INFO

Kolektívne vyjednávanie ukončené.

Dodatok k KZ ŽSR 2017 – 2018, bod 45 MZDY dňa 8.12.2017 dohodnutý.
Dňa 8.12.2017 pokračovalo kolektívne vyjednávanie IV. Kolom od 9°° hod. na Klemensovej u zamestnávateľa ŽSR. Rokovaniu predchádzalo deň predtým spoločné pracovné stretnutie zástupcov jednotlivých odborových centrál v centrále OZŽ, kde po búrlivých, miestami až deštruktívnych debatách OC dospeli k dohode, ktorú predostreli druhej strane, zamestnávateľovi. Kolektívne vyjednávanie bolo úspešné ukončené a jednotlivé body pretavené do spoločnej dohody, ktoré skončilo vo večerných hodinách po 18 hodine. Bolo to ťažké, úmorné, kde kolektívny vyjednávači naplno prejavili svoju zodpovednosť, odbornosť a vysokú mieru stratégie, taktiky a profesionality. A teraz najdôležitejšie, čo sa vlastne dohodlo : V rámci úseku dopravy sa plnom rozsahu bude aplikovať tabuľka nového systému odmeňovania zamestnancov, ktorú predložil zamestnávateľ v pôvodnom návrhu. V tomto návrhu je skoro v plnom rozsahu aplikované to čo pripravila pracovná skupina zástupcov zamestnancov v spolupráci s O 410 GR, kde lídrom tejto iníciatívy bolo OAVD a iniciátorom prezident OAVD. Pre úsek železničnej infraštruktúry sú tam určite korekcie, presadené a vyrokované zástupcami zamestnancov pre infraštruktúru. Ďalej bolo dohodnuté, že v roku 2018 zamestnávateľ v spolupráci zo zástupcami zamestnancov v spoločnej pracovnej skupine budú pracovať na „Jednotnom prémiovom poriadku“, ktorého aplikácia sa po dohode očakáva v druhom polroku 2018. Sme presvedčení, že dobré pripravený a nastavený jednotný prémiový poriadok konečne zavedie dostatočnú mieru objektivity v OHS ( osobnej hmotnej stimulácii) zamestnancov. Toto sú dve také najpodstatnejšie dohody z KV. Všetko bude zverejnené tak ako sa dohodlo po overení a podpise protokolov a najneskôr v deň podpisu dodatku KZ ŽSR 2017 – 2018. Predpokladaný deň podpisu je vo štvrtok 14.12.2017, ktorý bude upresnený v pondelok. Účinnosť dohodnutého nového mzdového nárastu bude síce od 1.2.2018, ale nikto o nič nepríde, lebo cez protokol( ktorý je po podpise právny dokument) sa zamestnávateľ zaviazal rozdiel za január doplatiť vo februári. Toto všetko je z dôvody vysokej administratívnej náročnosti, nakoľko všetci zamestnanci budú musieť dostať a podpísať nové mzdové dekréty a niektorý aj nové pracovné zmluvy, ktorých sa bude týkať navýšenie, lebo toto nie je zvýšenie „ad hoc“ ako to bolo po minulé roky. A akceptovali sme zdôvodnenie nakoľko sa to týka cca 160 pracovných typových pozícii a cca 12 300 zamestnancov.
Úprimná vďaka tímu kolektívnych vyjednávačov, Jozefovi, Maťkovi, Rudovi, Lacovi, ktorí sa každý určitou ale veľkou mierou podieľali na tom ako dopadlo KV pre rok 2018. Áno aj toto bolo maximum z možného a pre pracovné pozície na úseku riadenia dopravy do budúcnosti veľmi dobrou východiskovou pozícoiu. Následne nás čaká veľká výzva a úloha v spolupráci zo zainteresovanými dobré nastaviť „výkonový príplatok“, ktorí bude súčasťou nového systému odmeňovania. A určite veľká vďaka Vám všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom ste nás podporovali. Tu nebudem menovať, lebo by som nechcel niekoho opomenúť za úsek riadenia dopravy. A ešte musím poďakovať aj partnerským OC za spoluprácu pri KV. Urobíme a vyvinieme všetko naše úsilie, aby to bolo vždy iba lepšie. Iniciatívy OAVD nekončia podpisom dodatku KV 2018. To garantujeme.
SME TU PRE VÁS
Demko František
Predseda Republikovej rady OAVD
Hlavný kolektívny vyjednávač za OAVD
Tím kolektívnych vyjednávačov za OAVD

9 reakcií

 • Pán kolega, pokusím sa upresniť Tvoje konštatovanie. Nejedná sa o navýšenie MZDY, ako to konštatuješ, ALE o navýšenie TT( TARIFNEJ TRIEDY). – tarifná mzda = základná mzda; mzda = tarifná mzda + mzdové zvýhodnenia, príplatky, prémie a pod. Apropo a prečo neuvedieš aj fakt, že výpravcom sa navýšilo 38 až 188 EUR.Toto už nie je potrebné?

