Info z KV 2.11.2015

Vážení kolegovia a kolegyne.
Dňa 2.11.2015 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve 2015-2016. Za OAVD sa kolektívneho vyjednávania zúčastnil prezident . Odborové centrály trvajú na svojom predloženom návrhu a to 5% a 30€ do tarify. Zamestnávateľ zmenil svoj návrh na 2,25% a z tejto čiastky 25% do tarify a zvyšok do pohyblivej čiastky teda do prémií. Odborové centrály s predloženým návrhom nesúhlasili a to z dvoch dôvodov. Za prvé je 2.25 % do mzdového nárastu príliš málo keďže je to okolo 18€. Za druhé nesúhlasíme s navýšením pohyblivej čiastky z dôvodu, že na prémie nie je právny nárok a zamestnávateľ ich rozdeľuje tak ako ich rozdeľuje a nemáme žiadny dosah na prerozdeľovanie prémií. Ďalšie kolektívne vyjednávanie bude dňa 9.11.2015 O 1300hod na GR ŽSR. Odborové centrály sa stretnú v ten istý deň o 11:00 hod. dohodnúť ďalší postup.

2 reakcie

  • Odpoveď ani peniaze už nikdy neuvidíš…A ja som si myslel že zle čítam,alebo neviem počítať.Ale 300 má dve nuly,30 Eur to je snáď výsmech všetkým výpravcom a dispečerom.Veď za 650 Eur v 12.TT po 25.rokoch…sa nečudujem že je podstav taký aký je.Starý do dôchodku,mladý za tie peniaze ani nevstanú.Takže tak ďalej odborári…

     
  • ÁÁÁ žije…..No ale ku KZ-všetko do základu,alebo do príplatkov za so-ne noc,nakoľko pohyblivá čiastka nie je istá-čo nie je nič nového-viď vyhodnotenie plnenia za 1-6/2015,ktoré je na úrovni cca 97% oproti objemu 2014-de facto sa zarába o 3% menej ako v roku 2014.Otázka:kde je zvýšenie podľa KZ 2015?,a kedy bude doplatené,ako to bolo prisľúbené p.Žačkom,lebo do októbra neboli žiadne zvýšené prémie(napr.9/15 pre výpravcu v OR Zv cca 25 euro)….Zameškaný nárast pre výpravcu priemene za 1-6/15 je okolo 300 euro!!!!!!!!!!! rád by som od kompetentných konečne videl odpoveď!