Vitajte na oficiálnych stránkach OAVD

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) bola oficiálne založená dňa 12. júna 1993 v Galante. Jej vzniku predchádzali stretnutia výpravcov a dispečerov v jednotlivých uzlových železničných staniciach, na ktorých prítomní vyjadrovali nespokojnosť s politikou Odborového združenia železničiarov po rozdelení bývalej ČSFR. Čítajte ďalej…

Posledné články

Requiem pre odvetvové vyjednávanie?

  1. septembra 2020Autor: Monika Benedeková

Posledný prieskum Európskej odborovej konfederácie jasne preukázal, že krajiny s najnižšími priemernými a minimálnymi mzdami sú tie, ktoré majú súčasne najnižšie pokrytie kolektívnymi zmluvami. Slovensko sa od roku 2000 prepadlo o 26%, a súčasné pokrytie kolektívnymi zmluvami dosahuje iba 25%. Inými slovami iba štvrtina zamestnancov môže benefitovať z nárokov dohodnutých kolektívnych zmluvách. Úboho málo. Pokrytie kolektívnymi zmluvami úzko súvisí s odborovou organizovanosťou a ochotou slovenských zamestnancov organizovať sa v odboroch a bojovať za svoje práva. Ak sa sťažujeme na nízke mzdy na Slovensku, príčinu tohto stavu treba hľadať niekde tu. Je mi smutno, keď vidím komentáre niektorých zamestnancov na sociálnych sieťach, ktorí za zlú situáciu na pracovisku vinia odbory, dokonca aj vtedy, ak ani nie sú ich členmi alebo u nich odbory vôbec nepôsobia. Odbory, to nie je nejaká vyššia entita, niečo všemohúce, transcendentálne. Odbory to sme my, zamestnanci! Slovač, by už mala pochopiť, že ak sa všetci nezaktivizujeme a nebudeme ťahať spolu za jeden povraz, k žiadnej zmene nedôjde. Ak budú zamestnanci stáť bokom a čakať, čo tých pár odborárov „ vybaví“ v kolektívnej zmluve, posun nenastane. Nestačí parazitovať na tom, čo iní vyjednali. Nestačí využívať všetky výhody z kolektívnej zmluvy a v tom lepšom prípade sa tváriť „ja nič , ja muzikant“ a v tom horšom sa dokonca posmešne a hanlivo vyjadrovať na adresu odborárov. Nestačí vylievať si svoju frustráciu, hnev a bezmocnosť na sociálnych sieťach. Možno sa vám uľaví, ale nič, absolútne nič, sa nevyrieši. Poznáte to slovenské príslovie: bez práce, nie sú koláče. Tak je to aj s právami zamestnancov, ich postavením a rešpektom. Je to tvrdá drina, dennodenný zápas, vysvetľovanie, presviedčanie, argumentácia.

„Ak nevyjdeme zo svojej zóny komfortu a nedáme najavo, že takéto praktiky vlády aj zamestnávateľov nebudeme rešpektovať, môže byť tento článok aj akýmsi requiem pre odvetvové kolektívne vyjednávanie. A nielen preň.“

A nielen to. Ak nás, odborárov, nebude ohromujúca väčšina vzbudzujúca rešpekt už len samotným počtom, nebudú nás politici ani zamestnávatelia vnímať ako rovnocenného partnera. A také budú aj naše výsledky v kolektívnom vyjednávaní, či pri presadzovaní našich požiadaviek. O tom svedčia aj udalosti posledných týždňov z tripartity. O tom svedčí aj správanie sa niektorých politikov i zamestnávateľov, ktorí ignorujú pravidlá sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania. Tak ako pán Beljajev, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR, ktorý sa už viac krát nechal počuť, že odvetvové kolektívne zmluvy je nutné zrušiť, pretože nič neprinášajú. A sám ide príkladom, tým že už niekoľko mesiacov ignoruje podpis dohodnutej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v strojárskom odvetví. Verte mi, že ak by odvetvové kolektívne zmluvy naozaj nič neprinášali zamestnancom, nemrhali by zamestnávatelia toľkou energiou na ich zrušenie. Lenže zamestnanci musia teraz ukázať, že si budú výsledky kolektívneho vyjedávania brániť! Že si kolektívne zmluvy nedajú! Lebo sú si vedomí, že bez odvetvových kolektívnych zmlúv sa začne deštrukcia podnikového kolektívneho vyjednávania! Deštrukcia toho odvetvového, zdá sa, už začala. Po minuloročnom výpadku odvetvovej zmluvy v autobusovej doprave, kde sme stratili sociálneho partnera na vyjednávanie, je toto už druhá kolektívna zmluva, ktorej osud je otázny. A zrejme nebude posledná.

INFO

From: Hromadný mail ŽSR HromadnymailZSR@zsr.sk
Sent: Tuesday, April 7, 2020 12:55 PM
Subject: Informácia Krízového štábu ŽSR – pohyb osôb podľa Uznesenia Vlády SR

?