   
 • Tak minimálne navýšenie mzdy doz.vyhybiek je 100eur, zatiaľ čo minimálne navýšenie mzdy výpravcu je 38eur ???? tak to Vam výpravcovia pekne „ďakujeme“ , je vidieť že „rozumiete“ železnici !!!

   
 • nedá mi zareagovaťna NICK RANK.
  Tu je moja odpoveď na jeho otázku: Dobrý deň pane. Zo všetkou úctou pán kolega, nevidím dôvod na odpoveď pre Vás. Za prvé, ak ste člen OAVD, tak tá informácia by Vám mohla byť známa, resp. mohli by ste získať info od Viceprezidenta príslušného regiónu. Za druhé, táto informácia je nad rámec zákona 122/2013, a ani zamestnávateľ ani štátne orgány nemajú právo na takú informáciu. je to interná záležitosť odborovej organizácie. Za tretie, nás tiež nezaujíma Vaše sociálne zatriedenie alebo dajme tomu stav Vášho účtu. K tomu asi všetko. Až máte záujem a chuť vedieť viac o práci OAVD pre členov a zamestnancov železničných podnikov, o smerovaní OAVD atď., som Vám k dispozícii kedykoľvek. Ale na tú Vašu otázku ? Nie, “ tady vlak nejede“ . S pozdravom Demko František, Predseda Republikovej rady OAVD.
  ****************************************************************************
  Pán kolega Pavol to vyhodnotil ako aroganciu a iróniu. Toto som fakt nechcel, aby to tak vyznelo.

   
 • Rank. Toto bola asi posledná kvapka v pohári. Aspoň by som sa podpísal keď si stojím za svojím. Podľa uznesenia Republikovej rady OAVD v najbližších dňoch ukončím na tejto stránke diskusiu a presuniem ju na FB – OAVD Hyde Park. Dosť bolo takých ako ty, ktorí sa skrývajú za nick a udržujú si svoje ego pľuvaním na všetky strany.

   
 • Podla nových platových tabuliek má byť rozdiel medzi výpravcom v najnižšej kategórii a dozorcom výhybiek 50 eur , tak to ktorý inteligent z OAVD toto navrhol???
  Ak to bude pravda a tých 50 eur je podla vás adekvátny rozdiel medzi profesiou výpravcu a dozorcom výhybiek , okamžite vystupujem z OAVD a výpravcu si robte sami!!!

   
 • jose:
  Ja už som mal prihlášku do OAVD spolu s dohodou o zrážkach zo mzdy pripravenú na vypísanie, ale keď som zažil arogantonosť a povýšeneckosť s ironickým podtónom „odpovede“ pána predsedu republikovej rady OAVD na moju triviálnu otázku na počet členov OAVD, tak skončila v koši (pre separovaný odpad)…fakt ukážkový prístup k potencionálnym členom.

   
 • Nastal čas, aby sa zamestnanci odvďačili aj tým, ktorí sa o to pričinili. Aj vstupom do odborov OAVD, ktoré boli ťahúňom pri KV. Prestupom roka 2017 vo futbale bol Neymarov prestup. V odboroch na ŹSR bol takýmto prestupom prestup Ferka Demka k OAVD z NOŽ. Vďaka patrí aj človekovi, ktorý ho pritiahol späť, Jožovi Chovancovi. Vďaka patrí všetkým kolektívnym vyjednávačom. A tiež aj zamestnancom, ktorí poukazovali na neférový prístup najväčších odborov v ŽSR, čím týchto donútili pristúpiť k dohode a plnom rozsahu bude aplikované to, čo pripravila pracovná skupina zástupcov zamestnancov spolu s GR. Lídrom tejto iníciatívy bolo OAVD. Už aj mňa sa pýtajú odborovo neorganizovaní zamestnanci, kde sa dajú zohnať prihlášky do OAVD. Veľké ĎAKUJEM pre kolektívnych vyjednávačov.

   
 • Za celý tím kolektívnych vyjednávačov. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

   
 • Vyjadrujem poďakovanie za všetkých členov OAVD celému tímu našich ale aj ostatných kolektívnych vyjednávačov všetkých OC. Mám pocit,že tohtoročné KV bolo veľkou školou diplomacie a kompromisov a výsledok má status: Win-Win!