Snem OAVD

Dovolenkové obdobie sa skončilo.Ako rozhodla republiková rada OAVD,snem sa bude konať 16.10.2013.Pretože sa mi dostalo do uší, že bude viac kandidátov, bolo by prospešné,aby kandidáti na stránkach OAVD prezentovali svoje názory, pohľady do budúcnosti,čo sa týka smerovania našich odborov. Takto by to bolo spravodlivejšie a delegáti snemu aj ostatní členovia by si už v predstihu mohli urobiť názor na program kanditátov , prípadne si prichystať a položiť im fundované otázky.
Pre p.prezidenta, aby už v predstihu urobil odpočet svojej činnosti od svojho zvolenia do funkcie, čo sa zlepšilo od minulého snemu pre výpravcov,aké úspechy dosiahol osobne na rokovaniach zo zamestnávateľom a.p.

 

15 reakcií

 • Jozef Jerga. Nebudeme sa chváliť, ale oznámime všetkým členom OAVD, že delegáti Snemu OAVD dňa 4.10.2017 schválili návrh na zvýšenie členského príspevku od 1.1.2018 vo výške 5 (slovom päť) Euro. Nebol to iba návrh prezidenta, aj keď ho predniesol, bol to spoločný návrh viacerých funkcionárov. Myslím si, že Tebe ako tiež jednému z funkcionárov OAVD nemusím vysvetľovať dôvody tohto kroku. Ako člen Republikovej rady mal si možnosť, a aj naďalej budeš mať možnosť určitým spôsobom ovplyvňovať účelné nakladanie z finančnými prostriedkami. A na margo tohto si dovolím poznamenať, niektorý ste to prerátavali, že je to zvýšenie o stovky %. Ja to skúsim rozmeniť na drobné : pri platbe 3.50 Eur na mesiac je to na deň v rámci mesiaca 0,11 Euro, a pri platbe 5,0 Eur je to 0,16 Eur na deň v rámci mesiaca. Som presvedčený, že to nie je nejako „likvidačná“ suma čo sa týka tých pár centov. Ale je na každom, aby si to vyhodnotil sám.

   
 • Vážený pán prezident,

  A čo tak sa pochváliť všetkým členom aj s tým, že bol schválený Tvoj návrh na zvýšenie členského príspevku na 5 eur ?

   
 • „Hlavným programom bude určiť ďalšie smerovanie našej odborovej organizácie ,“ SMER URČENÝ, SMEROVANIE SPRÁVNE ! Skoro týždeň po sneme niet o tom pochýb. Aspoň aktivity po sneme na oficiálnej stránke má o tom utvrdzujú. Staronovému vedeniu, Všetko Dobré prajem!
  P.S. Nezabúdajte na jeden z posledných príspevkov na sneme, a to príspevok kolegu H. Tento príspevok by si zaslúžil byť zverejnený v plnom znení na stránke.

   
 • Pozdravujem všetkých, aj členov aj nečlenov. Zaznel pekný úvod jednej vety YKS-a: Spomínam si….. OAVD začala pôsobiť vďaka zanieteniu pár ľudí už pred 2O rokmi. Spomínate si na nich? OAVD pokračovala vďaka ich silnému základnému kameňu pôsobiť ako silná, akceptovateľná profesná odborová organizácia, ktorá vtedy vďaka ľuďom ktorí to ťahali dosiahla nepredstaviteľné úspechy. Spomínate si aj na nich? No bohužiaľ dostali sme sa do takej doby, že ľudia ktorí aj chceli pre OAVD niečo spraviť otočili sme sa im chrbtom. Spomínate si? Snažím sa zaspomínať aj ja, napríklad čo za posledné roky OAVD priniesla svojim členom. Spomínate si? Dofo presadzuje dbať o striktné dodržiavanie Stanov OAVD a razantne presadzovať oprávnené záujmy členov OC. Doteraz sa to nedodržiavalo??? V OAVD si každý robil čo chcel??? „Stanovy OAVD“ to je teraz zdrap papiera??? Spomínam si na doby minulé keď prezident hoc aj u generálneho riaditeľa nemal stanovisko členskej základne – nerozhodoval ale požadoval všetky regióny o stanovisko. Už vtedy v OAVD bola demokracia, dnes podľa tohto nie je žiadna. Chovanec sa ani neunúval dáke stanovisko k svojej kandidatúre napísať. Načo? Počty sedia….. Spomínam si aj, na Kolektívnu zmluvu ktorá vznikla pred mnohými rokmi. Áno máme ju aj dnes, len s tým rozdielom, že sa nedopísalo do nej ani jedno písmenko a schudla nám o dve tretiny. Spomínam si aj na počty členov OAVD, aj tí nám schudli a riadne. A na záver Spomínam si aj na eufóriu ktorá bola pri vzniku tejto stránky, ľudia budú mať informácie z prvej ruky, budú vedieť čo OAVD robí a pod….. Zajtra na Sneme OAVD prajem Všetkým aby sa rozhodli správne…

