Uznesenie štrajkového výboru

Uznesenie štrajkového výboru-1-1

Dňa 20.05.2011 rozhodol Štrajkový výbor OAVD o konaní výstražného štrajku v trvaní jednej hodiny, dňa 27.05.2011 v čase od 14.50 hod. do 15.50 hod.
Štrajk bude konaný v zmysle článku 37 Ústavy Slovenskej republiky, na protest proti spôsobu a obsahu zavádzania Programu revitalizácie železničného sektora a priebehu napĺňania revitalizačného programu v podmienkach ŽSR.

Odborová centrála OAVD od začiatku spustenia procesu „revitalizácie železníc“ upozorňovala na jeho nedostatky a nesystémové kroky. OAVD žiadala nápravu procesu, ale naše návrhy a požiadavky neboli akceptované, ostali bez odozvy zo strany zodpovedných za realizáciu procesu.

Žiadame o začatie serióznych rokovaní s cieľom prehodnotiť proces revitalizácie za účasti všetkých zodpovedných. OAVD deklaruje pripravenosť. Cieľom rokovaní je naplnenie zámerov procesu revitalizácie, zníženie nákladov, nie však len o osobné náklady zamestnancov prevádzky.

Žiadame pozastavenie hromadného prepúšťania k 30.6.2011 Realizovaný proces nezohľadňuje skutočné potreby prevádzky, technologické postupy prác, technické vybavenie pracovísk pri riadení vlakovej dopravy. Takto realizovaný proces spôsobuje stav ohrozujúci bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.

Žiadame o prerokovanie systemizácie pracovných miest, s dôrazom na opodstatnenosť novovzniknutých pracovných pozícií v novej organizačnej štruktúre zamestnávateľa a vyčíslenie osobných nákladov na takto navrhovanú zmenu organizačnej štruktúry.

Na základe dostupných informácií a hlavne doterajších opatrení a krokov zodpovedných, si OAVD dovoľuje vysloviť pochybnosť nad naplnením cieľov programu revitalizácie. Vo svetle týchto skutočností sa jedná skôr o znižovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, o likvidáciu dopravnej obslužnosti územia a v konečnom dôsledku o cieľavedomú likvidáciu železničnej dopravy na Slovensku.

V Šali 20.05.2011

2 reakcie

  • Kolegyne,kolegovia aj takéto nemilé príbehy prináša „revitalizácia“,preto pokusme sa to zmeniť! ,,, tak čo vás čaká , vás vraj nadbytočných : Celá tá tortúra začne tým že vám váš vedúci bude rozprávať o tom prepúštaní na železnici,že sú dané čísla a vy ste jedno z tých čísiel a že ho to osobne mrzí že ste to vy, proste Bla bla BLA …A bude vám dané na výber : Dohoda alebo výpoveď,obe z nadbytočnosti. Potom zistíte že v rámci šetrenia sa nerobia výstupné prehliadky. Ďalej sa dozviete že ak máte nárok na režinku a chcete ju mať tak vás to bude stát 84 € prolognácia a nik vám neodráta tých 27 € čo ste už v tomto roku zaplatili . A naviac treba zaplatiť 5 € za vybavenie novej,tzv Téčkovej režinky. A vraj keby ste dostal výpoveď iným spôsobom ako dohodou tak režinku nedostanete vôbec. A na úrade práce zistíte že to čo Fígeľ , Mihál aj Radičová narozprávali pre médiá sa nekoná. Tie „rečičky“ ako sú pripravení všetkým prepustením železničiarom pomôcť s preškolením a hľadaním práce sú populistický bluf. Tak konajte aby ste sa tomuto vyhli. Zdroj: web…,

     
  • Vyzývam všetkých železničiarov v prevádzke aby vyjadrili svoj postoj a názor bez toho aby sa zamýšľali nad tým či sú členovia OAVD alebo nie.
    Osobne si myslím, že už konečne nastal čas na to aby sme sa prejavili. Veď my sme tá tepna cez ktorú všetko tečie. Bez našich znalostí, vedomostí a zručnosti by všetci tí, ktorí nás riadia boli zbytoční. Ale to je len o tom ako sa dokážeme postaviť za svoje práva.