Archích kategórie OAVD na CARGO

OAVD na CARGO

22. februára 2011 pokračovalo rokovanie na CARGU.

Za účasti zástupcov zamestnávateľa, podpredsedu Predstavenstva Ing. Mgr. Martina Štochmaľa PhD, a OC, boli prerokované nasledovné okruhy: Čítajte ďalej »

Sprievodný sociálny program na obdobie prebiehajúceho reštrukturalizačného plánu ZSSK CARGO

Sprievodný sociálny program

Sprievodný sociálny program
na obdobie prebiehajúceho
reštrukturalizačného plánu
ZSSK CARGO
(od 1.1.2011 do 30.6.2011) Čítajte ďalej »

Info z KV

Kolektívne vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie o Návrhu podnikovej kolektívnej zmluvy ZSSK CARGO na rok 2011.

V dňoch 8.11.2010, 16.11.2010, 3.12.2010 a 13.12.2010 sa uskutočnili v Bratislave kolektívne vyjednávania o novej podnikovej kolektívnej zmluve ZSSK CARGO pre rok 2011,na ktorých sa za OAVD zúčastnili prezident OAVD Jozef Chovanec a Ondrej Marko Čítajte ďalej »