I N F O r e g i ó n u Z v o l e n

Info OAVD Zvolen

Milí kolegovia a kolegyne !

Napriek tomu, že vláda SR presne pomenovala príčiny momentálneho stavu železníc SR a spracovala plán revitalizácie, rozhodnutia vedenia ŽSR sa neuberajú len cestou ozdravenia, ale aj cestou k likvidácii železníc. Celá železnica je závislá na dopravnej politike štátu, preto Republiková rada OAVD dňa 24.3.2011 v Košiciach zvolila štrajkový výbor a zaslali sme oficiálne vyhlásenia ministrovi a vedeniam všetkých troch spoločností. Zaslané dokumenty a odpoveď z ministerstva prikladám. Federácia strojvodcov si ako prvá vytvorila štrajkový výbor a pridávajú sa k nám aj OZZŽ (Odborový zväz zamestnancov železníc), čiže zatiaľ všetky OC zo ZOO v ŽD (Zväz odborových organizácií v železničnej doprave).
Dňa 15.4.2011 v súvislosti vládou schváleným programom revitalizácie železničných spoločností, ukončením a podpísaním kolektívnych zmlúv vo všetkých troch spoločnostiach, sa uskutočnilo vo Zvolene v Divadle J.G.Tajovského stretnutie ministra dopravy , výstavby a reg. rozvoja Jána Fígeľa, generálneho riaditeľa sekcie žel. dopravy a dráh Jiřího Kubáčeka, generálnych riaditeľov všetkých troch spoločností (ŽSR zastupoval nám. gen. riaditeľa Ján Žačko, z dôvodu vycestovania) a predstaviteľov OZŽ, ktorí to organizovali, so zástupcami zamestnancov všetkých spoločností. Všetky OC zo ZOO v ŽD sme sa toho zúčastnili, ale veľa nového sme sa nedozvedeli, hovorilo sa už o známych „červených číslach“ a všetci nás vyzývali ku trpezlivosti a pomoci. Nemôžem sa ubrániť svojim myšlienkam, ktoré vyplývajú z krutej reality, že keď za tie roky, čo sa na železnici „šafárilo“ a napríklad aj na už známom „outsourcingu“ zbohatlo nemálo ľudí, samozrejme v rámci zákona, vtedy keď sa rozdávalo nás nikto nevolal aby sme si aj „my“ zobrali, ale teraz keď z toho vznikli veľké dlhy „nás“ volajú, aby sme pomohli. Za všetko v našom štáte trpia obyčajní ľudia, ale nie sme si vinní aj my sami? Všetci mocní využívajú slabiny slabých, prestaňte sa konečne báť, začnite sa pýtať, aby nevznikali také dezinformácie, aké medzi ľuďmi kolujú. Naša organizácia nevznikla preto, aby sme sa dostali medzi vedenie, ale aby sme sa im dostali „pod kožu“ a neustále kontrolovali a bojovali za dôstojnejší život, aby sme za svoju prácu boli adekvátne ohodnotení a nemuseli si zháňať ďalšiu! My sme sa neuspokojili s vysvetlením, že sa teraz nedá nič robiť a treba čakať, je to podľa mňa ako s priehradou, ak ju nebudeme kontrolovať a opravovať, voda ju roztrhne a vytečie, potom je neskoro ľuďom vysvetľovať, že my sme s tým nesúhlasili, právom sa nás opýtajú, že čo sme proti tomu urobili? Nenútime nikoho aby sa pridal k našim rozhodnutiam, je to na zvážení každej OC, ale ja osobne by som bola veľmi rada, keby sa pridali všetci, pretože iba v jednote je sila. (Viac ako štyridsať rokov nás to učili a nenaučili!) Samozrejme ešte musím dodať to, že každý zástupca zamestnancov je taký silný, akú podporu členskej a v prípade štrajku aj nečlenskej základne má. Po tejto akcii v Divadle sme sa stretli všetky OC ZOO v ŽD a dohodli sme sa, ako budeme ďalej postupovať, samozrejme to bude o ďalších našich jednaniach a podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať. Budeme Vás o tom informovať aj na našich stránkach.
Na záver Vám všetkým prajem príjemné prežitie Sviatkov jari.

Elena Liptáková
Vo Zvolene dňa 17.4.2011 Viceprezidentka OAVD regiónu Zvolen

Comments are closed.