Ako to bolo naozaj 2, alebo deň po…

ako to bolo 2

Kolega, Kerko, Jose, Slavo a aj ďalší nemenovaní, vďaka za Váš objektívny a triezvy pohľad na udalosti posledných dní, a verím, že aj úprimné slová podpory. Nedá sa opomenúť, že tejto podpory, či už na tejto stránke alebo osobnej, je minimum, a logicky mi z toho vychádza, že ľudia asi nestoja o zmeny k lepšiemu, zmeny, ktoré ich nestoja nijakú veľkú námahu. Zverejnil som kontakty na seba aby sa mohli pýtať ak niečomu nerozumeli alebo ak chceli informácie takpovediac z prvej ruky. Na môj uvedený osobný mail mi došla jedna rozprávka, neviem čo ňou autor chcel povedať, mne z toho vyšlo, že má problém s pochopením písaného textu alebo žije v „svojom detskom svete“ lebo tam to funguje spravidla tak, že o čo dieťa požiada to aj dostane, niekedy aj nejaký bonus navyše bez požiadania, a väčšinou to neriešime či má alebo nemá na to nárok. Vo vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec, štát – občan je to celkom opačne, aj na to načo máme nárok, niekedy aj právny, sa musí vyrokovať, vyargumentovať, prípadne tvrdo vybojovať. Na telefónny kontakt to bol až jeden ohlas, kde volajúci chcel vedieť ako to tam naozaj bolo a čo ďalej. Bol to pozitívny názor. Keď zhodnotím túto svoju aktivitu tak jeden negatívny, jeden pozitívny názor, športovou terminológiou povedané remíza. A v súbojoch je remíza raz považovaná za úspech, raz za neúspech. Ale je to o uhle pohľadu. Apropo, ponuka kontaktu je stále aktuálna a vzťahuje sa aj pre teba. A nesmiem zabudnúť, že pri oslovení niektorých mojich kolegov a priateľov sa väčšina pýta: „Prečo ste to urobili tak, nie inak“ a po osobnom vysvetlení našich krokov si neodpustím otázku : „Máš internet, veď tam je to všetko uvedené aj so stanoviskami, nepozeral si to?“ Odpovede sú: „Áno mám, ale ešte som nemal čas si to pozrieť.“ Alebo dotyčný ani nemá vedomosť, že niečo také existuje. To je o tej minimálnej námahe a tej kritike. Každý musí niekedy vyjadriť svoj nesúhlasný názor, svoju kritiku voči druhému, a iba ak sa riadi pravidlami vecnosti a pokoja, môže byť považovaná za konštruktívnu. Kritika nesmie byť agresívna, emotívna, ironická alebo zraňujúca. Má zmysel len vtedy, keď ju ten druhý môže využiť na korekciu svojho správania, konania. K rokovaniam v Žiline už bolo popísané a povedané skoro všetko, hodnotiť si to dovolím z úcty k druhej strane až keď budú relevantné výsledky. Rokovania pokračujú a budú pokračovať, urobíme všetko preto aby konečné výsledky boli uspokojivé a osožné pre obidve strany, lebo tieto kroky musia doniesť prospech a spokojnosť pre obidve zúčastnené strany. Iba to je zárukou úspechu. To, že naše rokovania a aktivity s tým spojené prinášajú prvé výsledky, ti doložím prvým pozitívnym príkladom. Na prerokovaní hromadného prepúšťania na OR KE dňa 11.5.2011 sme boli po ukončení obvinení vedením redakcie SEMAFOR, že ako zástupcovia zamestnancov neposkytujeme informácie o dianí na železnici z nášho pohľadu , a ešte ďalšími invektívami, ktoré tu