INFO Z KV

Info

Dňa 16.12.2011 pokračovalo kolektívne vyjednávanie k neuzatvoreným bodom KZ na rok 2012. Ale jedinou ústrednou témou, ktorá sa prejednávala bol nový systém odmeňovania navrhnutý zamestnávateľom. Zamestnávateľ zatiaľ neustúpil od svojho návrhu a snažil sa OC presvedčiť o výhodnosti predloženej koncepcie aj pripravenou prezentáciou. Pre OC zostáva naďalej neprijateľné riešenie, podľa ktorého by bol mzdový nárast skupiny zamestnancov, ktorí majú na ŽSR odpracovaných 30 a viac rokov riešený len prostredníctvom pohyblivej zložky mzdy. Prakticky nekontrolovateľné riešenie, zahrňujúce ľudský faktor – vedúceho zamestnanca, ktoré prostredníctvom priemerných čísiel môže ukázať uspokojivé výsledky. Pri pohľade na jednotlivca to už také ružové nebude. Všetci vieme aká je prémiová prax v prevádzke a hlavne tí starší, ktorých sa to v tomto prípade najviac týka.
Zamestnávateľ naďalej odmieta návrh OC, ktorý zohľadňuje služobne staršiu skupinu zamestnancov zavedením príplatku za prax.
Na základe uvedených skutočností OC požiadali o prestávku v rokovaní, počas ktorej bol prediskutovaný aj návrh OZŽ rozdeliť zavedenie nového systému do dvoch postupových krokov nasledovne:
-v roku 2012 zaviesť dve pásma:
súčasne platné pásma v jednotlivých TT podľa odpracovaných rokov 1 – 5 zlúčiť do jedného a vyplácať sumou piateho pásma valorizovanou o pevnú čiastku 30€ a zlúčiť pásma 6 – 10 a vyplácať sumou desiateho pásma valorizovanou o pevnú čiastku 30€.
-v roku 2013 zlúčiť tieto pásma
OC sa na uvedenom riešení dohodli a predniesli ho ako spoločný návrh zamestnávateľovi. Následne zamestnávateľ predložil svoj návrh riešiť zamestnancov s odpracovanými 30 rokmi a viac prémiou 30€ vyplácanou na konci každého štvrťroka, čo prakticky znamená mesačné navýšenie 10€. Túto alternatívu OC odmietli.
Kolektívne vyjednávanie bolo následne prerušené a termín nasledovného oznámi GR ŽSR prostredníctvom elektronickej pošty.

Ing. Porubän Ľubomír
viceprezident O A V D za Bratislavskú oblasť

17 reakcií

 • Ďakujem aj ja za vysvetlenie, zmiatla ma info od dofa.

   
 • Takto si predstavujem hájenie záujmov svojich členov.Pridáme sa ?
  http://hnonline.sk/ekonomika/c1-54308710-strojvodcovia-hrozia-strajkom

   
 • Ďakujem za vysvetlenie, pretože niekto si tu pomýlil 9 a 1O tarifnú triedu s ročnými pásmami 9 a 10.

   
 • V ešte dva dni platnej mzdovej tabuľke sú jednotlivé tarifné triedy rozdelené na desať tarifných pásiem podľa odpracovaných rokov. Teda aj tarifná trieda 11 a 12. Od 1.1.2012 už bude v jednotlivých tarifných triedach len jedna suma, ktorá bola v súčasnom systéme vyplácaná pri odrobených 30 a viac rokoch. Jednotlivé prémie sú učené pre zamestnancov, ktorý vo všetkých tarifných triedach boli zaradený v 9. pásme na základe odpracovaných 27 – 30 rokov a v 10. pásme na základe odpracovaných 30 rokov a viac.

   
 •  
 • Tu sa nám to pokúsil vysvetliť „jeden neznámy pán z webu“ : soras mýliš sa.
  pozor nič nejde do pohyblivej zložky ale mení sa princíp mzdovej tabulky kedy už nebudú ročné pásma a všetky od nultého sa zhrnú do desiateho pásma a to znamená že ten v nultom pásme si polepší najviac v desiatom nič. a to bude v priemere 5% avšak zamestnanci v desiatom pásme budú dostávať kompenzáciu k platu ktorá bude mimo zakladnej zložky mzdy a tiež nebude v pohyblivej zložke mzdy. a aby som nezabudol aj v deviatom ročnom pásme bude kompenzácia ale nižšia ako v desiatom. mimochodom pásma sú odstupňované po troch rokoch to len tak pre nezainteresovaných. to znamená že v 10 pásme má človek odrobených 30 rokov na železnici. / pozn. asi to bude „pán najvyšší“ / , a inak ďalej interesantná diskusia: http://ekonomika.sme.sk/diskusie/1940098/1/Zelezniciari-si-prilepsia-o-desiatky-eur.html , a ďalšie informácie: http://ekonomika.sme.sk/c/6197564/zelezniciari-si-prilepsia-o-desiatky-eur.html

