INFO

Snem OAVD

​       Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD.

Dovoľte mi aby sme Vás touto cestou informovali o výsledkoch volieb na Sneme odborovej       organizácie OAVD, ktorý sa konal dňa 5.10. až 6. 10. 2022 v Diakovciach.

 Na základe rozhodnutia Republikovej rady OAVD, zo dňa 14.06.2022 sa v dňoch  05.10. až 6.10. 2022 konal VIII. Snem OAVD.

Delegáti Snemu OAVD v tajnej voľbe zvolili vedenie OAVD na ďalšie funkčné obdobie. 

 Do funkcie prezidenta OAVD na volebné obdobie 2022 – 2027 bol zvolený :              
Mgr. Jozef Chovanec

Do funkcie predsedu Republikovej rady OAVD na volebné obdobie bol zvolený : 

  František Demko

  Delegáti Snemu OAVD schválili dokument : 

     „ Výhľadové zameranie a programové ciele OAVD 2022 – 2027“

​Následne na rokovaní I. Republikovej rady, po VIII. Sneme OAVD bol zvolený do funkcie podpredsedu Republikovej rady OAVD :

 Matej Ferencei

                                                                                   Republiková rada OAVD

Comments are closed.