INFO O KZ

INFO O KZ

Dňa 27.12.2011 sa konalo ďalšie a dnes môžeme povedať posledné kolektívne vyjednávanie v tomto roku. Rokovalo sa o posledných štyroch otvorených bodoch. Bod 31.2 o 36 hodinovom pracovnom čase, bod 44. o výške príplatku za odpracovaný nadčas, bod 45. o mzdovom náraste a o bode 61. o poskytnutí druhého stravného lístku po odpracovaní 11 hodín. Dohodnuté boli všetky rozporné body. Hlavný problém bol bod 45. ,kde zamestnávateľ navrhol zrušenie tabuľky s ročnými postupmi a zaradenie zamestnancov do 10. postupového pásma. Problém od samého začiatku bol v rozdelení 5% objemu mzdových prostriedkov. Neprijateľný pre nás bol návrh zamestnávateľa, ktorý nezaručoval žiadny mzdový nárast pre zamestnancov v 10. pásme rokových postupov a iba minimálny mzdový nárast pre zamestnancov v 9. postupovom pásme. Návrhov bolo viac a väčšina z nich bola pre OAVD neprijateľná nakoľko negarantovala pre určitú skupinu zamestnancov žiadny mzdový nárast. Nakoniec sme sa však dohodli aj na zabezpečení mzdového nárastu vo forme mimoriadnych mesačných prémii pre 9. a 10. postupové pásmo v výške 10€ pre 9. pásmo + mzdový nárast s posunov v tabuľke podľa zaradenia v tarifnej triede a pre 10. pásmo je to mesačná mimoriadna prémia vo výške 20€ a nový príplatok za odrobené roky vo výške 30€ štvrťročne 36. hodinový pracovný čas zostáva zachovaný v rozsahu zaradenia výpravcov k 31.12.2011. Nadčasová práca zostáva zaplatená vo výške 60% príplatku. Stravný lístok nad 11 hodín sa nepodarilo presadiť pretože zamestnávateľ tento návrh absolútne zamietol, odporučil nám však sledovanie rozvrhu služieb a v prípade nesúhlasu alebo tlaku zo strany zamestnávateľa na bezdôvodné krátenie zmien tieto rozvrhy nepotvrdzovať. Som si vedomý, že nie pre všetkých je dohodnutá KZ a mzdový nárast takto nastavený ideálny. Ale ideálne riešenie neexistuje a bolo z nášho hľadiska lepšie zobrať 5% mzdový nárast a rozdeliť ho čo najlepšie medzi všetkých zamestnancov ŽSR. V rámci dohodnutej KZ bude vydané usmernenie z GR na rozdeľovanie prémii a sledovaný štvrťročný mzdový nárast na vybrané profesie a podľa počtu odrobených rokov. Aj našou ďalšou snahou bude sledovať rozdeľovanie mzdových prostriedkov pre zamestnancov ŽSR. Pevne verím, že väčšina zamestnancov bude naozaj spokojná s platnou KZ. Podpísaná bude dňa 3.1.2012. Do nového roku Vám všetkým želám veľa šťastia, zdravia, úspechov v práci a v rodine a veľa zmien bez mimoriadnych udalostí.
Prezident OAVD Jozef Chovanec

33 reakcií

 • ,….“ čo sa týka KZ ako celku, tak ja som spokojný. Mne osobne tých 3,32€ mesačne za 93 bodov, ktoré riešia môj pracovno-právny vzťah nad rámec ZP stojí. Čo sa týka mzdového nárastu, hlavne pre staršie ročníky, tak určite spokojný nie som. Naša predstava bola iná.“ Je „veľmi potešujúce, že sa našli aspoň dvaja, ktorí vyjadrili spokojnosť z KZ 2012. No čas pokročil a čas odhalil aj také vecí, že garantovaných 20 euro nie je 20 euro? A mzdy za január 2012 ? Určite väčšina zamestnancov po odpracovaných 25 a viac rokoch asi nepocítila proklamované skoro 5%/v priemere/ zvýšenie. Alebo je to inak ? V jednej televíznej reklame ide taká „hláška“ ,že “ dobré dávate “ tak aj príspevky “ spokojných“ sa dajú označiť “ dobré dávate“.

   
 • Tak najprv na margo JOSEho a ZAHORAKa, vaše urážky sú vyprovokované iba zlou situáciou, v ktorej sa nachádzame, plne to chápem a verím, že ďalšiu nevraživosť proti sebe pestovať nebudete. Stalo sa to aj mne, aj som sa vytočila, aj odpustila, skúsme to „všetci“, ináč nás naši „parlamentní a firemní vodcovia“ zožerú aj s h…..i! Čo sa týka úpravy odmeňovania, myslím že nie je najväčší problém to, že sa zrušili ročné postupové pásma, ale to, že máme „žobrácke“ mzdy! Myslíte si, že keby sme v danej TT zarábali napríklad 1500 € (u susedou v tejto profesii možno 3x toľko ), tak by mali novoprijatí problém, že majú o 100 € menej ako ten, čo už robí 30 rokov? Určite nie! Ale keď tých 100 € činí 1/5 našej výplaty, tak to už štvať naozaj môže. Bola som v minulosti napadnutá, že chcem všetko riešiť štrajkom, ale kto sa trochu zaoberá tým, čo sa deje okolo nás a vo svete, mi určite za pravdu dá. Dosiaľ sa všetko riešilo čakaním na nejaký zázrak, splnenie sľubov ako nám bude o pár rokov dobre a kde sme? Počítame každé euro a keď nám nedochádza, miesto našlapania do ulíc napádame jeden druhého. Spojme sa konečne všetci výpravcovia do jednej organizácie a vybojujme si zaslúžené ocenenie!

   
 • …bene, bene… 🙂

   
 • V prvom rade by bolo vhodné páni, aby ste viedli konštruktívny dialóg, bez osobných invektív. Táto stránka bola vytvorená pre všetkých. Aj pre spokojných, nie len pre nespokojných.
  Jožko, čo sa týka KZ ako celku, tak ja som spokojný. Mne osobne tých 3,32€ mesačne za 93 bodov, ktoré riešia môj pracovno-právny vzťah nad rámec ZP stojí. Čo sa týka mzdového nárastu, hlavne pre staršie ročníky, tak určite spokojný nie som. Naša predstava bola iná. Navrhovali sme riešiť túto skupinu osobným príplatkom 30€ pre 8.pásmo, 40€ pre 9.pásmo a 50€ pre 10.pásmo. K nášmu návrhu sa pripojili ešte dve OC a zbytok súhlasil s návrhom OZŽ. Keďže sa predložili zamestnávateľovi dva rozdielne návrhy, tak jediným ďalším krokom so strany zamestnávateľa v súlade so ZP a zákone o KV by bola žiadosť o sformulovanie spoločného stanoviska v lehote 15 dní. V prípade, že by sme spoločné stanovisko nenašli, by bol aj tak platný názor najsilnejšej OC za podpory ďalších OC. My sme sa na základe toho, že sme už nevideli cestu k ďalšej dohode a že zmena systému je prospešná pre väčšinu, rozhodli že neuplatníme túto 15 – dňovú obštrukciu. Taká je realita a my sa môžeme rozhodovať len v súlade s platnými zákonmi.
  Valér sa dotkol zrušenia vyrovnávacieho príplatku pri state zmyslovej spôsobilosti. Zamestnávateľ chcel zrušiť celý tento bod, ale príplatok zostal pre tých, ktorý ho už poberali. Aká je reálna šanca, že pri strate zmyslovej spôsobilosti dostanete v prevádzke ponuku pracovného miesta, aby ste mohli poberať vyrovnávací príplatok? Moja odpoveď je, že žiadna. Stačí sa pozrieť aké funkcie a s akými nárokmi na zdravotnú spôsobilosť nám na staniciach zostali. Ak budete mať šťastie a vykopnú Vás vyššie, tak príplatok nepotrebujete.
  Záhorák sa dotkol reálneho problému, ktorý budeme riešiť a to je stanovenie kvalifikačných predpokladov so vzťahom na tarifné triedy. Ak zamestnávateľ predložil nový mzdový systém s princípom za rovnakú prácu rovnaká mzda, tak potom nie je normálne aby mal v jednej stanici zamestnanec inú tarifnú triedu za rovnako odvedenú prácu len na základe zastaralého nariadenia o kvalifikačných predpokladoch.

