INFO z KV

INFO z KV 30.11.2017

Vážené kolegyne a kolegovia , v prvom rade členovia OAVD. Dňa 30.11.2017 sa konalo 3 kolo kolektívneho vyjednávania. Ak mám dobré informácie tak návrh zamestnávateľa už koluje medzi zamestnancami v znení ako bol predložený zástupcom zamestnancov. Na kolektívne vyjednávanie 30.11. sme požadovali vyjadrenie odborných zložiek zamestnávateľa k jeho predloženému návrhu. Zamestnávateľ nám predložil dokument podpísaný námestníkmi generálneho riaditeľa s ich súhlasom s predloženým návrhom. Treba priamo priznať, že predložený návrh zamestnávateľa priamo zhodnocuje situáciu na ŽSR. Návrh totiž finančne ohodnocuje nedostatkové pracovné pozície v prevádzke. Návrh zamestnávateľa je rozložený na obdobie 3 rokov a v prvom roku finančne potiahne hlavne prevádzkové funkcie a následne i ostatných zamestnancov ŽSR. OAVD sa s malými výhradami stotožnilo s návrhom zamestnávateľa nakoľko navrhnutý mzdový nárast sa bude týkať 12 700 zamestnancov. Nulový mzdový nárast pre rok 2018 sa týka cca 1700 zamestnancov pomenovaných vyšší manažment. Zástupcom OAVD v zastúpení Predseda rady a Prezident je ľúto, že niektoré OC nechcú pochopiť situáciu vo firme aj vzhľadom na ponuku pracovného trhu a prístupu zamestnávateľa vzhľadom k ďalšiemu fungovaniu ŽSR. Je pre nás nepochopiteľný prístup kolegov odborárov ak neustále trvajú na mzdovom náraste pre všetkých i keď zamestnávateľ jasne vysvetlil zámer zvyšovania miezd pre vybrané prevádzkové funkcie v roku 2018 a následné riešenie všetkých zamestnancov v nasledujúcich rokoch. Možno v kontexte vyvstáva aj otázka kto, koho a ako vlastne zastupuje . Je tu nový návrh odmeňovania po ktorom voláme roky a keď nám ho predložia zistíme, že ho vlastne nechceme všetci lebo, lebo, lebo. OAVD návrh prijíma a podporuje ho pretože je dobrý pre väčšinu prevádzkových zamestnancov a zabezpečí pre nich vyšší príjem a dôstojnejší život zamestnancov a ich rodín. Veď odborári sú tu v prvom rade pre zamestnancov nie zamestnanci pre odborárov, otázka je čo pre koho platí. Kolektívnemu vyjednávaniu ktoré pokračuje dňa 8.12.2017 bude predchádzať pracovná porada všetkých OC dňa 7.12.2017 na pôde OZŽ. O výsledkoch vás budeme informovať.

Comments are closed.