INFO

KV 30-11.- doc pondelok

Vážené kolegyne a kolegovia a prvom rade členovia OAVD. Neustále premýšľam nad kolektívnym vyjednávaním z 3.kola ( dňa 30.11.2017 – 3. kolo KV ). Začnem tak trošku osobnou úvahou o situácii v ktorej sme .
Kolektívne vyjednávanie pokračovalo dňa 30.11.2017 na GR – ŽSR. Je veľmi smutné až neuveriteľné, že ešte v treťom kole nevyjednávame zo zamestnávateľom ale minimálne zástupcovia ôsmych OC vyjednávajú s jednou oproti sediacou OC. Po tomto dátume je čas pomenovať niektoré vecí a javy pravými slovami. Na samotnom konci 3. kola KV sme ako zástupcovia OAVD a určitým spôsobom aj za osem odborových centrál vzniesli na zástupcov partnerskej OC tvrdé výhrady a kritiku. Pretože ani medzi nimi nie je spoločná zhoda o ďalšom postupe v KV a hlavne o ktorom návrhu budeme vyjednávať zo zamestnávateľom. Je veľmi náročné hľadať niekým zhodu a kompromis, ak nie sme presvedčení alebo nemáme garancie, že je to ich spoločný a zhodný názor. My nevieme identifikovať, ktorý názor v tej OC je väčšinový a koniec koncov nie je to ani naša úloha alebo povinnosť. Je to ich interný problém . Čo je podstatné nikto z nich sa neohradil voči nášmu postoju a kritike do ich radov, takže bola asi opodstatnená. V rámci terajšieho prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania nastala jemné povedané neštandardná situácia, ktorá tu ešte v histórii KV na ŽSR ešte nebola. Zamestnávateľ ako odpoveď na návrh OC k bodu 45 predložil svoj protinávrh. Tvrdiť, že je to dokonalý návrh by bolo odvážne a nesprávne ale určite je nad návrhom OC. A nezdieľame ani postoje kolegov z inej OC, že je to už konečný návrh kde autori tohto návrhu nepripúšťajú už žiadnu úpravu resp. zásah do neho. Na druhej strane uznávame argumenty predkladateľov návrhu zamestnávateľa, že nebude akceptovať úpravy a zásahy, ktoré by úplne rozbili koncepciu jeho návrhu. Po dlhšom úvode zhrnieme tri najzávažnejšie dôvody prečo prešľapujeme na mieste a čas beží. Aj keď podľa postoja a verejného vyjadrenia pani predsedníčky PV OZŽ pri ŽSR času máme dosť a čas nás netlačí. No veď ušetrených cca 1,5 mil. eur a zníženie predpokladaného navýšenia mzdy u príjmovo najnižšej alebo akútne chýbajúcej nedostatkovej prevádzkovej funkcie je tiež asi nedostatočný argument. Sú tri také základné okruhy problémov, ktoré sa budeme snažiť pomenovať, a na tom 3.kole KV vôbec nebola taká pohoda ako je to už niekde opísané v oficiálnej správe. Tak po poradí:
1: Podľa návrhu zamestnávateľa cca 1400 zamestnancov nemá mať v roku mzdový nárast, resp. nulový. Výber týchto pracovných pozícii robil on, a dal týmto pozíciám spoločný názov „ Vyšší administratívni zamestnanci“. Možno aj predkladatelia sú presvedčení, že oproti prevádzke sú títo svojím spôsobom nadhodnotení, alebo ten jeden rok bez mzdového nárastu v pohode a hravo zvládnu. Niektorí kolektívni vyjednávači tvrdo trvajú na podmienke, aby zamestnávateľ do plánovaného navýšenia mzdového nárastu zaradil všetkých zamestnancov a nevynechal vyššie uvedených. Jedna zo zásadných starostí odporcov návrhu zamestnávateľa je obava, že ak sa zamestnanci s navrhovaným 0% navýšením začnú dožadovať svojich nárokov súdnou cestou čo potom? Že takúto obavu neprejavili u prevádzkových pozícii kde tá mzda bola a asi aj je na hranici existenčného minima.
2 : Požadovanie zvýšenie TT v tabuľke zamestnávateľa v pozíciách, ktoré nie sú prevádzkové a požiadavka na zníženie TT pre niektoré pozície v prevádzke zo strany niektorých predstaviteľov jednej OC a zdôvodňovať to narušením systému kariérneho rastu na ŽI s odvolávaním sa na terajšiu platnú tabuľku TT a deklarovaním ako je to dobre nastavené v nej nie je pre ostatné OC prijateľné . Z toho vychádza, že podľa niektorých zástupcov zamestnancov asi nepotrebujeme nový mzdový systém odmeňovania.
3. V novo navrhovanom systéme odmeňovania po ktorom sme všetci dlhodobo volali, konečne aj na strane zamestnávateľa sa našla odvaha ísť do toho aj s rizikom nepochopenia od zamestnancov s ktorými sa pre 2018 nepočíta s navýšením. V tom novom mzdovom systéme, ktorého úplne zavedenie je plánované na obdobie troch rokov, sa v prvom kroku a to hneď po podpise nájde cca 12700 zamestnancov a nebojíme sa vyhlásiť, že celá prevádzka.
Všetky skupiny prevádzkových zamestnancov môžu ťažiť (aspoň v určitej miere) z podoby štrukturálnej moci, ktorá vyplýva zo situácie na trhu práce vo chvíľach, keď miera nezamestnanosti je nízka a aj náš zamestnávateľ pociťuje akútny nedostatok pracovnej sily, podotýkam, že kvalifikovanej. Na pracovných pozíciách v prevádzke majú zamestnanci lepšiu príležitosť na to, aby vznášali nároky voči zamestnávateľovi ( samozrejme cez zástupcov zamestnancov) ako vtedy, keď je každá práca dobrá. Samozrejme, z tejto situácie majú väčší prospech tie skupiny zamestnancov, ktoré sa vyznačujú vyššou kvalifikáciou, odbornou zručnosťou tak, že nie sú ľahko nahraditeľní. Pre nich môžu byť pomery na trhu s pracovnou silou priaznivé a pri dobrom postupe musia pre nich doniesť dobrý efekt na dlhšie obdobie.
Kolektívnemu vyjednávaniu ktoré pokračuje dňa 8.12.2017 bude predchádzať pracovná porada všetkých OC dňa 7.12.2017 na pôde OZŽ. O výsledkoch vás budeme informovať.

Comments are closed.