Ako to bolo naozaj

ako to bolo naozaj

Kolegyne, kolegovia, ako člen štrajkového výboru som sa zúčastnil včerajšieho rokovania v Žiline s predstaviteľmi nášho zamestnávateľa. Prítomných bolo 10 vrcholových manažérov GR. Členov štrajkového výboru OAVD, vrátane prezidenta, bolo 5. Prezenčnú listinu na požiadanie doložím. A teraz sa vám v kocke pokúsim priblížiť rokovania, ozrejmiť dôvody, ktoré viedli k takému rozhodnutiu a svoj pohľad na to. Samotné rozhodnutie ísť do ostrého štrajku sa rodilo ťažko, a musíme si povedať, že podpora vás, členov na našej stránke, sa dá spočítať na prstoch oboch rúk. Aká by bola v reále môžeme iba polemizovať. Ale aj tak sme zobrali na seba zodpovednosť, započali prípravy na ostrý štrajk a následne vyhlásili ostrý výstražný štrajk na deň 27.5.2011. Nebudem tu rozvádzať čo všetko prináša príprava na ostrý štrajk, ale všetci si to môžete vyskúšať, naše zákony a ústava SR dáva toto právo každému občanovi a zamestnancovi. No vrátim sa k meritu veci. Štrajk je krajná a posledná možnosť riešenia požiadaviek. K tomu musia predchádzať rokovania so subjektom, proti ktorému je štrajk namierený. V našom prípade boli požiadavky uvedené vo vyhlásení namierené na zamestnávateľa na ŽSR. A ak zamestnávateľ navrhol rokovania ohľadom štrajku, bolo našou povinnosťou prijať tieto rokovania a zúčastniť sa ich. Tieto rokovania boli preto, aby sme si vypovedali vzájomné stanoviska a pokúsili sa hľadať spoločnú cestu na riešenie uvedených požiadaviek . Rozhodnutie o odstúpení od štrajku bolo kolektívne a jednohlasné rozhodnutie štrajkového výboru, tak, ako bolo kolektívne a jednohlasne rozhodnutie o vyhlásení štrajku. Závery, ktoré boli prijaté po rozhodnutí sú uverejnené spolu s prezenčnou listinou pod príspevkom. To, či to bolo správne rozhodnutie, ukážu najbližšie dni. Štrajkový výbor ešte nebol zrušený a závery z rokovania sú jasne a presne termínované, tak dajú sa veľmi presne vyhodnotiť a aj sa budú vyhodnocovať. Budem veľmi rád, ak mi niekto povie, napíše, že či už niekedy vedením ŽSR po rokovaniach so sociálnymi partnermi boli tak merítorne a presne zadefinované závery rokovania. Nespomínam si, keď sa mýlim tak má opravte, a doložte kedy. Nedá mi nespomenúť, že tieto rokovania zo strany GR ŽSR boli veľmi korektné. Čo spomínate vo svojich príspevkoch, že hovorkyňa ŽSR povedala to a to sa ťažko dementuje, a pani hovorkyňa nebola prítomná na rokovaniach, takže sú to iba informácie z druhej ruky. Záverom iba toľko, zamestnávateľ otvoril dvere dokorán a my sme nemohli ostať pred nimi a kopať do otvorených dverí, lebo aj tak by sme ich nerozbili. A k štrajku FS SR , fandím im nech dosiahnu štrajkom čo najviac požiadaviek, ale až čas ukáže, koľko sa toho vybojovalo. No musím podotknúť, že v pracovno-právnej rovine je vzťah ŽSR a OC OAVD celkom odlišný ako ŽSR a FS SR. A vy, ktorí tomu chcete porozumieť, tak pouvažujte.
P.S. Ja osobne som nemal nič sľúbené, ani za to nič nedostanem, robím tieto aktivity bez nároku na odmenu vo svojom mimopracovnom čase, za vlastné, a pre dobro aj ostatných. To ako sa nám darí to vykonať, prosím hodnoťte, kritizujte ale neznevažujte. Máte možnosť povedať: „Nechceme vás, odíďte, budeme to robiť my, a inak, a lepšie!“ Len bude tragédiou ak to nebude robiť nikto. Potom sa budeme všetci už len diviť! Podnety, názory a nadávky adresujte na uvedené kontakty. E-mail: kodek@centrum.sk, Tel. č.: 0918 117 577
S úctou a pokorou, Demko F., člen štrajkového výboru
Príloha: prezenčná listina, Žilina
Závery z rokovania

Comments are closed.