INFO Z KV 9.11.2015

Info z KV 9.11.2015

Vážení kolegovia a kolegyne . Dňa 9.11. 2015 o 13.00 hod. pokračovalo prerušené kolektívne vyjednávanie. Za OAVD sa kolektívneho vyjednávania zúčastnil prezident OAVD. Odborové centrály po spoločnom rokovaní pred kolektívnym vyjednávaním nemenia svoju požiadavku voči zamestnávateľovi. Zostáva požiadavka na zvýšenie tarifných tried o 30€. Zamestnávateľ s touto požiadavkou nesúhlasí a zvýšil svoju ponuku na 2,5% s rozdelením 25% do taríf a 75% do pohyblivej zložky mzdy. OC sa vyjadrili na danú ponuku nasledovne. 2,5% je neprijateľné z dôvodu malého objemu mzdových prostriedkov. K rozdeleniu 25% tarifa a 75% pohyblivá zložka je pre odborové centrály tiež neprijateľné. Zdôvodnenie je celkom jednoduché. V roku 2015 sme dali určitú čiastku zo mzdového nárastu do pohyblivej zložky mzdy a dopad tohto rozhodnutia počúvame od zamestnancov. Zamestnávateľ sľuboval ako to porieši ale opak je pravda. Zamestnancom ktorí majú príplatky znížil prémie s oddôvodnením, že majú zvýšené príplatky pri ktorých niekto zabudol, že si ich treba odrobiť. Kým nebude jednotný prémiový poriadok ktorý zamedzí svojvôli zamestnávateľa do prémií peniaze dávať nemienime.Nakoľko sme sa nedohodli a odborové centrály si vyžiadali od zamestnávateľa ďalšie podklady pre pokračovanie kolektívneho vyjednávania, bolo kolektívne vyjednávanie prerušené a pokračovať bude dňa 13.11.2015 o 9.00 hod. na GR ŽSR.
Prezident OAVD Chovanec

Comments are closed.