nechcem rozoberať. Po následnom neoficiálnom stretnutí s vedením redakcie sme si vysvetlili určite postoje, zadefinovali, kto na ktorej strane stojí a prijali závery. Výsledkom je prísľub pani šéfredaktorky, že časopis Semafor bude uverejňovať nami dané informácie z našich rokovaní, a prvou lastovičkou je príspevok na strane číslo 5, pod obrázkom, kde sú presne napísané naše výhrady k HP na OR KE. Je to maličký úspech, ale niekde sa začať musí. Aj toto je prioritou mojou a mojich kolegov zo ŠV, dostať veci a rokovania pod verejnú kontrolu. Bude to iba na prospech všetkých, firmy, ktorej sme súčasťou a aj zamestnancom. Podrobnejšie to redakcia rozpisuje na ďalšej strane, a ver tomu ,že aj my sme prispeli k tomu ich postoju. Aj najbližšie rokovania v nastavajúcich dňoch budú pod takou kontrolou, aby sa každý z vás mohol presvedčiť, že je tu obojstranný záujem riešiť dohodnuté veci k lepšiemu.
A ešte si dovolím otvoriť tému štrajku, či áno alebo nie s FS SR. Ešte je priskoro čokoľvek hodnotiť, a preto si to nedovolím, no považujem za nutné uviesť, že ako člen ŠV OAVD som sa zúčastnil jedného rokovania bez zápisu (Zvolen 15.4.2011), kde sa povedali určité okolnosti k prípadnému štrajku, podotýkam v ústnej rovine. Dovolím si jednu otázku tebe a aj ostatným, keď spoločný štrajk, tak prečo nie aj spoločný štrajkový výbor v nejakom paritnom zastúpení? To sa neakceptovalo. Veď OAVD je takisto právny subjekt a myslím si, že aj so svojprávnymi zástupcami. Ja osobne odmietam niesť prípadnú spoluzodpovednosť za určité kroky, ktoré nemôžem ovplyvniť alebo aspoň sa k ním vyjadriť. Príde ešte čas rozobrať to podrobnejšie a zaujať k tomu stanovisko, toto je iba môj osobný názor a postoj. Či so mnou súhlasíš-/te/ je mi to jedno, aj ja mám právo na názor.
Záverom ešte toľko, nie všetky veci povedané na rokovaní v Žiline sú už zrelé na zverejnenie, lebo aj serióznosť partnerov sa podieľa na úspechu plnenia záverov rokovania. A najbližšie je vo výhľade rokovanie so zamestnávateľom o téme, ktorá je nám všetkým najbližšia, a to bod 45 KZ. Aj tam treba hľadať spojitosť so závermi zo Žiliny. Úspech jedného bude podmieňovať úspešnosť druhého. A celkom na záver, kde kto hodnotí kroky OC OAVD a FS SR, člen, nečlen, všetko jedno. Nikde sa nemôžem dopátrať hodnotenia postupu, resp. ich nečinnosti iných OC pôsobiacich na ŽSR. Nie je celkom normálne, aby sa OC s najväčším počtom členov správala tak pasívne, a viem o čom hovorím. Je to naozaj jedno tým aktívnym členom, to sú tí, ktorí platia členské príspevky. A pasívni, to sú tí, ktorí nie sú organizovaní, ale aj tak ich zastupuje OC s najväčším počtom členov, či sa im to páči alebo nie. Legislatívna dikcia zákona je taká. Domnievam sa, že nechcú znížiť životný štandard svojich uvoľnených zástupcov. Ja sa k tomu vyjadrujem, lebo uvoľnení funkcionári sú platení zo mzdových prostriedkov zamestnávateľa ŽSR, ktorého súčasťou som aj ja.
P.S. Ďakujem všetkým, ktorí mali záujem dočítať tento obšírnejší príspevok do konca. Surdum corda.