   
 • Ospravedlňujem sa ale vôbec tomu nerozumiem čo tu píšete:
  Mzdový nárast pre rok 2012 je 5%
  garantované prémie pre tarifnú triedu 9 = +10€ k doterajším prémiam
  garantované prémie pre tarifnú triedu 10 = + 20€ k doterajším prémiam
  Ostatné tarifné triedy sú kde? Veď výpravcov máme v tarifných triedach 9 až 12?????? a čo tí čo majú teraz 11 a 12???????

   
 • Zo stránky inej OC

  SÚHRNNÁ INFORMÁCIA

  z kolektívneho vyjednávania na ŽSR
  zo dňa 27. 12. 2011

  Zamestnávateľ, ŽSR zvolal na 27. 12. 2011 ešte raz všetky Odborové centrály, požiadal o pokračovanie kolektívneho vyjednávania a predložil upravený návrh bodu 45, v ktorom ŽSR v roku 2012 zabezpečí
   rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške 5% oproti plánovanej priemernej mzde za rok 2011, zaradením všetkých zamestnancov do 10.tarifného pásma ročných postupov, s účinnosťou od 1.1.2012,
   minimálnu prémiu zamestnancom zaradeným k 31.12.2011 do
  10. tarifného pásma ročných postupov vo výške 20 €, s výnimkou zamestnancov GR ŽSR.
  Zároveň sa nebude meniť odmena za nadčasovú prácu a zostane zachovaný 36 hod. pracovný čas.
  Zo sociálneho fondu by v bode 82 bola nahradená tabuľka pracovných výročí odmenou za odpracované roky pre tých zamestnancov, ktorí odpracovali na ŽSR viac ako 30 rokov vo výške 30 € štvrťročne .
  Po niekoľko hodinovom vyjednávaní sa nakoniec Odborové centrály dohodli so zamestnávateľom na konečnom znení týchto bodov v upravenom znení :
  ŽSR v roku 2012 zabezpečí
   rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške 5% oproti plánovanej priemernej mzde za rok 2011, zaradením všetkých zamestnancov do 10. tarifného pásma ročných postupov, s účinnosťou od 1.1.2012,
   minimálnu prémiu zamestnancom zaradeným k 31.12.2011
  do 10. tarifného pásma ročných postupov vo výške 20 €
  a zamestnancom v 9. tarifnom pásme 10 eur, s výnimkou zamestnancov GR ŽSR.

  Zostane zachovaná odmena za nadčasovú prácu a 36 hod. pracovný čas pre turnusových zamestnancov v nepretržitom režime. V sociálnom fonde zostane aj odmena za pracovné výročia podľa doterajšej tabuľky aj nová odmena pre zamestnancov, ktorí odpracovali nad 30 rokov v celkovej výške 120 eur ročne, rozdelená po 30 eur štvrťročne.
  Podmienky poskytovania druhého jedla sa nemenia.
  KZ ŽSR pre rok 2012 je týmto uzatvorená s účinnosťou od 1. 1. 2012

   
 • A ešte, najskôr dajú všetkých do 10. pásma a potom navýšia o 5% alebo nás dajú všetkých do 10. pásma a povedia, že to je to navýšenie o 5%.

   
 • A čo tarifná trieda 11? O tej nemáš info?

   
 • HORÚCA NOVINKA ZO ŽSR
  Dnes, tesne po 16-tej hodine bola DOHODNUTÁ KZ pre rok 2012 na ŽSR!

  Mzdový nárast pre rok 2012 je 5%
  garantované prémie pre tarifnú triedu 9 = +10€ k doterajším prémiam
  garantované prémie pre tarifnú triedu 10 = + 20€ k doterajším prémiam
  RUŠIA sa letové pásma = všetci zamestnanci budú v letovom pásme 10 svojej tarifnej triedy
  TARIFY sa upravujú na celé EURO NAHOR

  Čo Vy na to?