   
 • Jednou z podmienok na prácu výpravcu je mať aspoň maturitu(myslím).Ako je možné,že Ty,Jose,robíš výpravcu,keď nevieš ani čítať? Kde som,podľa Teba,korigoval svoje pôvodné názory? Ak máš trepnúť sprostosť,radšej drž hubu Ty.Nikto ani mňa a predpokladám,že ani Teba nenútil ísť robiť na železnicu.A po 89-tom bola kopa možností a skoro žiadne zákony,mohol si sa uplatniť v inej sfére a dnes by Ťa neboleli kĺby,nemusel by si robiť nočné,ani chodiť do roboty vo sviatok.Alebo si mohol ísť robiť toho výhybkára,keď mal tak lepší plat,ako Ty.V každom prípade Ťa na železnici nikto nedrží nasilu.Ani v odboroch,ktoré pre Teba nič nevybavili a preto pre Teba aj skončili.Je otázne,prečo potom chceš čakať na mimoriadny snem OAVD

   
 • … k tomuto príspevku niet čo dodať. Aj zakladatelia OC OAVD nie sú spokojný zo smerovaním OAVD. A kolektívnym vyjednávačom to odporúčam ako „povinné čítanie“ / známe zo školských lavíc/. Pán Tibor plne súhlasím s Vaším konštatovaním, že “ profesná odborová centrála musí v prvom rade zastávat svoju členskú základnu a až následne môže brať ohlad na ostatné profesie“. Ak to bude inak, nebude a nemôže to fungovať! Vďaka za príspevok.

