Rokovanie na GR

Dňa 04.07.2011 sa na žiadosť OAVD uskutočnilo rokovanie zástupcov OAVD na GR ŽSR o nasledujúcich témach:

1. Vyrovnanie prepadu reálnej mzdy vo funkcii výpravca za prvý polrok 2011
2. Ušetrenie finančných prostriedkov prehodnotením zmluvných platov
3. Zastavenie ďalšieho prepúšťania pracovníkov v prevádzke bez zmeny technických zariadení, technologických postupov a ďalších systémových opatrení

Rokovania sa za OAVD zúčastnili p. Bóna, p. Porubän, p. Sebedínsky, p. Demko a za zamestnávateľa generálny riaditeľ ŽSR Ing. Ľupták a námestník GR pre ĽZ Ing. Žačko.

K bodu 1 : Napriek našej snahe nájsť konkrétne riešenie uvedeného problému formou mimoriadnej odmeny pre zamestnancov vo funkcii výpravca je výsledkom rokovania prísľub ďalšieho rokovania
za účasti riaditeľov OR, pretože v ich kompetencii je prerozdeľovanie pohyblivej čiastky mzdy. Je zrejmé, že zníženie reálnej mzdy nastalo v dôsledku súčasného nastavenia systému v rozdeľovaní mzdových prostriedkov určených na prémie. Naša snaha o vyplatenie mimoriadnej odmeny a zmenu systému rozdeľovania pohyblivej čiastky mzdy, teda zmenu filozofie prémiových poriadkov OR bude naďalej pokračovať.

K bodu 2 : Nie je reálna možnosť na úrovni GR ŽSR na túto tému zmysluplne diskutovať a dosiahnuť konkrétny výsledok. Ing. Žačko prezentoval, že došlo k poklesu počtu zmluvných platov, ale my nemáme možnosť si uvedené údaje overiť.

K bodu 3 : Vzhľadom na neprítomnosť generálneho riaditeľa ( rokovanie na ministerstve ) a krátkosť času, ( ďalšia dohodnutá schôdzka Ing. Žačka ) uvedená téma nebola prerokovaná. V krátkosti sme predniesli našu požiadavku s prísľubom od Ing. Žačka, že ju bude tlmočiť námestníkovi GR pre prevádzku Ing. Zacharovi.

Po tomto rokovaní nasledovalo krátke pracovné stretnutie na O 410 kde sme prezentovali naše rozhodnutie podporiť v rámci pracovnej skupiny o Smernici pre kategorizáciu ŽST návrh zamestnávateľa v nasledujúcej podobe:

TT 13

Do tejto TT budú zaradené vymenované pracoviská mimo triednych ŽST :

Bratislava hlavná stanica, Bratislava východ St. 5, Žilina os. st., Zvolen os. st., Košice, Trnava a Čierna nad Tisou NR.

TT 10 – 12

Do týchto TT budú zaradené ostatné ŽST podľa súčasného zaradenia s tým, že všetky budú zaradené o jednu TT vyššie.
Zaradenie staníc do TT bude tvoriť samostatnú prílohu.
Uvedené zaradenie bude možné meniť len po dohode zamestnávateľa s OC.

Comments are closed.