať.
NIE, zamestnanci to nepochopia, ani nebudú akceptovať.
Dnes sme zamestnávateľovi aj za prítomnosti GR ŽSR jednoznačne a nespochybniteľné dokázali, že tento rok, za 11 mesiacov ušetril na zamestnancoch( viac menej v prevádzke) cca 7 ( sedem) miliónov eur. Áno, je to fakt, a snáď v krátkom čase príde aj riešenie od zamestnávateľa čo s tým.
Nakoniec nás , kolektívnych vyjednávačov odkázal ísť kolektívne vyjednávať na MDV alebo Úrad vlády alebo MF SR.
Túto výzvu zamestnávateľa sme prijali, a podnikáme kroky, ísť KV na MDV na odporúčanie zamestnávateľa.
Tam ale budeme potrebovať aj pomoc zamestnancov.
Podrobnejšie informácie o priebehu 3.kola KV, a ďalších postupových krokoch zo strany Zástupcov zamestnancov v priebehu zajtrajška.( 3.12.2021)
František Demko
KV za OAVD.

Comments are closed.