   
 • Vážené pisatelské kolegyum,s velkým záujmom som si prečítal ako zakladatel tejto odborovej centrály diskusiu prebiehajúcu na tomto fóre. Predbežne viacmenej asi odhadom poznám určitý okruh ludí ktorí tu prezentujú svoje názory.Z mnohými musím suhlasiť a z mnohými nesúhlasím celkom. Ale idem po jednotlivých riadkoch konštatovať, že je a bol vždy na mieste tzv. radikálny prístup Elenky Liptákovejk formám kolektívneho vyjednávania a hlavne zjednocovania profesie výpravcov ,dispečerov t.j. členov OAVD. So zármutkom sledujem diskusiu, ktorá v mnohých prípadoch vedie k rozkolu vo vnútri OAVD z dôvodov Vám známych a ako zisťujem aj zdôvodov,ktoré mne do určitej miery vyrazili dych.Suhlasím s komentárom autorov,ktorí prezentovali názor v tom duchu že profesná odborová centrála musí v prvom rade zastávat svoju členskú základnu a až následne môže brať ohlad na ostatné profesie. V skratke zatial dokial nepríde k technickej revolúcii na ŽSR, ktorá by vylúčila s pracovného procesu funkciu výpravcu vlakov, dispečerov,či už staničných,dialkového ovladania a pod, tak profesia na ŽSR ako výpravcu musí byt braná ako tá ktorá je nenahraditelná a,ktorá priamo riadi činnosť dopravnej politiky svojou prácou na jednotlivých pracoviskách či už sú to väčšie a či menšie stanice.Čiže v stručnosti výpravca je viac ako ktorá kolvek profesia,lebo riadi a plne zodpovedá za bezpečnosť na ŽSR,ostatné profesie sú tam len doplnkové,ktoré nenesiu takúto zodpovednosť.So zármutkom sledujem diskusiu o kolektívnom vyjednávaní,S polutovaním konštatujme že sa nedocenila doteraz horkoťažko realizovaná a vybojovaná odborárska politika v oblasti zamestnanosti, oblasti miezd ale hlavne v oblasti zabezpečenia zamestnancov už v tzv. pokročilých rokoch činnosti na ŽSR. To že ste pustili jeden prvok tzv. definitívy tojest, straty zmyslovej spôsobilosti to je naozej velmi zlé hlavne v časoch,ktoré nás všetkých budú čakať- predstavte si štrajky zamestnancov zdravotníctva,ktorý Vám v budúcnosti zabezpečia zdravotnú starostlivosť,kde budete mať záruky, že zdravie obetované v nepretržitej prevádzke, prší neprší,sneh, ďažd a vplyv na pracovný cyklus do velkej miery sa objaví na Vašich bedrách,ale zdravotníci si to budú bez okolkov žiadať uhradiť, takto to bolo povinnosťou zamestnávatela a teraz to ostane len na Vás a na tom kolko si kto dokáže usporiť zdravotnú starostlivosť v pokročilejšom veku a na dochodok.Toto sa asi nedomyslelo a to je velká chyba. Za dalšie chyby považujem to že ste zrušili povodne horkoťažko vybojovaný systém odmenovania, ktorý bol nastavený celkom dobre a ktorý sa dal aj vylepšovať.Aj počas našho obdobia, pri kolektívných jednaniach boli neustále snahy zlikvidovať tento trend odmenovania a vždy sa nachádzali argumenty, že je potrebné motívovať mladých ludí aby chceli íst pracovať na železnicu.Lenže pozrite sa iného pohladu na dané skutočnosti,ktoré asi tiež ste nevnímali stoho pohladu čo príde ked zamestnanec ukončí svoje pracovné povinnosti na ŽSR a odíde do dochodku. Dochodok sa vy počíta z toho čo ste zarábali,teraz už neviem presne podla zákona stanoviť počet rokov ,z ktorého sa berie na vymeriavací základ,ale mládež prichádzajúca na ŽSR tá má do dochodku ešte strašne daleko a preto nieje dovodom sa obávať na ich vymerané dochodky, ale terajší zamestnanci, ktorým sa to už blíži z tzv. paušalizáciou stratia práve to všetko čo by ím zdvihlo vymeriavací základ na dôchodok. Preto sme vždy tvrdošijne odmietli podobné kalkulácie a špekulácie zo strany zamestnávatelov. Viem že je pravdou a to dávam za pravdu aj KV za OAVD. že vždy sa najde OC a to poväčšinou bolo OZŽ, ktoré zradilo tz. jednotný dohodnutý postup pri KV a potom následne sa museli hladaž vhodné alternatívy, ktoré by boli prijatelné aj pre OAVD a takto sa nám postupne darilo presadzovať ďalšiu možno nepodstatnú časť t.j. 36 hod. pracovný čas pre profesiu výpravca. Bola to ťažká a trnistá robota presadiť tento pracovný čas pre všetkých výpravcov,ale vždy sme dosiahli učitý kvalitatívny posun k naplneniu našich slubov. Samotný pracovný režim mal popri inom ešte i tzv. garanciu zamestnanosti v našej profesii, nakolko na tento pracovný režim bol potrebný určite väčší stav zamestnancov.a Teraz idem k zrušeniu tzv. tabuliek ak som tomu dobre rozumel podla diskusie: Prečo ste neišli na danú problematiku presne z opačnej strany a prečo ste neprekukli zámer zamestnávateľa.Ano ked chceš stimulovať mladých ludí a získavať do svojich radov nové kádre,ktoré sú samozrejme potrebné, tak sa to mohlo robiť formou spomenutých príplatkov zo SF,práve pre tieto mladé kádre.Dalej ked sa zdalo že je moc TT a tried výpravca je tuším zaradení do TT 8- 12 a ked sa chcelo paušalizovať a pridávat tým najnižším triedam tak sa dalo navrnuť zrušit TT 8-10 a vytvoriť len 3 TT 11-12-13,ale pokial dobre viem TT 12 -13 už by obnášalo povinnosť VŠ, tak sa dalo riešiť súhlasom s paušalizáciou ale tým že sa navýši objem finančných prostriedkov do triedy 11- 12 a tomuto sa prisposobí aj zaradenie všetkých výpravcov,takto sa dalo docieliť to čo zamestnávateľ prezentoval že potrebuje motívovať mladých zamestnancov.A tu je potom namieste odborárska solidarita a potrebnosť jednoty,že by boli malé rozdiely vo výkone pracovnej činnosti jednotlivých staníc.Samozrejme by sa bolo nutné zjednotiť na tejto platforme po obsiahlej diskusii v rámci odborovej centrály a ist si za svojími cielmi aj formou štrajku,ktorý by bol legálny lebo by sa bol jednal v súvislosti s uzatvorením KZ a toto zákon v plnej miere musí akceptovať.Jediný štrajk na železnici vyvolal rozdielné stanoviská,ale tento štrajk nebol realizovaný pre dôvod ,ktorým je kolektívne vyjednávanie pre tvorbu KZ.ale bol realizovaný z tzv. politických dovodou a preto bol aj súdom zatrhnutý.To však s danou diskusiou až tak nesúvisí, proste vo Vaších rukách bola možnosť zaujať štrajkovú pohotovosť a snažiť sa aj o možný štrajk z dôvodu mnohých zmien do KZ ktoré zametnavateľ chcel dostať z KZ a podľa Vašej diskusie asi aj dosiahol na škodu všetkých Vás, ktorý máte už množstvo rokov odrobených na železnici.Záverom už len niekolko rád ako zakladateľa OAVD, niesom zato aby ste obvinovali niekoho, v prvom rade pri kritike musíte vychádzať zo skutočnosti či OAVD je jednotná a či dokáže neustále napredovať pri získavaní nových členov, týmto chcem povedať tolko, že pokial sa procesne nezjednotite malé, velké stanice, výpravca mladý,starý v členstve v OAVD a vedúci predstavitelia nebudú citiť Vašu oporu a podporu i na prípadný štrajk tak velmi ťažko sa bude vyjednávať komukolvek.Ja som to poznal velmi dobre a píšem Vám to od srdca,lebo bolo mnoho kritikov,ale málo pomocníkov, ktorí vedeli konať tak ako konala určite Elenka Liptáková v najlepšom svedomí a vedomí zastávať záujmy svojich členov.A predstavte si všetkých nespokojných že to naozaj vyvoláva len emocie vystupiť s odborov ako takých.Ovšem nedoporučujem členom OAVD ako aj sympatizantom zanevriet na OAVD,chyby sa robia a tie chyby sa dajú aj naprávať a verím, že o malú chvílu sa dožijem ako zakladateľ i dalšieho jubilea 20 rokov OAVD, všetkých Vás tu pozdravujem želám hodne zdravia, šťastia a veľa úspechov pri dalších jednaniach a odborárskej práce v OAVD.

   
 • záhorák ,zavri už hubu a neozývaj sa , robím tiež na Záhorí.Už koriguješ svoje prvé reakcie.Mohlo sa takto, aby bola vernosť k podniku….bla bla bla bla. H.vno.Bolia ma kĺby na pleciach, jedno mám už operované, bolia ma kĺby na kolenách, nespávam dobre ,ako napísal kolega ,keď išiel na Štedrý večer do roboty sa mu bezpracujúci1 smiali.že nikdy.Tiež som bol v tej situácii,že výhybkár bral každý rok 1500.-Sk vernostné a ja som mal po 10
  -tich rokoch dostať 2000.- Sk a zrušili to.Čiže ten výhybkár dostal za 10 rokov môj plat. Ja za moja vernosť hrubé H…O. Viacročný mali plat 2200,ja ako mladý 1500 Sk.- po roku 1750.Prečo by som ku.va mal teraz zasa doplácať na to,že podnik na mńa z vysoka .erie.Dal som dotaz pre nášho viceprezidenta, že či budú 3 druhy prémií. Podľa zvestí OZž, 30 a viacročný budú mať nový, garantovaný druh prémií vo výške 20 eur, pod novým druhovým znakom.Nie je to pravda.To, že som mal teraz pravidelne 20-30 eur, teraz ich mám garantované.Okrem GR. Je to výsmech do tváre všetkých turnusových pracovníkov.Kto má na GR 20 eurové prémie, keď námestníci po staniciach majú garantovaný 10 násobok priemerných prémií na staniciach. Zobudťe sa konečne. Povedal som prezidentovi, že počkám na prvú výplatu a potom sa rozhodnem.Odbora , ktoré pre mňa nič nevybavili,v dnešnej dobe pre mňa skončili. Počkám si na mimoriadny snem OAVD,kde sa dúfam rozhodne, ako ďalej. Takto to ďalej nejde.Ušetrím na jeden voltaren každý mesiac na moje kľby. Súdruhovia, prestaňte budovať Národný front(pre mladých, to bolo za komunistov združenie politických strán, kde komunisti rozhodli a ostatný súhlasili).Toto sa stalo pri KV, kde Ferko Petróci povedal, že bude takto a OAVD , súhlasilo. Je tak Ľubo , alebo nie? Je po KV.Ľubo verejne som Ťa vyzval pred ukončením KV, aby si nám všetkým napísal,o čo sa nám prilepšilo od poslednej KZ. Napísal si´, že ešte nie je koniec. Je po podpise KZ.Napíš, čo sa 36
  % zamestnancov nad 30 odrobených rokov polepšilo?Pozrite si Zvesti OZž z 18,1 bod 45 b,c. Ako tomu rozumiete? OAVD ďakujem.Počkám na februárovú výplatu, mimoriadny snem., a len chcem dúfať, že platený funkcionár pôjde robiť znova výpravcu. Ak nie zavrie krám a dajte si za 100.Sk mesačne pivo a nechajme bačovať Ferka P.