25 reakcií

 • Hawaj, vysvetlenie čo dokázali odbory za posledné obdobie zmeniť nie je osočovanie. A ani som nemal v úmysle také niečo robiť. Len vysvetliť. A nemysli, že udržanie stavu, ktorý je nad rámec Zákonníka práce je ľahké.
  Tu je odkaz na príspevok od duva.
  http://www.oavd.sk/2011/06/kam-by-sme-mali-vsetci-patrit/
  Presne vystihol to, čo sa deje. Sám nie si v odboroch, je to Tvoje slobodné rozhodnutie a nikto Ťa zaň nekritizuje. Ale skúsil si Ty nejako prispieť, aby ten stav zamestnávateľ vs. zamestnanec bol iný?

   
 • Nikto a k tým bodom si zabudol pripísať: 5000 ľudí prepustených a 0.50 centov za príplatky zachované.

   
 • Ach bože. Tu asi NIKTO nevie čítať. Nikdy som sa nepýtal na čo sú nám odbory. Veci citované tebou konečne dokázali to čo som tu spomínal a to že veľa veľa veľa vecí v KZ už dohodli odborári na Kolektívnych vyjednávaniach pred veľmi veľmi veľmi veľa rokmi a odbory sa len snažia uvedené body udržať. NIČ NOVÉ NAD RÁMEC ZÁKONA NEVYMYSLELI! No a ak si myslíš že odbory nemali právo zasahovať pri procesoch rozkrádania, tunelovania, reštrukturalizovania, revitalizovania a aj prepúšťania železníc, tak potom je to už silná káva. Myslel som si, že toto by mala byť najväčšia úloha odborov aby sme mali kde a začo robiť. Ale asi chaty a rekreačné zariadenia sú odborom dôležitejšie. (bod 16,17 KZ čo citoval nikto)
  Ďakujem, už sa nebudem zapájať do diskusií lebo na moje otázky a názory zatiaľ len osočovanie a …. škoda niečo vravieť.

   
 • Pre Hawaj: trochu zoširoka: načo sú odbory:
  Vznikli z potreby námezdne pracujúcich mať svoju organizáciu zameranú nie na boj o politickú moc, ale na zlepšenie podmienok práce a predaja svojej pracovnej sily. Súčasne však vznikli aj z poznania, že ako jednotlivci nič nezmôžu pri presadzovaní svojich záujmov voči silnejším zamestnávateľom či štátu. Hoci vznikli za účelom presadzovania záujmov ľudí práce, predovšetkým mzdových, pracovných a sociálnych od prvopočiatkov svojej existencie vystupovali aj za rozširovanie demokratických práv a slobôd. / zo stránky KOZ/.
  Takže na zlepšenie podmienok práce.
  Toto je prekopírované: niekoľko návrhov zamestnávateľa, ktoré články navrhoval zrušiť z platnej KZ /nechcelo sa mi plytvať časom kopírovať všetky/ . :
  16. Zamestnávateľ umožní prenájom rekreačného zariadenia ako samostatného objektu v prospech základných odborových organizácií. Odborové organizácie predložia žiadosti o prenájom konkrétneho objektu do troch mesiacov od uzavretia KZ. V prípade, že sa preukáže aktívna účasť zamestnancov formou brigád alebo finančných príspevkov z prostriedkov odborov na nadobudnutí alebo zveľaďovaní hodnoty majetku, bude táto skutočnosť zohľadnená v cene prenájmu.
  17. V prípade ak odborové organizácie, ktoré majú rekreačné zariadenia v ekonomickom prenájme, prejavia záujem o prevod vlastníctva týchto zariadení, vrátane pozemku, zamestnávateľ umožní prevod realizovať, pričom v cene sa zohľadní použitie vynaložených odborových prostriedkov, ako aj brigádnická činnosť pri výstavbe a prevádzke rekreačných zariadení.
  19. Systemizácia VOJ ŽSR bude určovaná na základe príslušných technických noriem a turnusovej potreby.
  22. a voľných pracovných miestach
  25. Zamestnávateľ nepoužije svoje právo dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov uvedených podľa § 63 ods.1 písm. a) až c) ZP pri odpracovaní najmenej desať rokov v ŽSR nepretržite za podmienky, že zamestnávateľ disponuje iným vhodným pracovným miestom, ktoré je pre zamestnanca vhodné vzhľadom na jeho zdravotný stav, schopnosti a kvalifikáciu a zamestnanec túto prácu prijme.
  Výnimky zo stanovenej doby nepretržitého trvania pracovného pomeru nemožno povoliť.
  Záväzok nepoužiť výpovedný dôvod v zmysle § 63 ods.1 písm. a) až c) ZP sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí dosiahli vek, stanovený pre vznik nároku na starobný dôchodok.
  32.1 U turnusových zamestnancov, pracujúcich v nepretržitom pracovnom režime na 36 hodín, v profesiách (pracovných činnostiach):
  a) posunovači a vedúci posunu,
  b) výpravcovia zaradení v nepretržitom pracovnom režime na 36 hodín k termínu 31. 12. 2009,
  c) dozorcovia prevádzky a dispečeri,
  d) nádražní a dozorcovia spádoviska
  so započítaním prestávok na odpočinok a jedenie v rozsahu 30 minút za zmenu do pracovného času. Znížený fond pracovného času je možné zmeniť u vymenovaných funkcií na určených pracoviskách pri zmenených pracovných podmienkach len kolektívnym vyjednávaním.
  32.1 U zamestnancov, ktorí majú pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonávajú prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke na 37 a ½ hodiny so započítaním prestávok na odpočinok a jedenie v rozsahu 30 minút za zmenu do pracovného času.
  44. V Smernici upraviť mzdové zvýhodnenie za nadčasovú prácu zo 60% na 35%.
  Tak dokázali odbory niečo zmeniť na železniciach?
  A čo sa týka zastavenia rozkrádania, tunelovania a pod., zastav sa u spišiaka.
  PS: dôkazy so sebou!