VEC: Informácia Krízového štábu ŽSR – pohyb osôb podľa Uznesenia Vlády SR

Informácia Krízového štábu ŽSR:

Oznamujeme všetkým zamestnancom, ktorí v čase od 8. apríla 2020 od 0.00 hod do 13. apríla 2020 do 23.59 hod budú realizovať cestu do a zo zamestnania, že Uznesenie Vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu, ktorým sa vyhlasuje zákaz vychádzania, sa na ich pohyb nevzťahuje. Zamestnanci sa pri kontrole svojho pohybu preukážu služobným preukazom, občianskym preukazom a poskytnú požadované informácie o svojom pohybe do alebo zo zamestnania.

Zároveň upozorňujeme, že zamestnanci nemôžu svoj pohyb pre iné účely neoprávnene preukazovať alebo zdôvodňovať výkonom pracovnej činnosti. V prípade zneužitia sa bude konanie zamestnanca považovať za porušenie pokynu zamestnávateľa a zamestnanec môže byť sankcionovaný štátnymi orgánmi správnou pokutou.

COVID-19

Výzva

VEC : Požiadavka na vydanie zákazu vstupu do dopravnej kancelárie bez ochranného rúška.


           V súvislosti s nepriaznivým vývojom ohľadne šírenia ochorenia COVID-19, žiadame zamestnávateľa o okamžite označenie miestností v ktorých sa vykonáva  dopravná služba o označenie „  ZÁKAZ VSTUPU BEZ OCHHRANNÉHO RÚŠKA“ .  Tento zákaz uplatňovať pre všetkých zamestnancov, dopravcov a ostatné osoby pre ktoré je vstup do priestorov povolený a nevyhnutný. V prípade porušenia tohto zákazu, osoby ktoré nerešpektujú tento príkaz,  oznámiť ich vedúcim zamestnancom, resp. príslušníkom železničnej polície PZ SR.

Toto opatrenie požadujeme nariadiť bezodkladne.

S pozdravom                                                        František Demko

                                                                             Predseda Republikovej rady.

      

CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH

VYHLÁSENIE a  preventívne odporúčania proti šíreniu „koronavírusu“ pre zamestnancov z pohľadu odborov.

V súčasnosti sa často stretávame s informáciami o rýchlom šírení „koronavírusu“ ( COVID-19), ktorý pôvodne vznikol v Číne a postupne sa rozširuje po celom svete vrátane Európy a aj Slovenska. Do rizikovej skupiny, kde je vysoké riziko ohrozenia zdravia a života samotných zamestnancov a ich rodín patrí aj železničný sektor, ktorý poskytuje služby vo verejnom záujme. 

Z tohto dôvodu Odborová asociácia výpravcov dispečerov v snahe podporiť prevenciu a znížiť pravdepodobnosť prenosu  ochorenia prináša prehľad zákonných  povinností zamestnávateľa a práv a povinnosti samotných zamestnancov v oblasti zaistenia BOZP pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia.

Čítajte ďalej »

Zrušil som členstvo v odborovej organizácii

Zrušil som členstvo v odborovej organizácii, alebo

nechcem byť členom žiadnej odborovej organizácie.

Milý spolupracovník, vystúpil si z odborov ? Alebo si ani nikdy nebol ich členom ?

Teraz nech si robia čo chcú, ja už s nimi nemám nič spoločné ?

Je to však skutočne tak ? Nie !!! Iba si prestal platiť členské príspevky. A vieš čo je to bianko účet ? Že nie ? Ako to, že nie ? Veď práve to si urobil – dal si svoj hlas, svoje ja na čistý list, nech si s ním odbory disponujú ale ty už do toho nemôžeš povedať absolútne nič ! Áno, presne to si urobil. Ako to ?

Čítajte ďalej »

Prečo sa stať členom odborov?

https://www.ioz.sk/pre-novych-clenov/preco-byt-v-odboroch/

VYHLÁSENIE OZŽ, FS SR a OAVD


Vážení členovia odborových organizácií a zamestnanci železničných podnikov,
na sociálnych sieťach sa objavili falošné stránky – profily Odborového združenia železničiarov, Federácie strojvodcov SR a Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov. Na týchto profiloch pre nás zatiaľ neznámy tvorca hrubo, klamlivo a nevyberaným spôsobom očierňuje a dehonestuje prácu všetkých členov a funkcionárov odborových organizácií. Zneužíva oficiálne dokumenty, ktoré sú zverejňované na sociálnych sieťach a webových stránkach odborových organizácií. Následne ich obsahovo pozmení a vydáva ich za oficiálne.
OZŽ, FS SR a OAVD podnikajú všetky právne kroky na zistenie a odhalenie tejto osoby, ktorá takýmto spôsobom znevažuje prácu všetkých odborárov. Od zverejneného obsahu na týchto falošných schránkach sa dištancujeme.
Zároveň prosíme všetkých, aby si v prípade akýchkoľvek nejasností overili publikované informácie u kompetentných funkcionárov uvedených odborových organizácií.
OZŽ – Mgr. František Zaparanik, v. r. FS SR – Dušan Kaša, v. r.
OAVD – Mgr. Jozef Chovanec, v. r.

Výzva generálnemu riaditeľovi ŽSR

Železnice Slovenskej republiky
Ing. Juraj Tkáč
generálny riaditeľ
Klemensova 8
813 61 Bratislava

V Bratislava, dňa 19.07.2019

VEC
Výzva na rešpektovanie záväzku plynúceho z Kolektívnej zmluvy na roky 2019-2020 v znení jej dodatku

Vážený pán generálny riaditeľ,

Čítajte ďalej »