   
 • Poďme späť na zem – do reality, kolegovci! Koho tu dnes trápi, či je realizácia tohtoročného mzdového nárastu spravodlivá, alebo nie. Iba ak niektorých z nás. Tu ide o niečo iné. Pri priemernej mzde na ŽSR, ktorá predstavuje dnes sotva 99 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve,zamestnávateľ potrebuje jednoducho zatraktívniť železnicu ako zamestnávateľa tým, že nebude treba čakať dlhých 30 rokov na to, aby mal človek o 100 € vyšší plat. Nulté pásma, zvlášť nižších TT, veľmi asi na ŽSR nelákali. Možno v hladových dolinách. Druhý aspekt. Zamestnávateľ veľmi dobre vie, že v súčasných slovenských podmienkach starí zamestnanci budú držať hubu a krok – nemajú kam ísť! Iba ak s cigáňmi na urad práce! Toť vše! Aké jednoduché 🙂 S tým starým, predprevratovým systémom odmeňovania ja osobne problém nemám, aj keď patrím k tým „starým“. Jednoducho – aký výkon (trieda) stanice – taká TT výpravcu. Bez ohľadu na to, koľko rokov máš odrobených. To, ako si zamestnávateľ dokáže oceniť starých, možno skúsených, možno spoľahlivých, a teda pre firmu loajálnych zamestnancov, by malo byť záležitosťou benefitov. Aj keď možno len raz ročne. Opakujem – nie záležitosť ročných pásiem v TT. Toto je teda parketa na vyjednávanie. Nič ale nemením na svojom pôvodnom tvrdení, že pri tohtoročnom mzdovom náraste to bol s nami starými excelentný výmrd. Samozrejme v porovnaní s mladšími kolegami, ktorým mimochodom nezávidím, skôr gratulujem. Proste, niekto to musel zaplatiť….

   
 • Myslím,že som napísal,že systém spred éry ročných pásiem by bol podľa mňa spravodlivý,samozrejme po úpravách na dnešnú dobu.Ale keď chceš konkrétne:každoročne určitú sumu ako vernostné.Jasne,pre nás služobne starších začiatok nieje zrovna najspravodlivejší,ale dalo by sa to odstupňovať,napr. od 10 do 20 rokov raz za rok,od 20 do 30 2krát a nad 30 3krát za rok.Do 10 rokov nieje nejaká extra vernosť podniku.Takto by sa mohla napríklad ohodnotiť vernosť,ale nie rozdielnou plácou za prácu.

   
 • Pre zahorak 009: nenapísal si, ako si predstavuješ ohodnotenie Tvojej vernosti k podniku, v ktorom si stratil nielen svoje zdravie. Napíš konkrétne, ako si to predstavuješ.

   
 • Jose,aký hnus?Podľa mňa je hnus,keď mladý šikovný chalan,pracujúci na železnici 2,5 roka,z toho pol roka ako výpravca vo svojej autorizačnej stanici na hlavnej štreke,dostával o 110 eur mesačne menej,lebo bol v prvom ročnom pásme,a jeho kolega v 10.A ešte o ďalších 40 menej,lebo nemá prax 3 roky ako výpravca,ani vysokoškolský titul,tak je v 9.tarifnej triede a ostatní sú v 10.Pritom robí rovnakú robotu,ako všetci ostatní kolegovia v stanici.Alebo je excelentný výmrd(ako napísal JK) to,keď ten istý chalan na hlavnej štreke má kopec roboty s dopravou,cestujúcimi a pod. a kolega na štreke,kde keď prejdú 4 vlaky za šichtu,tak majú štátny sviatok,berie mesačne o tých spomínaných 110 éček viac.Toto je výsmech tomu okrídlenému výroku „…an Justice for all“.
  Vernostné,Efendi,opísal tam kúsok nad Tebou ten Joe z Texasu(on si všetko dobre pamätá,asi žije spomienkami na roky minulé,ako väčšina postarších ľudí,aj keď – každý je tak mladý,ako sa cíti):
  „Ďalej bolo poskytované tzv. “vernostné”, t.j. u výpravcu 5.000 Kčs po odpracovaní 10 rokov a následne každých piatich odpracovaných rokov bolo ohodnotených 2.000 Kčs. Tento systém zanikol práve kvôli nezhodám v odmeňovaní – napr. posunovači mali nárok na vernostné každý rok 2.000 ! Kčs, preto sa systém vernostného rozhodli kompetentní premietnuť do mzdových tabuliek s postupovými pásmami.“
  Tento systém stačilo len zjednotiť a bol by spravodlivý pre všetkých.Dnes by to bolo dosť bolestivé,ale dalo by sa to.
  Ale sto ľudí,sto chutí.Podľa mňa sa mali ročné pásma zrušiť oveľa skôr,pokiaľ neboli také veľké rozdiely.Keď sa pridávala pevná čiastka,tak sa pridalo všetkým rovnako,ale keď určité percentá,vtedy sa rozdiel medzi ročnými pásmami zväčšoval.Mimochodom,aj vtedy ste tu všetci frflali,že mladým pridali menej,alebo ste všetci pokrytecky mlčali?

   
 • V rámci realizácie „ozdravných opatrení“ na železnici a „zachraňovania“ peňazí v druhom dôchodkovom pilieri pre Pentu a iné skupiny, spravujúce peniaze, ktoré im, mimochodom povinne, treba odovzdať, je nutné dodať prostredníctvom CLaO už len služobné truhly a v KTP ustanoviť funkciu „Staničný farár“, na KV dohodnúť minimálne TT 15. Ušetrené prostriedky sú, hospodárenie ŽSR to neohrozí. Vypracovať predpis a Do Z3 zapracovať novú OS – Katechizmus v podmienkach ŽSR.
  Zvyšovaním veku odchodu do dôchodku + zrušením predčasných dôchodkov = skrátením poberania dôchodku = zabezpečíš dôstojný život správcom tvojich dôchodkových fondov. Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom. Kresťanské, nie?!?!?!
  A zvykajme si, súdruhovia :), že v porovnaní s priemernou mzdou v národnom hospodárstve SR, od roku 1998 čoraz väčšiu časť našej mzdy tvorí tá, nepodliehajúca inflácii – „Pán Boh zaplať“. Tí červení „neznajbohovia“ nám do prevratu zabezpečili aspoň približne 114,8% priemeru v NH. Trvalo 20 rokov, kým sme sa úspešne dostali na úroveň približne 98,5%……

   
 • pre vlocka: v 65 do predčastného!