   
 • Miško-yks, škoda ,že sa nemôžem zúčastniť kvôli chorobe snemu OAVD. Aj neprezentácia názorov zainteresovaných, má svoju výpovednú hodnotu. Dúfam, že Ferko Demko to myslí úprimne. Je jediný, ktorý aspoň čiastočne prezentoval svoje názory.

   
 • ad Poruban L: v OAVD sa každá diskusia končí hlasovaním. A o čom sa hlasuje? Príklad: zajtra začína kolektívne vyjednávanie, pôjde tam Jožo, Laco a ešte traja, štyria. Hlasujme. Schválené. Otázka: s čím ide OAVD na kolektívne vyjednávanie? Odpoveď: kolektívny vyjednávači boli schválení a oni vedia, čo majú robiť, príp. majú voľný mandát, tak si každý môže navrhnúť čo chce. Kontrola úloh: kolektívne vyjednávanie bolo ukončené, prišli sme o to, aj o tamto, ale to Fero Petróci. Veď čo už my zmôžeme, ľudia za nami nestoja, necítime žiadnu podporu zdola, dokonca niektorí mudrlanti rýpu, že to treba robiť inak.
  OAVD svojho času navrhlo a rokovalo o navýšení o dve tarifné triedy … Vieš, pred tridsiatimi rokmi začínali rozprávky kde bolo, tam bolo. Teraz aspoň vieme ako to začína teraz. Spomínam si, ako sme raz boli spolu rokovať u Námestníka generálneho riaditeľa. Ja som povedal, že keď nedosahujeme platovo ani minuloročnú úroveň, tak je to porušenie KZ. Ty si povedal, že to nie porušenie KZ. Námestník pozeral. A tak sme rokovali u námestníka generálneho riaditeľa.
  A čo sa týka postupnosti krokov, tak včera sme mali zaplatenú školu všetci, dnes ju nemajú zaplatenú dispečeri, zajtra … Buďte pokojní, on tomu hovorí postupnosť krokov.
  A koľko ľudí súhlasí s Tvojim názorom o tom svedčí počet členov OAVD, ktorý sa úspešne blíži k štyrom stovkám. Pred minulým snemom to bol skoro dvojnásobok. Stačí presvedčenie, že s mojim názorom súhlasí nadpolovičná väčšina. Keď som sa rozhodoval skončiť s funkciou viceprezidenta OAVD, manželka mi povedala, že som sa na to mal vykašľať už dávno, dcéra nemala vyhranený názor. Tak s mojim názorom súhlasila nadpolovičná väčšina 🙂
  A pre pokoj Tvojej duše. Nie som ani členom OAVD.
  Kým nebudú na platenej stránke OAVD informácie, čo robí prezident, predseda RR, o čom a s kým rokovali, tak členom ani nebudem. Mimochodom Republiková rada v Košiciach dňa 01.07.2010 Ťa urobila zodpovedným za zintenzívnenie príspevkov na stránke OAVD o činnosti v regiónoch. Síce si splietal niečo o tom, že na žiadnych fórach nefunguješ, ale tam nie je napísané, že to máš robiť. Tam stojí ,,zodpovedný: viceprezidenti´´. Prezident to pochopil tak, že on nemusí tiež. A tak nepomohli ani prosby na tejto stránke. A to mi do očí tvrdil, že on s tým nemá problém, trebárs každé dva týždne dá na stránku všetko.
  Ad dofo: držím palce.
  ad jose: je 15.10.2013, zajtra je Snem OAVD. Tvoj dobrý úmysel, aby sa verejne prezentovali nevyšiel. Škoda.

