INFO Z KV 24.7.2018

Kolektívne vyjednávanie dňa 24.7.2018

Dňa 24.7.2018 pokračovalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania k návrhu Zmeny č.14 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR. Na predchádzajúcom kole KV zástupca zamestnávateľa deklaroval, že na toto kolo predloží nový návrh úpravy Smernice pre odmeňovanie, ktorý bude odkonzultovaný aj po právnej stránke.

Napriek tomu zamestnávateľ nepredložil nič, ostal pri svojom pôvodnom návrhu, kde príplatky odrobené sviatky budú platené podľa Zákonníka práce § 95, ( Účinnosť novely od 1.5.2018) a nie podľa ustanovenia platnej kolektívnej zmluvy. Odborové centrály vyjadrili jednoznačný nesúhlas s týmto jednostranným postupom. Nakoľko zamestnávateľ začal uplatňovať toto od 1.5.2018 a argumentuje iba tým, že dodržiava platnú legislatívu, OC majú za to, že je potrebné dodržať platné ustanovenia KZ ŽSR, minimálne po dobu jej platnosti. Po vyhodnotení tejto patovej situácie OC predložili zástupcovi zamestnávateľa návrh, aby tento spor vyriešil sprostredkovateľ. Následne došlo k dohode a tento spor o určenie plnenia resp. neplnenia záväzku platnej KZ bude riešený cez sprostredkovateľa. Za OAVD je nutné povedať, nechápeme tento postoj zástupcov zamestnávateľa a jeho jednostranne úkony a žiadne kompromisné riešenia. A to nás čaká čoskoro kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve ŽSR na roky 2019 – 20XX. Možno je to pre nás taká príprava a tréning, čo môžeme očakávať v blízkej budúcnosti v rámci KV – žiadne kompromisy, žiadne ústupky a veľkú časť plnenia iba v intenciách Zákonníka práce. Už teraz hlasno a jasné upozorňujeme, že toto nie je správna cesta, toto nie je dobrý a rovnoprávny sociálny dialóg a sociálny zmier je veľmi krehký a jeho znovuobnovenie si potom vyžaduje veľa námahy na obidvoch stranách. O ďalších postupových krokoch budeme včas informovať.
S pozdravom a prianím pekných letných oddychových dní.
TÍM OAVD
INFO-KV-24.7

Comments are closed.