Prianie


Vážené kolegyne a kolegovia,
rád by som Vám v mene Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) poprial kľudné a krásne vianočné sviatky. Tým, ktorí budete tráviť Vianoce v službe prajem kľudné zmeny bez mimoriadnosti či veľkých narušení dopravy. Do nového roku pevné zdravie Vám i Vaším blízkym. Verím, že rok 2019 bude úspešnejší pre OAVD, ale hlavne pre každého z Vás! SPOLU TO DOKÁŽEME!
TÍM OAVD

Comments are closed.