   
 • Ahoj yks-o, ja som za posledné štyri roky navrhol toho viacej ako si Ty vieš predstaviť. No problém bol a je asi v tom. Dovolím si citát z jedného Tvojho príspevku : „Vyhrali o jeden jediný hlas. Ten môj! A potom koniec.“
  Čo sa týka Stanov OAVD, ktoré sú na stránke OAVD tak máš pravdu, že nie sú kompletné, len neviem či nedopatrením alebo zámerne, že to niekomu vyhovovalo. Na snem mám pripravený návrh na zmenu resp. doplnenie chýbajúcich článkov STANOV OAVD.
  P.S. Michal alebo pán S. Zápisnice si určite do Žiliny zbalím a až by si nebol na sneme tak si po nich skoč. Máš to asi blízko. A ešte aj ja si myslím, že toto má zaujať kolegov. OAVD : poskytuje svojím ČLENOM právnu pomoc a ochranu ich práv vyplývajúcu z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnávateľovi.(čl.2.bod 2. písm.f.) Úprimne Ti prajem aby si ju nikdy nepotreboval. Apropo poznám aj takých kolegov, ktorých najviac zaujímajú „salónky“. TU nemáš čo komu vyčítať, Prezident OAVD a Viceprezident BA-regiónu urobili správnu vec a pomohli členovi OC tak ako je dikcia Stanov.
  Dovidenia. (streda?)

   
 • Páni, keďže ma vo svojich príspevkoch spomínate, tak Vás poprosím aby ste mi meno písali správne.
  Píšem sa Porubän.
  Všetci máme na veci svoj názor a presadzujeme ho. Diskusia vo všeobecnosti (pokiaľ to nie je mlátenie prázdnej slamy) a teda aj na stránke je dobrá vec. Dáva nám možnosť zoznámiť sa z názorom iných a môžeme súhlasiť alebo nesúhlasiť. V rámci OAVD sa každá diskusia, ak treba o niečom rozhodnúť končí v súlade so stanovami hlasovaním. Vždy bude mať, na riešenie daného problému, niekto iný (menšinový názor) a teda v ponímaní niektorých to je vlastne permanentné porušovanie stanov, pretože neustále diskriminujeme menšinu. Zaujímavé, ale scestné. OAVD svojho času navrhlo a rokovalo so zamestnávateľom o navýšení, respektíve postupe o dve tarifné triedy oproti súčasnému stavu pre výpravcov mimo – triednych staníc a dispečerov. Teda, pre časť členov OAVD. Niekto to nazve diskrimináciou ale ja tomu hovorím postupnosť krokov. No, vec názoru. (pozn.: rokovanie bolo ukončené zamestnávateľom s tým, že chce problematiku odmeňovania riešiť komplexne a bude k tomu menovaná špecializovaná komisia).
  Ak chcel yks-o upozorniť našich členov na to, že moje názory sú nesprávne a podporujem nesprávnych ľudí, tak sú určite iné ako jeho a nesprávne budú, keď s nimi nebude súhlasiť nadpolovičná väčšina. A pre pokoj niektorých duší, na sneme nekandidujem na žiadnu funkciu.
  Porubän
  Viceprezident Bratislavského regiónu

   
 • dofo-o, a kto napísal, že si navrhol o čom píšeš? Tá moja veta je s otáznikom. Tak ešte raz.
  Prečo si nenavrhol odvolanie prezidenta OAVD, keď si sa dozvedel, že diskriminujú časť členov OAVD /dispečeri/ na úkor inej časti členov OAVD /výpravcovia/ – čo je, mimochodom, porušenie Stanov OAVD ???
  Čo sa týka zvolania mimoriadnej Republikovej rady, o ktorej píšeš TY. Pozrime opäť do Stanov OAVD. V článku 10, bod 11 sa píše: ,,Mimoriadnu Republikovú radu zvoláva predseda rady na návrh najmenej 1/3 členov Republikovej rady.´´
  Takže, keď píšeš, že Predseda Republikovej rady oddôvodnil nezvolanie mimoriadnej Republikovej rady, že podnet vyšiel iba od jedného regiónu, tak je to opäť flagrantné porušenie Stanov OAVD, tentokrát Predsedom OAVD! A Ty máš o tom aj zápisnicu? Tak ju nezabudni, keď sa budeš baliť do Žiliny!
  Mimochodom, ak by ste hľadali na stránke OAVD mnou uvádzané body o mimoriadnej RR, tak tam ich nenájdete. Ale tí šikovnejší si určite všimnú, že strana 6 končí článkom 10 a strana 7 začína článkom 12. Z článku 10 chýba bod 8 – 12, a zároveň chýba celý článok 11.
  ad P.S.: podpisoval som sa tu dva roky, ale nevadí, že si zabudol, len si mi pripomenul vtip: náčelník polície zvolal všetkých podriadených a vraví: ,,dnes sme dostali anonymný dopis, v ktorom sa píše, že Jano má 20 rokov, nikdy v živote nikde nerobil a má chalupu za milión, vozí sa v Mercedese za 100 litrov a chodia ku nemu pochybné indivíduá. Takže chlapi skočte do áut a zaistite tú sviňu čo ten dopis napísala!
  ad Kerko: pred týždňom hrozila jednému nášmu členovi výpoveď a po zásahu /angažovaní/ p. Porubena a p. Chovanca sa spor viac menej vyriešil. Tak toto má zaujať kolegu, ktorý má záujem vstúpiť do OAVD??? Takéto informácie sa mu doteraz nedostali, a Ty si mu ich teraz dal? A keď už všetci vstúpia, kto bude prepustený? Riaditeľov brat, námestníkov švagor, Chovancov bratranec alebo Ty? Spoliehaj sa vedenie odborov, aby obhájilo TVOJE práva u zamestnávateľa a my sa budeme spoliehať na svojich /otcov, svokrov, švagrov/.