   
 • Jožo, asi by bolo predčasné teraz niečo sumarizovať. KV nie je ukončené.Ja sa nechcem a nebudem vyčleňovať tým, že nech niečo podpíše len OZŽ. V mojom ponímaní je to jeden z účastníkov KV. Pohybujeme sa v priestore, v ktorom sú dané subjektívne a objektívne mantinely. Tie objektívne musíme rešpektovať a subjektívne sa snažíme meniť v spolupráci so všetkými OC. Konštruktívna diskusia a rešpektovanie aj rozdielnych názorov je to čo nás môže posunúť vpred. Ak v rámci KV dajú OC zamestnávateľovi oficiálny návrh, tak je to vždy po takejto diskusii a nájdení prijateľného kompromisu. Takže je to aj náš návrh. Ak je tu daná informácia o nejakom riešení tak potom ja osobne očakávam aj na tejto stránke konštruktívnu diskusiu k danému problému, pretože to aj nás môže posunúť dopredu.

   
 • Tie % boli myslené 10 a viac % do zákl. platu.

   
 • Ľubo, zosumarizuj, čo sa dosiahlo viac oproti KZ 2008-2011, 5% nárast mzdy je podmienený zrušením 36-tiek. Sestričky majú tabuľky podľa odrobených rokov a nám ich chcú zrušiť. Avizovaný príplatok za zodpovednosť pre funkciu výpravca je v nedohľadne, pripomenutie GR p. Ľuptákovi, (kde má OAVD dvere kedykoľvek otvorené) jeho v % dvojciferný nárast miezd, keď nás už 3 roky oj…vali, že konečne sa niekto ozval. Povedal som ,že čas ukáže, či bol zrušený štrajk dobré riešenie. Bohužiaľ sa to ukázalo….
  Myslím ,že nastal čas navštíviť p. GR p. Ľuptáka,alebo to nechať podpísať len zástupcami OZŽ.

   
 • Áno Fero, boli sme na rovnakom kolektívnom vyjednávaní. V prvom prípade sa tvoja pripomienka týkala môjho konštatovania v príspevku „A čo my starší“, že sa OC stotožnili s navrhnutou zmenou systému odmeňovania.Ak by to tak nebolo, tak by sme sa nesnažili hľadať cestu aby v rámci tejto zmeny neprišli skrátka aj tí najstarší. Aj keď je možno toto hľadanie u konca. V druhom prípade, si presnejšie popísal návrh zamestnávateľa aj si sa ním zaoberal viac ako ja. Lenže tento návrh sme odmietli a podľa môjho názoru, keďže sa jedná o info a nie o presný zápis z KV, bola informácia o prednesenom a zamietnutom návrhu návrhu dostatočná. Môžeš porovnávať moje príspevky s informáciami od iných OC, ale skôr by som uvítal, keby si sa zaoberal návrhom ktorý zostal v hre.

  Jožo, upresni prosím čoho sa to máme vyvarovať. Z toho článku mi to nie je jasné, keďže tam nie sú žiadne informácie o KZ ŽSR a ako kolektívneho vyjednávača ma to naozaj zaujíma.

   
 • Boh vás, nás aj ich ochraňuj od podpisu takejto KZ ,ako je to uvedené v tomto článku
  http://ekonomika.sme.sk/c/6191180/zelezniciarom-stupne-plat-o-takmer-30-eur.html

  K podpisu kolektívnych zmlúv by podľa informácií SME mohlo dôjsť začiatkom budúceho týždňa.

   
 • Následne zamestnávateľ predložil svoj návrh riešiť zamestnancov s odpracovanými 30 rokmi a viac prémiou 30€ vyplácanou na konci každého štvrťroka, čo prakticky znamená mesačné navýšenie 10€. ………………..Zamestnávateľ tiež predložil upravený návrh tak, že pri 5% mzdovom náraste a zrušení ročných
  pásiem by zamestnanci, ktorí odpracovali 30 rokov dostali zo sociálneho fondu odmenu 30 € štyrikrát do
  roka, za február, máj, august a november.
  ………………Pri porovnaní týchto dvoch informácii u mňa zase evokuje myšlienka či páni kolektívny vyjednávači boli na spoločnom kolektívnom vyjednávaní??? A na margo tejto druhej informácie iba toľko faktov: Zákon o sociálnom fonde č. 152/1994 Z.z. § 7- Použitie fondu, bod 8 : ZAMESTNÁVATEĹ NESMIE POSKYTOVAŤ PRÍSPEVOK Z FONDU NA ÚČELY ODMEŇOVANIA ZA PRÁCU. P.S. Tam kde mal byť porušený zákon sa o tom ani nemá začať vyjednávať, lebo to má za následok neplatnosť následne vyrokovaného dokumentu. A na záver si dovolím osloviť Vás všetkých “ S úprimným srdcom želám do budúcnosti neznámej. Nech sa Vám splnia želania, nešťastia nech Vás nerania, v zdraví a v stálej mladosti žite v šťastí, v láske, radosti“. Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku pevné zdravie a spokojnosť. dofo-Fero.