INFO Z KV

KV 01.12.2011

Dňa 01.12.2011sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania. Na dnešné rokovanie nám spoločne zostalo
dvanásť rozporových bodov, ktoré treba doriešiť k úspešnému zavŕšeniu kolektívneho vyjednávania. Ako obyčajne to najdôležitejšie z KZ. Body týkajúce sa nadčasov , odstupného a určených podmienok pre výpoveď zamestnancovi sú úspešne za nami a podľa návrhov OC. Zostávajú nám 4 neuzatvorené body KZ 2012.
1. 36 hod pracovný čas
2. Mzdový nárast
3. Druhý stravný lístok pri pracovnej zmene dlhšej ako 11hodín
4. Návrh zamestnávateľa na zmenu smernice pre odmeňovanie.
Sú to z nášho hľadiska tie najzávažnejšie body pre našich členov. Práve preto dnes neboli uzatvorené a kolektívne vyjednávanie pokračuje na spoločnom rokovaní predsedov a prezidentov odborových centrál
s generálnym riaditeľom dňa 13.12.2012 o 15.00hod.

2 reakcie

  • Dňa 5.12.2011 sa pod vedením tajomníka p.A.Bakošovej uskutočnila Regionálna rada OAVD vo Zvolene.Boli uskutočnené zmeny na jednotlivích ramenách,schválený plán práce na rok 2012,smernica platieb a príspevkov členom OAVD na rok 2012,odovzdané darčekové poukážky členom OAVD.
    Ako hosť sa zúčastnil prezident OAVD p. Jozef Chovanec,ktorý nás informoval o kolektívnom vyjednávaní.

    Región Zvolen opäť žije !

     
  • Ponúknutý mzdový nárast od zamestnávateľa je pľuvancom do tváre všetkým zamestnancov za ktorý je potrebné poďakovať. Je to ohavnosť v očiach zamestnancov. A 36 zrušiť , to je návrh určite niekoho z kancelárie , je to tiež posmešok nie menší ako ako mzdový nárast. Pozrime sa na to ako to urobili lekári .Spolu ,svorne , nebáli sa aj keď sa im v hlavách všeličo krútilo . My by sme sa potešili 30€-rám ale ponúkajú nám 12. Majú ľudí v prevádzke iba na posmešky a mnohokrát na nezmyselné komandovanie . Už mi je jasné a došlo mi že štrajk sa mal uskutočniť , ako inak upozorniť keď pekným slovom pri stole sa to nedá . Prial by som si aby všetci čo pracujeme v doprave boli jednotný . No najväčší odborový zväz na potreby zamestnancov v doprave nepozerá .Preto sa musíme pevne postaviť vo vlastných radoch aby sme ustáli to čo nás čaká.