Š T R A J K

ŠTRAJK

M i l é k o l e g y n e , m i l í k o l e g o v i a !

Zámer vlády SR revitalizovať, čiže ozdraviť železnice na Slovensku ostal žiaľ len v názve tohto zámeru. V prvom dokumente vlády spracovanému k revitalizácii, deklarované aj premiérkou Radičovou, boli pomenované pravdivé príčiny úpadku a veľkých finančných strát, spôsobené nadpočetnou administratívou, outsourcingom, nevýhodným výberovým konaním a dlhom štátu za objednané služby. Chvíľku sme aj dúfali, že príde náprava a odstránia sa poukázané príčiny, ale naozaj iba chvíľku, pretože vedenie ŽSR v snahe zachovať svoj štandard a počet ľudí okolo seba, sa ubralo cestou prepúšťania ľudí z prevádzky, rušeniu tratí a spojov, cestou „likvidácie železníc“! Preto si OAVD dovoľuje osloviť „Vás všetkých“ z dôvodu nutnosti vašej podpory pri našej iniciatíve. Urobili sme všetky možné kroky, vyzvali sme vládu SR a generálneho riaditeľa ŽSR na nápravu vzniknutej situácie s konkrétnymi požiadavkami:
– prerokovať a dohodnúť konkrétne materiály rozpracované vedením ŽSR s OC
– účelne optimalizovať a znížiť počet administratívnych pracovníkov
– neznižovať indexovo počet pracovníkov v prevádzke bez zmeny technických zariadení
s ohľadom na zachovanie plynulosti dopravy a plnenia GVD
– znížiť počet zmluvných platov a prerokovať uvedenú problematiku s OC
– odstrániť anomálie v odmeňovaní, ako napríklad garantovaná výška prémií mzdovým
dekrétom
– prehodnotiť presun 250 mil. €, z fondov EÚ zo železničnej infraštruktúry do cestnej, nakoľko
to povedie k ďalšiemu pustnutiu železničného sektora SR ako celku
pričom sme im oznámili, že pri neakceptovaní našej výzvy použijeme poslednú možnosť a využijeme právo na štrajk podľa Ústavy SR.
Z dôvodu ich nezáujmu riešiť vzniknutú situáciu štrajkové výbory OAVD a FS (Federácia strojvodcov) dňa 20. 5. 2011 rozhodli o vyhlásení jednohodinového výstražného štrajku na deň 27. 5. 2011 od 14. 50 do 15. 50 hod. formou zastavenia dopravy na dráhe.
Je najvyšší čas vzoprieť sa postupovým krokom MDVRR a vedeniu železníc, ktoré likvidujú to, čo naši predkovia za 160 rokov budovali a my svojou prácou udržiavali. Sami už veľmi dobre vidíte nezmyselné likvidovanie prevádzkových funkcií a na druhej strane vytváranie nových, v rámci novo zriaďovaných štyroch OR namiesto dvoch. Zabúdajú však na jednu z najdôležitejších vecí, že je to práve prevádzka, ktorá železnici zarába. Presnejšie povedané dopravná cesta, vlaky ktoré rušia a páni manažéri nevytvárajú podmienky na zvýšenie objemu dopravy a prepravy, ale jej likvidáciu. Aj politika MDVRR je zlá, pretože uprednostňujú súkromných prepravcov na úkor štátnej firmy, ktorej sú zriaďovateľom a ktorá by mala byť pre nich prioritou.
Pomôžte aj vy svojou aktívnou účasťou na výstražnom štrajku. Je to posledná možnosť ako prinútiť vládu a zamestnávateľa ku zmene prístupu k danej problematike. Nech sa naplnia aj slová pani premiérky : „Za posledných 10 rokov pribudlo na železniciach 1700 úradníkov a prevádzkoví zamestnanci sú zle platení na úkor administratívy.“ Dnes to nebude o našich platoch (aj keď ich ďalší vývoj s tým priamo súvisí), ale o našej budúcnosti a celkovom fungovaní celého železničného sektora, ktorého sme súčasťou.
Väčšina z nás celý život zasvätila práci na železnici a teraz žijeme v strachu z ďalšej existencie, máme trpieť za stav, ktorý sme nespôsobili? Prečo máme byť najviac postihnutí špatnými alebo účelovými rozhodnutiami politikov a manažérov, ktorí stále pracujú na ŽSR a aj naďalej rozhodujú o jej osude a fungovaní?
Postavme sa im so vztýčenou hlavou, hrdosťou na svoju prácu a česť, nebojme sa zastrašovania, sme v práve a nikto nám nemôže ublížiť viac ako my sami, keď sa iba mlčky budeme prizerať na našu vlastnú biedu a biedu okolo seba !

V Šali dňa 23.5.2011 Prezident O A V D
Jozef Chovanec

5 reakcií

 • Kadym ďakujem. Ale zatial nie som členom OAVD. Mám tak troška problém dať neznámej osobe svoje č.t. To by som ale ešte nejako prehrýzol. Lenže:
  čítam tu výzvu na štrajk – fajn dôvodov je dost – podporím
  potom si prečítam noviny a hovorkyňa ŽSR tam rozpráva za OAVD – divné
  vrátim sa sem a tu NIČ. /zmena sa už udiala – vyjadrenie prezidenta/
  Zostáva mi dúfať, že odvolanie štrajku malo naozaj dobré dôvody a zmena k lepšiemu nastane. Lenže tých sklamaní už bolo veľa …..

   
 • kolega tu máš mail kodek@centrum , pošli tel.čislo a bude erudované vysvetlenie „z prvej ruky“ ,vďaka

   
 • Tak ako je to s tým „hrnčekom šošovice“? Mám sa hanbiť že som výpravca? Vysvetlenie nebude??

   
 •  
 • Zvláštne, všade v médiách sa píše:Strojvodcovia chystajú štrajk. OAVD bude len tichý spoločník. Lebo na každej stránke sa píše o CARGU, ZSSK a podmienkach platových či pracovných len strojvodcov?????????????