   
 • Pre náš „sociálnym cítením presiaknutý manažment“ bude asi najjednoduchšie postupovať v zmysle § 63, ods. 1, písm. c ZP. Jednoducho – po odrobených 30-40 rokoch na železnici skončíš s cigáňmi na úrade práce ako nezamestnaný!!!! Teda načo nejaký vyrovnávací príplatok ?!?! Taká je žiaľ realita… 🙁

   
 • Mňa najviac mrzí, že pre výpravcov vypadol najdôležitejší bod z KZ:
  Vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti!!!
  Nech nás Pán Boh ochraňuje do 65 rokov. Ak nie, „je KONIEC.“
  A toto je naozaj na zamyslenie páni vyjednávači!!!!

   
 • KZ 2012 v železničných podnikoch – 100 % akcionár MDVRR SR———————————————————————————-
  Článok 4 – Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
  51. V súlade s ustanovením § 124 ZP zamestnávateľ poskytne zamestnancom
  mzdovú kompenzáciu vo výške dohodnutej v Smernici pre odmeňovanie pri
  výkone pracovných činností:

  a) v prostredí, v ktorom pôsobia chemické faktory, karcinogénne a mutagénne
  faktory, biologické faktory, prach, fyzikálne faktory,
  b) v nepretržitej prevádzke
  KZ-2012 ZSSK CARGO, strana 22.
  ————————————————————————————————————————————–
  Článok 5 – Mzdové zvýhodnenie za sťažený pracovný režim
  59. Mzdové zvýhodnenie za sťažený pracovný režim patrí zamestnancom v profesii :
  rušňovodič, vlakvedúci, sprievodca a osobný pokladník v nepretržitej prevádzke
  Článok 7- Stravovanie
  81. Zamestnancovi sa v zmysle § 152 ZP poskytne v pracovnej zmene jedno hlavné jedlo a
  ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín dve hlavné jedlá za cenu, zníženú o 55 %
  z celkovej hodnoty hlavného jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného
  pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
  náhradách v znení neskorších predpisov a zníženú o príspevok zo sociálneho fondu
  dohodnutého v Smernici / Sociálny fond Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
  KOLEKTÍVNA ZMLUVA, ŽELEZNIČNEJ SPOLOČNOSTI SLOVENSKO, a.s., 2012-2013 ——————————————————————–
  KZ – ŽSR 2012 ?
  Čo vy na to páni kolektívny vyjednávači? V ŽSR zamestnanci nepracujú v nepretržitej prevádzke? / viď ZP § 124, bod 4./ Alebo je to v súlade s novým spôsobom odmeňovania, kde zamestnanci budú odmeňovaný iba za odvedenú prácu?
  Alebo je za tým niečo iné? Toto vyjadrenie je veľavravné a dá sa dedukovať rôznym spôsobom. Snažili ste sa viesť kolektívne vyjednávanie s odvahou alebo rozumom???
  „Minister dopravy Ján Figeľ (KDH) vyzýva k zodpovednosti, férovosti, spolupráci a dialógu. „Od októbra minulého roka je na Slovensku ODVAHA LACNÁ a ROZUM DRAHŠÍ. Spolieham na zdravý rozum, pretože ak sa neozývali vtedy, keď sa zmrazovali mzdy, keď sa zadlžovali až likvidačne firmy na železniciach, ale ozývajú sa teraz, keď sú dobré výnosy, keď rastú mzdy vo všetkých troch spoločnostiach, tak mi to znie ako politikum, nie ako vecný prístup,“ povedal Figeľ v utorok zástupcom médií.“ / po podpise KZ na ŽSR dňa 3.1.2012/.

   
 • SI ZABIL!!!

   
 • Skúsim vo svojom príspevku zhrnúť moje názory ku viacerým diskutujúcim.
  To , že sa podpísala KZ v takomzo znení, je vyslovene fiasko – súhlasím s názormi, že sa nemala podpísať vôbec. Súdruhovia z vrchnosti to mali dobre prepočítané , „za tridsať strieborných to určite vezmú !“ Za všetkým sa skrýva neskutočný talent sľubotechnového odborníka ( volajme ho napr. pán Šacko ) a jeho dreamteamu (ďalej DT :)), ktorý už od vzniku OAVD úspešne odoláva všetkým sľubom, ktoré dal osobne aj na protokolárnej úrovni. Toho experta, ktorý všetku svoju námahu splniť sľuby obetoval na „funkčné príplatky“ pre výpravcov, príp. nechal sa počuť , že postupové pásma tarifných tried by mali rásť len tým, ktorí sa svojou praxou zdokonaľujú v činnosti a teda profesionalizujú sa ( vtedy boli z jeho úst spomenutí výpravcovia ako gro ). Tých sľubov z jeho strany bolo pomerne veľa ( ak má niekto záujem, zalistujem v archívoch ), no tento sa mu spoločne s DT „darilo nevyriešiť“ viac ako desať rokov. Až teraz to dokázali ku „spokojnosti “ všetkých – mňa však mrzí , že OAVD tým sklamala veľkú časť členov, ak nie všetkých (vlastne všetkých nie, aj tu sa nájdu spokojné duše ). Pritom kolektívni vyjednávači všetkých OC bili každoročne na poplach zaviesť ďalšie postupové pásma nad 30 rokov od čias zvýšenia dôchodkového veku.
  Celkom pekne to zhodnotil JK – áno, je to excelentný výmrd ! S tými, ktorí svoj život zasvätili železnici, nechali tu svoje zdravie a prevažne všetci sú organizovaní v odboroch ( v našej OAVD určite aj zakladatelia z r. 1993 ). S tými, ktorých môže zamestnávateľ kedykoľvek vyhodiť na ulicu aj v prípade nevyhovujúceho zdravotného stavu, zapríčineného 30 a viac-ročnou prácou v nepretržitej prevádzke. To sa mladým nastupujúcim nemôže stať a preto musia dostať poriadne pridané ( nech mi mládež odpustí ten sarkazmus, oni za našu hlúposť nemôžu ). Opravte ma, ak sa mýlim – vypadol mi z KZ vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti, čo je dosť podstatné pri našej profesii a odpracovaných rokoch v nej. Takže „tridsaťročníci“, odkladajte si svojich kvartálnych 30 éčiek, zídu sa vám na preventívnych prehliadkch, aby ste mohli postúpiť ďalej do „prázdna“.
  Na margo Jamesa Bonda zo Záhoria – ak má niekto odpracovaných 24 rokov a takýto názor na spravodlivé ohodnotenie za prácu, potom sa nečudujem, že táto generácia to dotiahla až tam, kde sa nachádza . Len pripomeniem na obnovenie pamäti, pretože človek s 24 ročnou praxou ( ak teda naozaj máš toľko odpracovaných a vo funkcii výpravca ) by si mal pamätať predošlý systém hodnotenia zamestnancov ČSD . Základný plat výpravcov jednej žst. bol rovnaký, rozdiel bol v osobnom bodovom hodnotení. Ďalej bolo poskytované tzv. „vernostné“, t.j. u výpravcu 5.000 Kčs po odpracovaní 10 rokov a následne každých piatich odpracovaných rokov bolo ohodnotených 2.000 Kčs. Tento systém zanikol práve kvôli nezhodám v odmeňovaní – napr. posunovači mali nárok na vernostné každý rok 2.000 ! Kčs, preto sa systém vernostného rozhodli kompetentní premietnuť do mzdových tabuliek s postupovými pásmami. Z môjho pohľadu by sa dalo povedať, že už som stál skoro v rade na prvé vernostné, keď bolo zrušené ( a muselo nás byť v tých časoch požehnane ). Tak som sa potom aspoň trochu potešil kompenzácii pásmami s tým, že hádam to vyriešia OC so ŽSR s rozšírením aspoň o cca 3 tarifné pásma. Výsledok vidíš sám – tejto generácii už pravdepodobne netreba dať nič, len sa jej postupne zbaviť.
  Preto by ma tiež tak, ako iných zaujímalo, ako si predstavuješ ocenenie vernosti zamestnanca podniku.
  Ak je to správne tak, že novoprijatý signalista v 7. TT pri „odpracovaní“ zmeny počas štátneho sviatku, príp. nadčasovej zmeny a priaznivou konšteláciou hviezd zo strany nadriadeného ( vždy čestného :D:D:D ) zarobí s prehľadom viac, než výpravca v 9. TT so 40 – ročnou praxou a podlomeným zdravím , potom je aj škoda hovoriť „Pánboh nás ochraňuj !“
  Takže budem tvrdiť vždy – toto je prehra z nečinnosti a uspokojenia sa s tridsať striebornými.
  Pozn. autora – pisateľ má odpracovaných 28 rokov vo funkcii výpravcu, ale nemôže za to 😀

