Ako ďalej

Výkonový príplatok pre výpravcov – quo vadis?

Za posledné obdobie prišlo a prichádza k nám stále viac otázok : Čo s výkonovým príplatkom, kedy bude zavedený? Pokúsime sa v skratke zhrnúť čo sa udialo a čo sa deje a možno dať aj návrh na riešenie.

Je pochopiteľné, že sľúbený výkonový príplatok očakávajú. OC OAVD od začiatku roka každý mesiac iniciovalo a absolvovalo množstvo stretnutí a pracovných rokovaní na generálnom riaditeľstve, kde nosnou témou bol výkonový príplatok, jeho nastavenia a následná aplikácia. Je pre nás až frustrujúce, že zástupca zamestnávateľa dá vyhlásenie v SEMAFORE ( a aj v iných printových mediách) a pri tom aj keď má pripravené nejaké simulácie tak nie sú prerokované zo zástupcami zamestnancov ( pracovnou skupinou pre odmeňovanie). Na posledných dvoch stretnutiach sme razantne upozornili zástupcov zamestnávateľa, že ignoruje prísľuby pre cca 2 000 ( slovom dvetisíc) zamestnancov firmy a, že je 1/7 všetkých zamestnancov. Skúša trpezlivosť, pohráva sa s dôverou lojalitou profesijnej skupiny od ktorých závisí pohyb vlakov na koľajach a v tomto momente sú nenahraditeľní. Takže teraz v tomto čase si my dovolíme vyhlásiť, že výkonový príplatok od 1.7.2018 nebude zavedený a na ťahu je zamestnávateľ. Za OC OAVD zodpovedne vyhlasujeme, že nezľavíme z našich požiadaviek na zavedenie výkonového príplatku pre výpravcov podľa prísľubu a budeme stupňovať tlak na kompetentných. Požadujeme aby zamestnávateľ čo v najkratšom čase odprezentoval simulácie výkonového príplatku a zadefinoval objem finančných prostriedkov a následne sa hľadala BATNA ( best alternative to a negotiated agreement= najlepšia alternatíva k dohode !).
V krátkom čase budete kolegyne a kolegovia oslovení zo žiadosťou o podporu našich aktivít ako vyvinúť tlak na zamestnávateľa aby začal plniť svoje prísľuby a nepodceňoval profesne najpočetnejšiu skupinu zamestnancov.

TÍM OAVD.
1532799682741_ČO-sa-STALO-1

Comments are closed.