POKYNY ŠTRAJKOVÉHO VÝBORU OAVD K VÝSTRAŽNÉMU ŠTRAJKU

Pokyny_štrajkového_výboru

Štrajkový výbor Odborovej Asociácie Výpravcov a Dispečerov (ŠVOAVD) , v súvislosti s výstražným štrajkom dňa 27.5.2011, vydáva nasledujúce pokyny:

– štrajku sa môže zúčastniť každý zamestnanec ŽSR, nezávisle na členstve v akejkoľvek odborovej organizácii
– zamestnanec, ktorý sa zúčastní na štrajku oznámi túto skutočnosť prednostovi stanice najneskôr do 12.00 hod
– zamestnanec zúčastňujúci sa štrajku je povinný zapísať do „Knihy príchodov a odchodov“ do „Prerušenia pracovného času“ a ako dôvod uviesť „štrajk“
– zamestnanec riadiaci dopravu po zápise do knihy príchodov a odchodov o prerušení práce z dôvodu štrajku, oznámi túto skutočnosť vlakovému dispečerovi.
– každý vlak s pravidelným odchodom zo železničnej stanice pred 14:50 hod bude vypravený (napr. 14.49 hod.)
– každý vlak ktorý bol vypravený, musím dôjsť do nasledujúcej stanice a až tam môže jazdu ukončiť
– vlaky osobnej dopravy musia v stanici stáť pri vyvýšenom nástupišti aby bola zabezpečená bezpečnosť cestujúcich, v prípade potreby určíte miesto zastavenia
– zamestnanec oznámi cestujúcim staničným rozhlasom príčinu a dobu trvania prerušenia jazdy
– v prípade otázok od cestujúcej verejnosti, slušne podajte informáciu, že sa jedná o štrajk Odborovej Asociácie Výpravcov a Dispečerov, ktorým vyjadrujeme nesúhlas s postupom vlády a železničných spoločností týkajúcich sa revitalizácie železníc na Slovensku, ktorá speje k likvidácii a znižovaniu obslužnosti územia rušením tratí a spojov. Nič konkrétne nehovoriť !!!
V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Prezidenta OAVD.

V Šali dňa 24.05 2011 Štrajkový výbor OAVD

Comments are closed.