   
 • Pre zahorak009: ako si predstavuješ, aby zamestnavateľ ocenil Tvoju vernosť k podniku? Netvrdím, že vo vašom regione niekto vystupuje z OAVD. Ja viem, čo sa rozpráva v to našom.

   
 • zahorák 009, je to hnus na najstarších zamestnancoch,5% pre najstarších znamená + 0%.to nemal nikto z OAVD podpísať.Ľudia zbadajú na februárovej výplatnej páske.Potom uvidíš,že aj tie 3 eurá je moc na členské.

   
 • Nezvyknem sa nejako veľmi zapájať do debát,ale teraz mi nedá.
  dofo
  -buď máš mylné informácie,alebo si vymýšľaš – neviem,či je 90% výpravcov v OAVD,ale určite z nich nieje 89% v tar.pásme 9,10 a nad 30 rokov. Napríklad u nás to je 20% z členov OAVD a z celkového počtu výpravcov ešte menej.A na okolí je to zhruba rovnaké.
  Efendi
  Aj ja patrím do tarif.triedy 8,pridajú mi asi 25 eur,čiže asi najmenej.Napriek tomu si myslím,že toto vyrovnanie sa malo uskutočniť už dávno a nebolo by také bolestivé.Plne s ním súhlasím,lebo nevidím dôvod,aby napríklad môj parťák mal za tú istú prácu,ktorú robím aj ja, zarobiť menej len preto,že odrobil na štreke 16 rokov a ja 24.Pláca za odvedenú prácu je jedna vec a vernosť podniku druhá.
  jose
  Z OAVD u nás zatiaľ nikto nevystupuje,ani sa nikto nechystá.Zato vystupujú ľudia z OZŽ,čo je dobré pre OAVD.
  Nejdem tvrdiť,že uvádzaných 5% je nejaký veľký úspech,ale rozhodne to nieje neúspech.Posledné 3 roky nám nikto nič nepridal,len okresávali(o hodinu menej nočná…)Chcel by si radšej nepridať nič?Na to aby sme sa mohli pustiť do štrajku za platy musia byť OAVD a celkovo odbory podstatne silnejšie.Na to by ale nesmelo byť tých odborových centrál toľko,koľko je.Takže tých 5%(aj keď ja len 3,5%)malý úspech je.

   
 • Teraz fakt, neviem. Panuje tu ešte po vianočná nálada, z rozbaľovania darčekov, alebo všetci sedia pri kalkulačkách a prepočítavajú, koľko to vlastne zarobia….
  „Som si vedomý, že nie pre všetkých je dohodnutá KZ a mzdový nárast takto nastavený ideálny. Ale ideálne riešenie neexistuje a bolo z nášho hľadiska lepšie zobrať 5% mzdový nárast a rozdeliť ho čo najlepšie medzi všetkých zamestnancov ŽSR.“
  Tak dávam do pozornosti všetkým prezidentom OC a vyjednávačom :
  http://spravy.pravda.sk/statna-spolocnost-odmenuje-zamestnancov-stedro-f6m-/sk_ekonomika.asp?c=A111123_055524_sk_ekonomika_p01

   
 • Dofovi

  k tej poslednej vete…my čo sme tu minimálne to vieme, ale treba aby si to uvedomilo aj naše „prajné“ šéfstvo a tu je len jediné riešenie: darmožráčov vyhodiť čo aký majú titul a ponechať len grafistov , dispečerov a ľudí na staniciach(prevádzke)+ údržbu a hneď by bolo peňazí!

   
 • Super, však? A na margo toho OC OAVD do volieb správnej rady podporuje nevieme koho!!!! Tak aj vyzerá celá OC OAVD.
  Zdochol pes……

   
 • A zdochol nám pes…. Ani slovo… Stretneme sa presne o rok „priatelia“ pri vyjednávaní novej kolektívnej zmluvy….. Dal som si tu námahu, presedel som pár hodín na nete, aby som sa čo-to dozvedel o jednotlivých OC, ktoré podpísali, za nás Kolektívnu zmluvu so zamestnávateľom.
  Tu sú „naše“ OC :
  ŽSR má v kolektívnom vyjednávaní 11 partnerov – odborových organizácií, a to:
  – Odborové združenie železničiarov
  – Federácia prevádzkových pracovníkov
  – Nezávislé kresťanské odbory Slovenska – železnice
  – Odborová asociácia výpravcov a dispečerov
  – Železničiarsky robotnícky odborový zväz
  – Odborové združenie Východoslovenských prekladísk
  – Syndikát slovenských železníc
  – Združenie prevádzkových zamestnancov železníc
  – Odbory Železníc Slovenskej republiky
  – Odborový zväz zamestnancov železníc
  – Federácia strojvodcov
  Hodil so to do vyhľadávača Google, a ….. neviem prečo som nenašiel skoro nič…. Chcel som vedieť len jednoduchú odpoveď- koľko ma ktorá OC v skutočnosti členov a tým , pádom, aký ma „hlas“ pri kolektívnom vyjednávaní.
  Ps. Žeby sa OC za svojich členov hanbili???????

