Archích kategórie Činnosť v regióne Žilina

Posedenie pri guláši r.2010 regiónu Žilina.

Dňa 17.6.2010 sa uskutočnilo každoročné Posedenie pri guláši. Za účasti p. prezidenta OAVD J. Chovanca, hostí z radov bývalých členov OAVD, hostí z radov ostatných odborových zväzov, sympatizantov OAVD a samozrejme členov OAVD žilinského regiónu, sa akcia uskutočnila v areáli lodenice pri Žst. Považská Bystrica.
Krásne počasie, výborný guláš a dobrá nálada, boli tým správnym koktailom, ktorý zabezpečil, že sa akcia pretiahla až do večerných hodín.
O skvelej nálade svedčí aj niekoľko fotiek, ktoré tu prinášam. Pre nedostatok času som nestihol viac, a čo ma mrzí najviac ani spoločnú .
Ďakujem všetkým, ktorý sa zúčastnili, dvojnásobne tým, ktorí pomohli pri zabezpečovaní a príprave.
Michal Sebedinský

Posedenie pri guláši r.2010

Zápisnica z konferencie OAVD pri SRD Žilina

1, Konferenciu zahájil a všetkých prítomných privítal viceprezident OAVD p. Sebedinský, ktorý predstavil všetkým zúčastneným prezidenta OAVD p. Jozefa Chovanca. 2, Po jednomyselnom schválení programu konferencie p. Sebedinský vyhodnotil činnosť regiónu Žilina za r. 2009 Čítajte ďalej »

POZVÁNKA NA KONFERENCIU OAVD REGIÓNU ŽILINA 2010

POZVÁNKA NA KONFERENCIU 2010