   
 • Yks-o, len ja som nepochopil jednu vec. Prečo niektorí píšu na túto stránku polopravdy, nepravdy alebo až výmysly. Na Reg.rade som nikdy nenavrhol to o čom píšeš. Toto je odsek zo Zápisnice z rokovania Reg.rady KE :
  Navrhol zvolať mimoriadnu
  rep.radu, kde jediným bodom má byť vysvetlenie postupu vedenia OAVD k voľbám
  do správ. rady ŽSR. Za návrh a zvolanie mimoriad. rep.rady hlasovalo-
  za: 10 proti: 0 a zdržal sa: 4. Návrh bol prijatý.
  Až máš záujem tak Ti prepošlem celú zápisnicu.
  A toto je zo zápisnice z následnej Rep.rady , ktorá sa konala v Košiciach: . V rámci tohto
  bodu bola na žiadosť viceprezidenta Košického regónu opäť prejednaná aj téma žiadosti
  o zvolanie mimoriadnej rep.rady z dôvodu postupu OAVD pri voľbách do správnej rady ŽSR.
  Predseda rep.rady odôvodnil nezvolanie tejto mimoriad.rep.rady tým,že podnet vyšiel iba od
  jedného regiónu, a to Košického. Ostatné regióny túto snahu Košického regónu nepodporili.
  Závery z dlhej diskusie k tejto téme boli asi v takom znení, že zlyhala seriózna príprava OAVD
  k voľbám do správnej rady.

  Je to stanovisko členov Rep.rady. Tak isto prepošlem celú zápisnicu, ale musíš sa „odtajiť“ aby som vedel komu to adresovať. S pozdravom František Demko.
  P.S. Dokážeš sa aj Ty niekedy podpísať pod svoj príspevok? Ja s tým som nikdy nemal ani nebudem mať problém.

   
 • Tuším nám začína predvolebný boj,zaujímavé.Len ma tak napadlo že ak si prečíta niektoré príspevky nový člen alebo uvažujúci nad členstvom tak nadobudne pocit že terajšie vedenie je FAJTA aby som použil už použité slová, a celá členská základňa je úplne nespokojná s fungovaním a iba tíško trpí.Tak teba kolega(kolegyňa) ktorý (ktorá), uvažuješ nad vstupom do OAVD by som rád poprosil aby si bral v úvahu fakt že tu na stránke verejne sa skoro vždy budú ozývať kritické hlasy ,nespokojnosť členov, a v podstate skoro nikdy neodznejú pozitívne ohlasy na vedenie OAVD nech je na čele hocikto.To je v našej ľudskej povahe a tak to treba asi len akceptovať.Na margo p.Porubena,p.Chovanca iba toľko že pred týždňom hrozilo jednému nášmu členovi zo strany zamestnávateľa výpoveď,a po ich zásahu ,angažovaní,sa spor viac menej vyriešil.Nespomínal by som to ,a ani nebudem konkrétny lebo by to nikomu neprospelo len mi je jasné že takéto informácie sa k tebe uvažujúcemu sa členovi nemajú ako dostať.Pri KV je OAVD jeden z x partnerov ,rád by som ,ale určite nečakám zázraky – ale to čo čakám od vedenia odborov je v prvom rade to aby obhájilo moje práva u zamestnávateľa ak ich poruší (a všetci vieme že sa to nedeje zas až tak sporadicky),a ja som sa nemusel s ním súdiť.Terajšie vedenie to tak robí ,aspoň čo je mne známe.Zároveň si veľmi rád vypočujem argumenty a vízie aj iných v Žiline ,a potom sa rozhodnem komu dám svoj hlas,len sa mi zdalo korektné dať na známosť že ľudia ktorý sú tu permanentne kritizovaný nesedia iba za pecou.Všetkým delegátom šťastnú ruku pri voľbách prajem.