   
 • Ja som otázke porozumel veľmi dobre. Ale asi Ti treba vysvetliť, že keby odbory neboli a nič nerobili, tak ani terajší stav KZ by nebol taký, ako je. Ja netvrdím, že je to momentálne super. keby si čítal moje príspevky z minulosti, tak som tiež kritizoval stav, ktorý je teraz. Ale netvrdím ,že odbory nič nedokázali v poslednej dobe zmeniť.

   
 • Efendi, škoda že si neporozumel otázke. Pýtal som sa naozaj: myslí si niekto z vás, že odbory za POSLEDNÉ OBDOBIE dokázali niečo na železniciach zmeniť? Prezerám si staré Kolektívne zmluvy a ty o čom píšeš už bolo schválené ďaleko ďaleko dávno. S pribúdajúcimi rokmi sa z týchto vymožeností nad rámec zákona len uberá a uberá. Otázka vlastne bola smerovaná niekde inde a to či odbory dokázali niečo zmeniť. Bola tu reštrukturalizácia, revitalizácia, umelá hospod. kríza, a pod.ale činnosť odborov k zastaveniu rozkrádania, tunelovania, prerozdeľovania, prepúšťania a pod.nebola vôbec žiadna. Už len na margo toho všetkého je názor odborového predáka z OAVD z minulého Kolektívneho vyjednávania: citujem: aj keď nebude žiadny smerný nárast na rok 2011 vážte si to že máme 0,50 Eur za príplatky. (skúste si pozrieť bývalú smernicu pre odmeňovanie kedy bol tento bod schválený) Mrzí má, že nikoho nezajíma 5 000 ľudí, rodiny ktoré prídu o živiteľov – chlebodarcov. Dôležitejšie je pre odbory prezentovať, že zachovali 0.50 Eura za príplatky. Takže ďakujem.
  P.S: Jediná osoba ktorá mala odvahu a chuť niečo zmeniť nám teraz abdikuje. Zamyslite sa páni v predstavenstve OAVD: NEBUDE NÁM VŠETKÝM ELENAL CHÝBAŤ????? Mne áno.

   
 • Jednoducho nenachádzam slov.a neviem ako dlho ešte nenájdem

   
 • Už zostáva len smiech cez slzy:
  1.časť: Mato: Dnes sme dostali v SNV prvú facku.
  2.časť: nikto: Pripravte si druhé líce!
  A vy ostatní zadok!
  3.časť: jose: Zviditelnili sme sa, aj keď Nikto Michal píše, že máme nastaviť zadok.
  Ako ľahko jedným slovom zmeníte pointu celého povedaného.
  Škoda.

   
 • pre Hawaj: Chcem sa spýtať, či si zamestnanec železníc? Ak áno, tak potom neviem, či vieš, čo píšeš. Tvoja veta citujem“Len na zamyslenie, myslí si niekto z vás, že odbory za posledné obdobie dokázali niečo na železniciach zmeniť?“ porovnaj si Kolektívnu zmluvu a Zákonník prace. To čo je nad Zákonník práce, je práca odborov.
  pre Zámčan: Rušňovodiči sú aj v OZŽ a aj v FS. Preto tá reakcia zamestnávateľa, lebo on má OZŽ pod palcom.

