OAVD na CARGO

22. februára 2011 pokračovalo rokovanie na CARGU.

Za účasti zástupcov zamestnávateľa, podpredsedu Predstavenstva Ing. Mgr. Martina Štochmaľa PhD, a OC, boli prerokované nasledovné okruhy:

1. Mzdový vývoj za rok 2010, kde došlo k požiadavke FS na výšku vyplatenej prémie v roku 2010. Za OZZŽ predseda upozornil, že THZ zamestnanci neustále prichádzajú o prémie a nie je dôvod, aby sa OC s ohľadom na výšku prémií rozhádali. V ďalšom bolo vyjadrené, že: „… prevádzkoví zamestnanci pociťujú krivdu, lebo prémie sú minimálne a napriek tomu tu boli „zlaté padáky…“
2. V druhom bode predložil zamestnávateľ materiál, v ktorom oboznámil prítomných, že Predstavenstvo navrhlo optimalizáciu pre rok 2011, bude však v utorok 1.marca predložený počet opätovne prerokovávať. Ide o 275 zamestnancov v priebehu celého roka. V rámci Ú 40 dôjde k presunu niektorých THP do robotníckych funkcií. Časový harmonogram bude všetkým OC obratom zaslaný.
3. Do Smernice o poskytovaní cestovných náhrad predložila FS návrh zmeny. Za mesiac február bude náhrada za pracovné cesty vykonaná podľa Smernice. Predstavenstvo prerokuje návrh s ohľadom na ekonomický dopad a výsledok oznámi OC.
4. KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE – Zamestnávateľ požiadal OC o prehodnotenie spoločného Návrhu OC zo dňa 11.1.2011. a podpredseda Predstavenstva veľmi podrobne vysvetlil všetky dôvody strát ZSSK CARGO idôvody, prečo nemôže firma pristúpiť na Návrh OC. Súčasný stav s výplatami zamestnancov je pokrytý do apríla. Pokiaľ dôjde k prepadu tržieb, mzdy za máj môžu byť ohrozené… Iba úroky za pôžičky vyjdú CARGO na 18 miliónov EUR ročne! Nárast mzdy o 1% stojí 1,2 milióna EUR. Ak by bol zamestnávateľ prvého januára 2010 nechal všetkých zamestnancov doma a dal by im po 10 tisíc EUR, dlh by bol presne taký vysoký, ako je dnes! Pán Hošták preto uviedol, že ak by CARGO zabojovalo o „červenú“ naftu, získali by sa peniaze … Predseda OZŽ uviedol, že kolektívne vyjednávanie je o cene práce. Revitalizáciu by mal riešiť štát a keďže sa náklady občanov zvyšujú, aj železničiari sú občania. V rôznorodej diskusii odzneli okrem iného i upozornenia na to, že za tak nízke mzdy v 5 TT – čo činí 380 EUR mesačne a je to kritcké, už zostane robiť iba málokto a môže sa stať, že prevádzkové profesie zrazu nebudú… Nakoniec dostal podpredseda Predstavenstva konkrétnu otázku: „Je možné preklopiť KZ 2010 a o mzdách rokovať neskôr?“ – Odpovedal pán podpredseda nasledovne: „Nemôžem sa k tomu vyjadriť, nemám to naštudované.“
5. Záverom sa OC dohodli so zamestnávateľom na termíne KV, ktoré bude v utorok 8.3.2011 a na programe budú iba 2 body: Kolektívna zmluva 2011 a Plán a rozpočet sociálneho fondu.

1 reakcia

 • CARGO ROZPRÁVOČKA:
  http://www.sme.sk/c/5766950/manazera-so-stedrym-odstupnym-ma-aj-kdh.html
  A teraz k podstate problému:
  kolektívna zmluva Cargo článok 92:
  92. Pre výpočet výšky odstupného sa použije priemerný zárobok, zistený
  u zamestnanca podľa pracovnoprávnych predpisov naposledy pred skončením pracovného pomeru.
  Podpísané: všetky odborové centrály pôsobiace v ZSSK Cargo.
  Takže je úplná pravda, čo napísali noviny, že za zlatými padákmi stoja aj odborári. Veď stačilo priemerný zárobok zistený u zamestnanca nahradiť priemerným zárobkom vo firme alebo pevne danou sumou.
  Pointa: Kolektívna zmluva ŽSR čl.23:
  Pre výpočet výšky odstupného sa použije priemerný zárobok, zistený u zamestnanca podľa pracovnoprávnych predpisov naposledy pred skončením pracovného pomeru.
  A ešte jedna vec, len tak na okraj:
  – dnes, 1.3.2011, sa v Cargu prejednáva prepúšťanie 275 zamestnancov.
  – pozajtra, 3.3.2011, sa prejednáva hromadné prepúšťanie 129 zamestnancov OR Trnava. Jedná sa o funkcie: výpravca, komandujúci, tranzitér, vedúci posunu, posunovač, signalista.
  Naozaj čudní THP zamestnanci, o niektorých by sa dalo diskutovať.