   
 • Toto už pochopili všetci.
  Porušenie článku štyri, prvej časti Stanov OAVD: združuje prostredníctvom odborovej organizácie zamestnancov ŽSR …, bez rozdielu povolania, pohlavia …
  Článok 2.
  Poslaním OAVD je združovať členov. Úlohou orgánov OAVD /Republiková rada OAVD, Regionálna rada OAVD/, je obhajoba práv a presadzovanie pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších oprávnených záujmov svojich členov …
  Výpravcovia to majú platené, ostatní nie. Bez rozdielu povolania združovať i obhajovať.
  A teraz sa pozrime na toto. Článok 14, bod tri: prezident môže byť odvolaný aj Republikovou radou v prípade porušenia Stanov OAVD. Navrhol si ako člen Regionálnej rady Košice, odvolanie prezidenta, keď si zistil túto informáciu, že OAVD diskriminuje časť svojich členov, a s nimi aj ostatných zamestnancov ŽSR na základe povolania? Alebo to preto tak zdôrazňuješ, že až od 16.10.2013 začneš dodržiavať Stanovy OAVD?

   
 • Ahoj kolega „yks-o“.
  Budem písať iba za seba. Ešte sa držím. Ešte stále verím. A máš pravdu, všeličomu som sa priučil. Aj tomu, že keď poviem „A“ tak poviem aj „B“.
  A v mojom príspevku to „B“ je: Jedno však viem garantovať teraz. V prípade úspechu budem dbať na striktne dodržiavanie Stanov OAVD a razantne presadzovať oprávnené záujmy členov OC.
  Na prípadne Vaše otázky a dopyty uvádzam mailový a telefonický kontakt, kde som pripravený odpovedať na všetky Vaše otázky a podnety.

  P.S. – škola sa robí cez cez počítač, ako sa hovorí z pohodlia domova, bohužiaľ zadarmo, ani sekunda nezaplatená, ešte si limitovaný predpísaným OS, prehliadačom a časovým limitom – výpravcovia to majú platené a tak sa nič nedeje, stačí len rozdeliť OAVD a postupne to prejde – hu! hu.
  Apropo: skús pouvažovať prečo to majú platené v výpravcovia? Dám ti indíciu. OAVD. S pozdravom F.D.