   
 • Ospravedlňujem sa, že som sa dovolil opýtať na niečo z KZ a že som si dovolil povedať aj svoj názor. Práve tu na tejto stránke som čítal: pýtajte sa, povedzte si svoj názor a pod. Ďálej to komentovať nebudem. Len na zamyslenie, myslí si niekto z vás, že odbory za posledné obdobie dokázali niečo na železniciach zmeniť? Prajem vám aby ste boli prví ktorí to dokážu.

   
 • len či sa neprepásla vhodná príležitosť….

  predsa len spoločný štrajk dáva väčšie šance na úspech.Tá úspešnosť štrajku závisí od počtov čo si budeme nahovárať…ak sa prekročí nejaká hranica nad 50 % ludia sa pridávajú ak je podpora menšia alebo nerozhodná nadšenie opadá……

  mne by zaujímal aj druhý problem zamestnávatel sa vyhrážal členom OZŽ rušňovodičom že ak sa pridajú do štrajku dajú im meškanie k náhrade,lebo za nich nemôže hovoriť nejaký štrajkový výbor inej odborovej org. ? Je to pravda?

   
 • Uvidíme v piatok, ako to mysleli. Kdesi som napísal, že mňa možno oklamať raz. A verím ,že aj ŠV OAVD. Howgh.

   
 • jose ja som nekritizoval nič po….ani sa mi nezdá že by som písal negatívne či už za štrajk alebo proti .Napísal som len rečnícku otázku ak by bol štrajk a bol úspešní malo by OAVD lepšiu či horšiu vyjednávaciu pozíciu???
  tie dôvody ktoré boli v tej zápisnici zo ZA (ved vy ste ju sem vyvesili) sa mi zdali slabé ..na odvolanie štrajku .Ved zamestnávatel nič neslúbil len to že sa nato pozrie…Zamestnávatel dosiahol svoje štrajk nebol a Vás vaši členovia upodozrievajú z kolaborácie.JA si to nedovolím a ani nemám právo povedať.Predseda napísal že tam boli aj nejaké ústne dohody čo nemôže napísať…tak možno aj to bubu stálo zato to ja posúdiť neviem….

  dalej som už písal o svojich pohladoch na fungovanie odborov,a ak by som nebol organizovaný tak by ma to vôbec netrápilo.

   
 • Ozž je neprestrelné a my sa to pokúšame zmeniť. Aj tým, že zamestnávateĺ jedná už aj s nami. Podľa rozdelenia soc. fondu má ozž až 78% -tnú podporu. A žije aj z Teba, nakoľko dostáva peniaze aj za Teba.Tým ,že si neorganizovaný.Výpravcovia majú 8 %. Je to nepomer.Zviditelnili sme sa, aj keď Nikto Michal píše, že máme nastaviť zadok. Nabudúce, dúfam ,že bude nejaké nabudúce, by sa mali dávať podpisovať štrajkové zoznamy. A mohli by sme začať aj zajtra.Podpíšeš sa Zámčan pod prípadný štrajk? Výjdeš z ulity , alebo sa budeš schovávať a vylezieš až po.

   
 • a myslím že Hawaj je tu provokater

   
 • jose nestretli.Reagoval som na Vášho predsedu na vyhlásenie z 23.5.
  ja napíšem svoj pohlad na fungovanie odborov na železnici.
  Je tragediou že máme kopec odborových org s ktorými zamestnávatel manipuluje resp môže aj štvať jedných proti druhým.Aj v tejto diskusiu tu zaznelo pár nelichotivých poznámok na spoluprácu FS=OAVD.Ja neviem kto má pravdu ale povedzte je to podstatné?
  Moja predstava je žeby na železnici malo fungovať malá KOZ,to znamená že železničné odbory by mali byť konfederáciou so spoločnou strechou nelakajte sa nijaké OZŽ každá profesia by mala svoje zastúpenie a každý subjekt vlastnú právnu subjektivitu,Nie sa snád väčšinovo dohodnúť resp aby silné skupiny prehlasovali slabšie ale vzájomne sa podporovať.
  V súčasnosti sa zamestnávatel hrá s odbormi ako mačka s myšou,ale uznajte nerobili ste to aj vy? keby ste boli na ich mieste…a mali to také jednoduché?
  Rozdrobenosť si myslím vkonečnom dôsledku neprospieva ani jednotlivým odborom pričom jednotlivé kde to zamestnávatela najviac tlačí trocha ustúpi alebo pridá ako chcete …ale v konečnom dôsledku je vždy na koni

   
 • Oprava v dátume nie 26.6, ale 26.10.

