Archích kategórie Činnosť v regióne Zvolen

Predpisy, nariadenia a pod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia  na základe upozornenia O510 na nariadenie Generálneho riaditeľa č. 4/2001 o slobodnom prístupe k informáciám musíme z našej verejne prístupnej stránky OAVD stiahnuť všetky interné predpisy a smernice vydané ŽSR. Na základe upozornenia O510 nemáme inú možnosť. Namiesto týchto predpisov a smerníc, ktoré sú pre všetkých zamestnancov dostupné v práci v aplikácii Intranetový portál ŽSR budú na tomto mieste uverejneňované vysvetlivky k jednotlivým otázkam. Môže to byť iba formou otázka-odpoveď. Budeme sa snažiť osloviť jednodlivých gestorov a ľudí zaoberajúcich sa danou problematikou a odpovedať priebežne na všetky vaše otázky. Zároveň hľadáme tých, ktorí tomu rozumejú a vedia to náležitou a hlavne jednoduchou formou vysvetliť. Verím, že v našich radoch sa nájde nemálo fundovaných ľudí. Chcel by som vašu pozornosť upriamiť na našu novú skupinu na Facebooku http://www.facebook.com/reqs.php?fcode=99b5cdbd7&f=100001098606277#!/group.php?gid=116495588385178.

Jozef Chovanec
Prezident OAVD

Zmena prístupu k informáciám

INFO regiónu Zvolen

INFO regiónu Zvolen

Kto chce cestovať?

cestovanie 2010 -ponuka

INFO OAVD regiónu Zvolen

Dokument v pôvodnom formáte

INFO OAVD

Vážení kolegovia, Vážené kolegyne  dovoľte mi oboznámiť Vás so zmenami ktoré sa udiali v našej odborovej organizácii. Tento rok  sa v súlade so stanovami konal snem OAVD.

Dokument v pôvodnom formáte

INFO OAVD

Vážené kolegyne a kolegovia !

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov naplnila svojou činnosťou ďalší medzník – volebné obdobie prezidenta a predsedníctva OAVD od posledného Snemu v roku 2005. Nasledujúci Snem sa konal 23. 09. 2009 vo Zvolene a o jeho priebehu, výsledkoch a ďalšom smerovaní OAVD vás bude informovať už novozvolený prezident.

Dokument v pôvodnom formáte

Snem OAVD konaný dňa 23.9.2009 vo Zvolene

Dokument v pôvodnom formáte.

SPRÁVA O ČINNOSTI OAVD K SNEMU

Dokument v pôvodnom formáte

VÝHĽADOVÉ ZAMERANIE A CIELE OAVD

Dokument v pôvodnom formáte

Súborná smernica ľudských zdrojov GR

Dokument v pôvodnom formáte_