   
 • Vážený pán prezident.
  Vaše vyhlásenie citujem „Som si vedomý, že nie pre všetkých je dohodnutá KZ a mzdový nárast takto nastavený ideálny. Ale ideálne riešenie neexistuje a bolo z nášho hľadiska lepšie zobrať 5% mzdový nárast a rozdeliť ho čo najlepšie medzi všetkých zamestnancov ŽSR.“ Uvedené Vaše konštatovanie, vyvoláva úsmev na mojej tvári. Dohadujeme sa tu o pár „centov“ a pritom Eurá nám „utekajú“…
  Mám rád fakty a o to opriem aj moje zdôvodnenie, vychádzajúc z článkov najmä z http://www.hnonline.sk, http://www.etrend.sk/, či iných internetových portáloch.
  1/ Prvá chyba, ktorá podľa môjho názoru je, že v tomto štáte chýba a ani asi tak dlho nebude, jasná dopravná politika tohto štátu. Kde budú jasne deklarované priority ako autobusovej, tak železničnej dopravy, ktoré treba spojiť do integrovanej dopravy.. Takto sa SAD hrá na svojom piesočku a ZSSK na svojom a týmto dvaja „konkurenti“ zbytočné odčerpávajú peniaze zo štátneho rozpočtu.. Ak bude náš štát taký bohatý, že si to bude môcť dovoliť, prosím dotujme obe dopravy. A to už nehovorím , o nadväznosti oboch druhov dopráv v obslužnosti štátu. Kde príde vlak do stanice XY a autobus 2- 3 min, pred príchodom vlaku odíde a ľudia musia čakať veľa rázy aj hodinu a viac na ďalší autobus, nakoľko tam vlak nechodí…
  Kde sú výsledky analýzy Výskumného ústavu dopravného, ktorá sa robí na pokyn rezortu dopravy, ako to bolo deklarované v mesiaci január alebo február v roku 2011????
  Viď napr.- http://peniaze.pravda.sk/zmatky-pri-autobusoch-a-vlakoch-potrvaju-dlhsie-fua-/sk-pstat.asp?c=A110408_105845_sk-pstat_p59
  Čítal ju už niekto? Čo sa píše v tejto analýze?? Ja nie..
  Ono je lacnejšie kúpiť jeden autobus a začať podnikať, ako jednu vlakovú súpravu. Len či a čo je aj ekonomickejšie, pre štát, pre Vás a či mňa, nakoľko sa to platí aj z Vašich a či mojich daní….
  To už nespomínam výhody kombinovanej dopravy, prepravy kamiónov po železnici a pod.
  2/ K napísaniu tohto príspevky ma „inšpirovala“ situácia, zo dňa 24.12.2011, keď som išiel do nočnej. Stretol som „našich“ dlhodobo nezamestnaných, ktorý ma počastovali výrokom – Nie je toho „B…..“ aby som ja išiel do roboty a tobôž ešte dnes večer…. Koľký z nás „odišli“ od štedrovečerného stola, nechali tam svoje ženy, deti, rodiny a išli do roboty…
  Je niečo asi špatné, keď v tomto štáte, nezamestnaný – nemyslím tým ,ktorý prišiel o robotu, ako napr. niekoľko desiatok našich, teraz už bývalých kolegov, ale tých dlhodobo nezamestnaných, ktorým sa neoplatí pracovať, pretože na rôznych podporách a hlavne dávkach „zarobia“ viac , ako hociktorý zamestnaný . Koľko ľudí z prevádzky a nielen z jej , by Vás bozkalo / myslím tým hociktorú OC , ktorá by pre nich „vybojovala“ /,keby dostali na svoj účet v čistom za svoju robotu, ktorú odvedú a hlavne odpracujú, aspoň to, čo naši dlhodobo nezamestnaný dostanú zadarmo…
  Pozri napr. – http://www.plus7dni.sk/plus7dni/zaujalo-nas/na-panske.html ,
  Alebo http://korzar.sme.sk/c/6090820/nezamestnanym-sa-mali-praca-za-500-az-600-eur.html
  3/ V tomto štáte, chýbajú peniaze všade – chýbajú armáde, polícii, zdravotníctvu, školstvu, kultúre a či nám železničiarom – je úplne jedno o , ktorú železničnú spoločnosť sa jedná a šetriť sa „musí“ všade…. Len na pár vecí – ako na EU úradníkov, politické strany, či iné „politické huncútstva“ je ich vždy dosť….
  Viď napr. – http://hnonline.sk/svet/c1-54197950-eurouradnici-budu-strajkovat-kvoli-slovakovi
  či – http://udalosti.noviny.sk/volby-2012/17-10-2011/volby.html
  a pritom prichádza avizované zdražovanie, skoro všetkého, dokonca dnes už aj banky avizovali zdražovanie poplatkov ….
  Mám obavu, že ak dôjde a nielen u nás k „štrajkom“, nebudú to štrajky v pravom slova zmysle, voči svojmu zamestnávateľovi, ale „nepokoje“ , voči politikom, politickým stranám , či celému tomuto systému, ktorý tu nie je pre nás obyčajných ľudí – a bude jedno, či to bude učiteľ, doktor, predavačka, šofér autobusu, posunovač, rušňovodič, výpravca a či prednosta stanice. Tento systém , je tu hlavne pre politikov, ich strany a banky a je jedno, či sa jedná o našich politikov a banky, alebo EU.
  Viď. – http://ekonomika.sme.sk/c/6176935/pentagon-sa-boji-nepokojov-v-europe.html
  Pretože, ako hovoril môj jeden profesor – „Ľudia, budú spokojní, len vtedy, ak budú mať plné žalúdky a budú môcť pokojne a spokojne žiť!!!! A nie živoriť!!!!“
  A tento poznáte – Viete, čo Chuck Norris nevie ? Vyžiť zo slovenskej výplaty.

   
 • Milí kolegovia, mám zlý pocit pri čítaní týchto príspevkov ,záver KV je zase len „východisko z núdze“. ale pravdu povediac a mojim kolegom som to aj na začiatku povedala, po odstúpení od štrajku som nečakala ani takýto záver. Pripadá mi to, ako keď gazda hodí sliepkam za hrsť zrna a oni sa rýchlo snažia uchmatnúť čo najviac pre seba, ešte sa pri tom aj pobijú!!! Môj názor už všetci veľmi dobre poznáte, preto iba pridám takú myšlienku, že ak nebude tento rok „koniec sveta“, tak by sme sa konečne spoločnými silami mali pokúsiť zmeniť terajší stav, lebo dosiaľ všetky chyby politikov a tzv. krízy odpykal na Slovensku iba pracujúci ľud!!! Ešte poznámka k INFU -hovorí sa v ňom o „novom príplatku za odrobené roky 30€ …“, príplatky sú riešené v „Smernici pre odmeňovanie“ a toto je podľa mojich informácií „príspevok za odrobené roky zo soc. Fondu“.

