NIE JE EŠTE KONIEC….

NIE JE EŠTE KONIEC

Vážené kolegyne, kolegovia a sympatizanti.
Nie je ešte koniec ťažkej cesty, ale je to krok dobrým smerom. ŠV OAVD pokračuje v ďalších rokovaniach, ktoré sú napĺňaním záverov zo Žiliny. Dňa 3.6.2011 prebehlo na GR ŽSR rokovanie niektorých členov ŠV OAVD v zastúpení J. Chovancom prezidentom OAVD, Bc. L. Bónom predsedom rady OAVD, F. Demkom členom ŠV a Ing. Vladimírom Ľuptákom generálnym riaditeľom ŽSR za účasti námestníka generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje Ing. Jána Žačka. Na rokovaní sa krátko zúčastnil aj námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku Ing. Ján Zachar. Ešte pred rokovaním sa zástupcovia ŠV OAVD stretli s riaditeľkou právneho oddelenia GR a vyjasňovali si svoje postoje k možnosti vyhlásenia štrajku. Na začiatku rokovania s generálnym riaditeľom si obidve zúčastnené strany snažili vyjasniť svoje postoje k vyhláseniu štrajku ŠV OAVD. Po svojom príchode na žiadosť generálneho riaditeľa Ing. Ján Zachar, objasňoval kroky zamestnávateľa v prípade operátoriek v SNV a iných žst. Zároveň pripustil, že jeho odbor prehodnotí potreby a počty potrebných riadiacich zamestnancov na jednotlivých VOJ a OR. Generálny riaditeľ ŽSR vo svojom príhovore prezentoval kroky manažmentu a snažil sa zistiť dôvody, kvôli ktorým ŠV OAVD vyhlásil pripravenosť k štrajku. Prezident OAVD vo svojej reakcii ocenil na jednej strane ústretovosť, korektnosť a konštruktívnosť zamestnávateľa po rokovaniach v Žiline, ale zároveň upozornil zúčastnených na to, že príčiny, ktoré túto situáciu spôsobili nespôsobili tí zamestnanci, ktorí na to teraz najviac doplatia. Člen ŠV F. Demko upozorňoval na niektoré problémy, ktoré priniesli doterajšie kroky pri revitalizácii ŽSR a ich ekonomický dopad na prevádzku priamo konkrétnymi príkladmi, ktoré generálny riaditeľ prisľúbil okamžite preveriť. Predseda rady OAVD upozornil účastníkov rokovania na strane zamestnávateľa na to, že trpezlivosť zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku je napnutá do krajnosti a sú ochotní svoju nespokojnosť vyjadriť aj štrajkom. Doterajšie postoje a vyjadrenia generálneho riaditeľa sú pre nás výzvou a zároveň aj záväzkom voči naším členom na zlepšenie situácie, ktorá tu teraz vládne. Dnes je možno vaše hodnotenie situácie, ktorá vznikla negatívne. Ale po prvýkrát máme historickú možnosť ako OAVD zúčastniť sa rokovaniach, ktoré sa budú týkať našej profesie priamo a samostatne. V nasledujúcom období to bude o nás a s nami to je základ a cieľ, ktorý OAVD má a snaží sa ho napĺňať. Republiková rada na svojom najbližšom zasadnutí na návrh prezidenta a predsedu rady rozhodne o žiadosti na stretnutie s ministrom rezortu dopravy a zástupcami OC OAVD. Dňa 8.6.2011 bude rokovanie RR v Šali. ŠV OAVD predloží správu členom RR o svojich postupových krokoch. Všetky konkrétne informácie a následné kroky ŠV budú zverejnené na stránke OAVD.

Úprimná vďaka za Vašu podporu. zástupcovia ŠV OAVD

Comments are closed.