   
 • Zámčan stretli sme sa na Kese? Vieš,ja som aspoň verboval, ale Ty si sa ozval, až po. V roku 2004, keď sa dala do prevádzky DOT na Hrbatej(trať Trnava-Kúty), tak pred vyhadzovom nám spravili seansu v Senici, kde nám malo byť oznámené, kto zostane a koho vyhodia.Všetko bolo dohodnuté dopredu, po 5 -tich rokoch som sa dozvedel, že vyberal KD. Prednosta oznámil, všetci nad 50 -rokov prepustiť(to sa potom okresalo), môže zostať len jeden z manželov (zaujímavé , že druha a družky sa to netýkalo), vyberali sa ľudia, s ktorými nemalo vedenie problémy. Mal byť pohovor s prepustenými, prítomná personaliska, predseda ozž .U personalistky na liste bola pečiatka a podpis personalistky, pečiatka a podpis predsedu OZŽ Senica. A čakalo sa len na môj podpis. Podpísal som to, ale ver, že žiadne stretnutie týchto ľudí s prepustenými sa nekonalo. Výpoveď mi doručil do práce môj kolega, ktorý ma prišiel vystriedať. On mal takú istú obálku. Bolo to okolo 26.6. a od 1.11. sme boli na úrade práce. Prečo Ti to píšem. Odbory ťažko môžu ovplyvniť, koho zamestnávateĺ prepustí, ale OAVD sa o to aspoň pokúsilo. Na rozdiel od najväčších odborov, ktorých funkcionári chodia po staniciach, len keď sa volí Správna rada.
  Prečo to píšem? Chcem Vám povedať, že vtedy ma vyhodili aj za moje vyjadrenia na reg. rade OAVD. Vtedy sa ma naše odbory nezastali. Teraz je to úplne nový tím. Učia sa. Robia to lepšie, ako tí predtým. Má to chyby, ale potrebujeme viac ľudí v OAVD. Členské je to 3.32 eur na mesiac. A nemusím sa hanbiť, že ľudia okolo Chovanca robia a ja sa len veziem a čakám,kedy mi pridajú na plate. Hawaj, je smutné, že ľudia neplatia členské, ale ešte smutnejšie je, keď takíto ľudia prispievajú na naše stránky a ešte sa posmievajú tým, ktorí robia. Ty si nečlen a vlastne podporuješ ozž, ani nevieš ako.Prosím Ťa, oslov ich, lebo pri problémoch zo zamestnávateľom Ťa zastupujú oni.A ešte samozrejme berú na Teba aj zo soc. fond. Tak ho využívaj, pýtaj si od nich.

   
 • Najväčšou chybou je to,že KZ platí aj pre nečlenov! Za „horné OZŽ“ so Zamcanom súhlasím, „sedia na konári a je im dobre“!!! Na ich mesačný plat my možno robíme až pol roka.

   
 • Aby som pochopil, bod 45 z KZ sa bude týkať len výpravcov alebo všetkých zamestnancov ŽSR? Nie som členom žiadnej odborovej organizácie, nepodporujem nátlakové akcie ani štrajk ale budem rád keď nám zamestnávateľ zvýši plat v jeho možnostiach. Doteraz nám zamestnancom vždy zamestnávateľ dal to čo bolo v jeho možnostiach. A verím, že aj tie vaše kolektívne vyjednávania sú len určitá hra pred zamestnancami, lebo vždy sa vezme to čo vám zamestnávateľ ponúkne. Takže ja si svoje členské šetrím na dôchodkovom účte.
  Takže držím vám palce, bojujte.
  P.S. už len maličkosť, bod f) z bodu 45 znie: za predpokladu lepšieho plnenia hospodárskeho výsledku a osobných nákladov v roku 2011 vyplatenie mimoriadnej prémie na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa. V SEMAFORE som čítal, máme lepší hospod. výsledok.