   
 • Ja by som chcel ešte doplniť, prečo boli niektorí ľudia, ktorí sa v týchto veciach vyznajú odstavení od KV.Na budúci rok sa má vyjednávať pri KV o príplatkoch za S,N ,nočné.Ako som si pozeral KV Carga-zápis zo stránky FS
  Zástupcovia VSP a VOZŽ nesúhlasili s tým, aby sa navýšenie príplatku týkalo len týchto profesií a požadovali minimálne ich rozšírenie. Po vysvetľovaní si názorov a stanovísk, OC nedospeli k dohode a zamestnávateľovi boli predložené dva návrhy. Deväť OC navrhlo navýšenie tarifných miezd o 20 €. FS a FVČ požadovali nárast tarifných miezd o 2% a príplatok za sťažený pracovný režim vo výške 25 cent pre uvedené profesie. Po prestávke zamestnávateľ skonštatoval, že bude rokovať len o návrhu ktorý predložilo 9 OC. FS proti tomuto rozhodnutiu vyjadrila ostrý proces a požadovala zamestnávateľa o dodržovanie zákonného postupu pri kolektívnom vyjednávaní. Zamestnávateľ napriek tomu ignoroval stanovisko dvoch OC a venoval sa návrhu 9 OC. Tam konštatoval, že po kalkulácii a dodržaní nárastu priemerných miezd o 2%, vychádza nárast 9€ tarifných tried. FS opätovne poukázala na vylúčenie FVČ a FS z procesu kolektívneho vyjednávania a požadovala vysvetlenie. FS a FVČ odmietla dohodu, ktorú predložilo OZŽ.
  Pozrime sa hneď na prvú vetu.
  Zástupcovia VSP a VOZŽ nesúhlasili-závideli a tak odstavili FS.Toto sa môže stať na budúci rok, kde napr. zástupcovia dvoch OC napadnú naše sľubované zvyšovanie príplatkov za S/N,nočné. A zasa nebudeme mať h….nič,
  Toto mi chýba v KV na OAVD, Neháji aj cez mŕtvoly svojich členov,
  Ferko správne píšeš o že 5% nie je žiadny úspech.Ja hovorím , že je to neúspech.Pretože tohto roku je to zo soc. fondu pridané a na budúci rok to môže byť aj nič. Čiže platy sa vyrovnajú.J.Chovancovi som chcel dať otázku,prečo zmenil zvečera na ráno názor na štrajk, a teraz opätovne od 23.do 27.12 znova zmenil názor,tentoraz ohľadom tabuliek.Čo sa zmenilo? Ja hovorím, že je to prehra OAVD.
  Vypadla z KZ ochrana nemocných železničiarov, ktorým boli vyplácané kompenzácie za stratu zdravotnej alebo zmyslovej skupiny. Sú to hlavne tí starší. Je to Baťov systém (asi týždeň späť som pozeral v TV dokument o tomto), kde zamestnávateľ sa snaží mať len výkonných a zdravých zamestnancov.
  Ešte ohľadom nového precovného poriadku, kde ako som sa z dobre informovaných zdrojov dozvedel, je radikálne ,obmedzená možnosť vyhlásenia štrajku zo strany odborov. Neviem ,čo tam je nečítal som nový prac.poriadok, ale ak je tam len možnosť štrakovať len pri KV, tam sme minimálne na 1 rok odpísaní.Bol by som rád, keby sa viac ľudí vyjadrilo k novej KZ.Podľa mňa by naši predstavitelia žiadnu KZ nemali podpisovať.

   
 • Kolegyne, kolegovia, priatelia a aj „nepriatelia“, je po podpise novej KZ na rok 2012, po eufórii z úspechu / 5% nárast mzdy na ŽSR je určite úspech, po troch rokoch suchôt/, no teraz trošku reality. Keď sa na to pozerám svojou optikou tak ten úspech pre nás sa javí trošku inak, bledo. Určite majú kolektívny vyjednávači pravdu, že nie je možné dosiahnuť ideálny stav aby bol každý spokojný. Ideálny stav neexistuje a tobôž v odmeňovaní /a tam kde ide o euráky/ ani nikdy nebude. Lenže kolektívny vyjednávači za OAVD by nemali bojovať zato citujem „zobrať 5% mzdový nárast a rozdeliť ho čo najlepšie medzi všetkých zamestnancov ŽSR.“ . OC OAVD má a musí v prvom rade brať na zreteľ potreby a záujmy svojich členov , svojej členskej základne a až následne ostatných! Alebo sa mýlim?
  Pokúsim sa to vysvetliť na pár faktoch: Mediá sa predháňajú vo vyhláseniach, na ŽSR sa porastú platy o 5% čo je v priemere na zamestnanca cca 38 eura. Z prvotných informácii v tarifnom pásme 9 je to 10 eura + cca12eura za postup do 10 pásma, v 10 pásme je to 20 eura a zamestnanci nad 30 odrobených rokov 30 eura kvartálne t. j. 10 eura mesačne. Ročne to je 120 eura aj to nie z kapitoly mzdových prostriedkov zamestnávateľa, ale zo SF. / Tvorba SF je daná zákonom, takže sa následne niekde bude musieť ubrať z prostriedkov SF, ktoré sú určené na iné použitie, na sociálnu politiku zamestnávateľa/. Z toho je jasné, že tarifné pásma 9 a 10 a zamestnanci ani zďaleka nedosiahnu nárast mzdy o 38 eura. A kolegovia, ktorí majú odrobených nad 30 rokov, ich nárast ?. V OAVD /z jej členskej základne/ je určite 90 % výpravcov a z tých je určite 89 % v tarifnom pásme 9, 10, a nad 30 odrobených rokov. Takže hovoriť o nejakom ideálnom stave, úspechu je scestné. A OC OAVD má v prvom rade chrániť záujmy svojich členov, veď o tom hovoria STANOVY a aj VYHĽÁDOVÉ CIELE OAVD prijaté na sneme.
  Najviac a citeľné si polepšia zamestnanci, ktorí sú v tarifnom pásme 1 až 3, kde je to až stovka eur, no dovolím si otázku, koľko z nich je v odboroch? Je ich strašne málo. A majú pravdu, bez toho aby boli nejako zainteresovaný im plat rastie po stovkách eur.
  A ešte jedna vec v ŽSSK je plánovaná mzda na rok 2012 cca 870 eura, na ŽSR je to asi 757+ cca 38 t.j. =795 eura. Kedy sa nich dotiahneme, resp. o čo ich práca náročnejšia, zodpovednejšia? Skúsme hľadať odpoveď.
  Zo želaním všetkého najlepšieho do roku 2012, pevné zdravie, spokojnosť a pokoj Vám aj Vaším blízkym. DOFO.
  P.S. Ak si nebudeme hovoriť pravdu, ak nebudeme hovoriť aj kriticky, tak budeme žiť v nevedomosti a zrejme aj v klamstve. No aj bez rozumného východiska.

   
 • Efendi , osobne si myslím, že po podpise tejto KZ to bude nielen úbytok členov OAVD, ale koniec fungovania všetkých odborov na železnici v takejto podobe, aká je teraz.
  ŽELÁM VŠETKÝM VŠETKO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKA,VEĽA ZDRAVIA,ŠŤASTIA, ČO NAJMENEJ PORÚCH ,A ABY SME MY SAMI BOLI HRDÍ NA SVOJU PRÁCU.

   
 • Milý p. prezident, myslím si, že podpisom tejto KZ príde OAVD o časť svojích členov. Ak má mať výpravca, ktorý bol minulý rok u mňa na zácvik(a nie je ani v odboroch), nárast mzdy zhruba 100€ a ja 25€ – len toľko „No, nepotěšil Jste mne a ani já Vás nepoteším“. Kedy si si mi hovoril, že ako prezident mňa(ako člena OAVD) budeš zastupovať a informovať. Tak to Ti pekne ďakujem. S pozdravom Ľuboš.

   
 • No, obávam sa . „el presidente“, že ja asi k tej spokojnej väčšine patriť nebudem. S nami starými je to excelentný výmrd!!! 3:)