   
 • Ahoj jose! ahoj, dofo!
  Ešte sa držíte?
  Stále veríte?
  Mrzí ma, ja už dávno nie. Je mi to ľúto, ale fajta Chovanec, Bóna, Poruban bola nad moje sily, aj chápanie.
  Najhorší skutok mojej činnosti v OAVD bol, keď ma títo páni požiadali o podporu kandidatúry p. Chovanca na post prezidenta OAVD pred štyrmi rokmi. Ja som im vyhovel a podporil ju. Prezident vyhral o jeden jediný hlas. Tak isto ako ako hlasovanie o predsedu RR OAVD o jeden jediný hlas vyhral p. Bóna. Trvalo mi to dlhšie, bohužiaľ, kým som pochopil, že to bolo posledné, čo potrebovali. Vyhrali o jeden jediný hlas. Ten môj! A potom koniec. Zrazu boli moje názory na hlavu, však pán Poruban.
  A tak išli na kolektívne vyjednávania s ,,voľným mandátom´´, ktorí si odhlasovali. To o čom sa rokuje, ,,nemohli´´ hovoriť, lebo so zamestnávateľom uzatvorili dohodu, že nebudú informovať, kým nebude KV uzatvorené. A keď KV uzatvorili, hneď začali, že to Fero Petróci …! Nezabudnem na delegovanie kolektívnych vyjednávačov na RR, keď prezident vyzval všetkých, ktorí tam ešte neboli, aby si to vyskúšali. Nie odbornosť, nie znalosť § Zákonníka práce, Zákona o KV ani KZ, ale neznalosť bola kritériom výberu. Na otázku čo navrhuje RR na KV, mi bola daná odpoveď, že keď zachránia aspoň polovicu toho, čo chce zamestnávateľ zrušiť na rámec Zákonníka práce, tak to bude úspech. A tak to potíšku ,,zachraňovali´´. Výsledok zachraňovania:
  – úplne zdecimované obsadenie ŽST, výpravcov netreba, ale treba zmeniť ten kód v počítači – OKAMŽITE!!! uf!!!
  – v tej stanici ani výpravca nie je, ale je tam počítač, tak to treba do počítača zadať ?!?! he???
  – mám rozoberať aj platové zdecimovanie? nebuďte smiešny!!! výpravcovia si stavali rodinné domy a tí šikovní aj nie vlastnými rukami, dnes sú radi aj na prížienku, hypotéka im nevychádza! hi, hi!
  – stratili ste zmyslovú spôsobilosť a nevykopli Vás hore?, bože , ak nie si odborár, tak si na ulici!!! Poruban, au!
  – škola sa robí cez cez počítač, ako sa hovorí z pohodlia domova, bohužiaľ zadarmo, ani sekunda nezaplatená, ešte si limitovaný predpísaným OS, prehliadačom a časovým limitom – výpravcovia to majú platené a tak sa nič nedeje, stačí len rozdeliť OAVD a postupne to prejde – hu! hu!
  A čo sa týka kandidatúry p. Františka Demka na post prezidenta OAVD: skúsenosti z RR, ktorých som sa zúčastnil boli pozitívne, ale tento príspevok na stránke svedčí o tom, že sa všeličomu priučil:
  – je čas zhodnotiť dve dekády existencie OC OAVD, vyzdvihnúť pozitíva, úspechy. Ale akútnejšie je prehodnotiť neúspechy a rozanalyzovať príčiny. Nastal pokles členskej základne, OAVD ustúpilo zo svojej pozície.
  – bude konať Snem OAVD v Žiline. Tam je to miesto kde si treba povedať pravdu o týchto príčinách
  – je to Snem OAVD miestom kde budem oficiálne prezentovať svoje pohľady do budúcnosti, svoje vízie a ďalšie smerovanie našej OC.
  – z pochopiteľných dôvodov nie som ochotný odpovedať na niektoré cez web stránku

  UŽ NIKDY V ŽIVOTE BY SOM NEKÚPIL MAČKU VO VRECI!

   
 • 12.júna 2013 uplynulo 20 rokov od vzniku OAVD. Je čas zhodnotiť tieto dve dekády existencie OC OAVD, vyzdvihnúť pozitíva, úspechy. Ale akútnejšie je prehodnotiť neúspechy a rozanalyzovať príčiny. Nastal pokles členskej základne, OAVD ustúpilo zo svojej pozície. Pozície silného a odborne akceptovateľného sociálneho partnera vo vzťahu k zamestnávateľovi . To čo sa roky ťažko budovalo v poslednom čase „ide z kopca“.
  Čoskoro sa bude konať Snem OAVD v Žiline. Tam je to miesto kde si treba povedať pravdu o týchto príčinách, poučiť sa z neúspechov, motivovať sa úspechmi ( aj keď je ich pomenej). Po veľmi dlhom rozhodovaní a zrelej úvahe som prijal rozhodnutie prijať ponuku Regionálnej rady KE a kandidovať na funkciu prezidenta OAVD na Sneme OAVD v Žiline 16.10.2013. Svoje prvotné predstavy o vedení, smerovaní OAVD som oficiálne prezentoval na Reg.rade . Ďalej je to Snem OAVD miestom kde budem oficiálne prezentovať svoje pohľady do budúcnosti, svoje vízie a ďalšie smerovanie našej OC. Jedno však viem garantovať teraz. V prípade úspechu budem dbať na striktne dodržiavanie Stanov OAVD a razantne presadzovať oprávnené záujmy členov OC.
  Na prípadne Vaše otázky a dopyty uvádzam mailový a telefonický kontakt, kde som pripravený odpovedať na všetky Vaše otázky a podnety. Z pochopiteľných dôvodov nie som ochotný odpovedať na niektoré cez web stránku.
  Demko František
  Mob.0918117577
  Mail. kodek@centrum.sk