Poďakovanie členom VK

Vážení kolegovia a kolegyne.

Dovoľte mi srdečne Vám poďakovať za vaše úsilie a odvedenú prácu pri voľbe zástupcu zamestnancov do Správnej rady ŽSR. Je mi nesmierne ľúto, že na základe konania niektorých jednotlivcov pri voľbách toto úsilie a Vaša práca vyšli na zmar nakoľko sa náš kandidát na protest voči priebehu volieb , možného ovplyvňovania , či podozrenia z manipulácie volieb v jednotlivých volebných komisiách vzdal kandidatúry za zástupcu zamestnancov v Správnej rade ŽSR. Aj druhé miesto je pekný výsledok v prípade demokratických a korektných volieb. Podľa nášho názoru tieto voľby také neboli a preto sa náš kandidát rozhodol odstúpiť a ďalej nekandidovať. Ani jedno podanie ani jedno podozrenie z porušovania nebolo podané na volebné komisie v ktorých pôsobili členovia OAVD . A preto ešte raz veľká vďaka za vašu prácu. Ak sa dajú voľby urobiť v niektorých volebných komisiách korektne a v súlade so všetkým prečo nie všade?

Prezident OAVD Mgr. Jozef Chovanec

Comments are closed.