   
 • dovolte mi ako nečlenovi napísať svoj názor…..

  samozrejme že pozadie vyjednavaní a to čo sa môže/nemôže povedať nevieme … bolo by to jasnejšie.
  Štrajk strojvodcov bol úspešní ak by ste sa pridali nepomohlo by ZSSK ani nasadenie inštruktorov.
  Je teda otázka či by po úspešnom štrajku nemalo OAVD výhodnejšiu vyjednávaciu pozíciu….
  tie body dohodnuté v ZA sa mi zdajú také chabé,no hádam si niekto nemyslí že niekto zachráni operatorky na východe ked sa inde rušia.Myslím že v týchto bodoch naozaj by pomohol len ostrý štrajk…ak by ludia mali ochotu do toho ísť asi ste to mali využiť.
  rovnako sa vyhovarať že možno niekto zdvihne plat v budúcnosti no neviem pre tých prepustených to môže vyzerať ako podraz….no neviem Jožko čo sa zmenilo na tom ked si verboval do štrajku svojim článkom.

  ano to čo robí OZŹ je pozicia mrtveho chrobáka,nevieme netušime prečo to tak je alebo radšej ani nechceme vedieť?? Vystrašení funkcionári ktorí sa boja o svoje dobre platené fleky??
  federácia strojvodcov po štrajku zaznamenáva že sa k nej hlásia noví členovia z radov vlakvedúcich,sprievodcov….no myslím že ste tiež prepásli príležitosť aby ste získali nových členov z radov OZŹ nespokojných s pasivitou a kolaboráciou OZŽ s vedením

   
 • Pripravte si druhé líce!
  A vy ostatní zadok!

   
 • Dnes sme dostali v SNV prvú facku, po takmer dvojhodinovom jednaní došlo k záveru, že OPERÁTOR v doprave v dispozičnej stanici Spišská Nová Ves nie je potrebný !!! Všetko hravo zvládne výpravca, taká je vidina budúcnosti …

   
 • Pre tých, ktorým sa to nechce hľadať, bod 45 KZ. Teraz sa Vám to zdá to jednanie v akom svetle? Bude sa jednať s OAVD. Je mi ľúto, že to muselo prísť až do tohto stavu.Sledujte stránky OAVD. Verím , že výsledok bude viac než pozitívny. Potom od všetkých pracovníkov dopravy očakávam nárast členov OAVD. Až toto Vás musí presvedčiť, že Tí ľudia nesklamali.Ak sa toto nenaplní, tak ŠV funguje ďalej. Ja osobne sa dám oklamať len. To isté očakávam od ŠV OAVD.
  P.S. p. Blažek, či Blaško,1-ročný výpravca od SNV,bývalý posunovač kto Ti dal právo 25.5. večer rozposielať oznámenia o zrušení štrajku.

  45. ŽSR v roku 2011 zabezpečia:
  a) rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške minimálne plánovanej priemernej
  mzdy za rok 2010, kalkulovaný na plánovaný prepočítaný počet
  zamestnancov v roku 2011. Pre účely vyhodnotenia KZ sa v roku 2011 do
  priemernej mzdy za ŽSR nezapočítajú odmeny pri odchode do dôchodku
  a odmeny členov Správnej rady,
  b) rast priemerných miezd na úroveň vnútorných organizačných jednotiek,
  c) sledovanie a vyhodnocovanie vývoja priemerných miezd na úrovni vnútorných
  organizačných jednotiek, porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy
  s plánovanou pre rok 2011,
  d) prerokovanie návrhu plánu mzdových nákladov s príslušným odborovým
  orgánom s predložením dôvodovej správy,
  e) sledovanie a vyhodnocovanie vývoja priemerných miezd na vybrané profesie,
  f) za predpokladu lepšieho plnenia hospodárskeho výsledku a osobných
  nákladov v roku 2011 vyplatenie mimoriadnej prémie na základe rozhodnutia
  generálneho riaditeľa.

   
 • Bravo, zatiaľ len toľko.