INFO Z KV

Info z KV 26.10.2015

Vážení kolegovia a kolegyne.
Dňa 26.10.2015 sa uskutočnilo prvé kolo Kolektívneho vyjednávania. Za OAVD sa kolektívneho vyjednávania zúčastnil prezident OAVD p. Chovanec. Návrh zamestnávateľa na mzdový nárast je 2% oproti plánovanej mzde za rok 2015. Navrhované mzdové prostriedky chce zamestnávateľ použiť na posilnenie prémií. Návrh odborových centrál je navýšenie o 5% oproti plánovanej mzde za rok 2015 a z tejto čiastky 30€ do tabuľky. Bohužiaľ žiadne kolektívne vyjednávanie sa nekonalo nakoľko sa kolektívneho vyjednávania nezúčastnili všetky odborové centrály. Za ZPZŽ sa nedostavil žiadny zástupca. Nakoľko máme uzatvorenú dohodu o kolektívnom vyjednávaní ktorá neumožňuje zastupovanie ani poverenie inej odborovej organizácie zastupovaním bolo kolektívne vyjednávanie prerušené. Pokračovanie kolektívneho vyjednávania je stanovené na 2.11.2015 o 10.30 hod na Generálnom riaditeľstve

Comments are closed.