Informačný list zamestnancom ŽSR

Vážené kolegyne , vážení kolegovia, železničiari.

K situácii, ktorá nastala na ŽSR po skončení platnosti kolektívnej zmluvy sa v utorok 8. januára 2019 stretli odborové organizácie, aby sa spoločne dohodli na postupových krokoch.

V otvorenom liste zo dňa 4. 1. 2019 sme informovali zamestnancov o našom stanovisku k Nariadeniu GR č. 26/2018, ktorým pán generálny riaditeľ jednostranne rozhodol o poskytovaní ním vybraných niektorých benefitov.

V liste sme Vás zároveň informovali o zaslaní výzvy zamestnávateľovi na zvolanie 5. kola kolektívneho vyjednávania na štvrtok 10. 1. 2019. Zamestnávateľ tento dátum neakceptoval a navrhol dátum 23. 1. 2019. Z pohľadu odborových centrál je tento dátum neprijateľný a považujeme to za ďalšie obštrukcie v procese kolektívneho vyjednávania zo strany zamestnávateľa.

Odborové organizácie spoločne skonštatovali, že skončením platnosti kolektívnej zmluvy a nahradenie benefitov Nariadením GR č. 26/2018 došlo zo strany zamestnávateľa k vážnemu narušeniu sociálneho dialógu a k ohrozeniu sociálneho zmieru. O tejto situácii sme informovali prezidenta Konfederácie odborových zväzov a požiadali ho o podporu. Na stretnutí boli prijaté tieto postupové kroky.

Prvým krokom bol list zaslaný predsedovi Správnej rady ŽSR, v ktorom ho informujeme o situácii v kolektívnom vyjednávaní a o následkoch, ktoré prinesie plnenie benefitov z Nariadenia GR č. 26/2018. Tento bol zaslaný na vedomie aj ministrovi dopravy a zároveň bol zaslaný aj generálnemu riaditeľovi ŽSR.

Druhým krokom bolo zvolanie 5. kola kolektívneho vyjednávania na piatok 11. 1. 2019 o 9,00 hod. zo strany odborových organizácií.

Na základe vývoja situácie do piatka 11. 1. 2019 , ak nedôjde k obnoveniu sociálneho dialógu pristúpime k ďalším krokom, o ktorých budeme Vás zamestnancov včas informovať.

Spoločným úsilím odborových organizácií pôsobiacich na ŽSR vždy bolo a bude zabezpečiť pre zamestnancov dobrú kolektívnu zmluvu a čo možno najvyšší mzdový nárast.

O toto sa snažia všetky odborové organizácie pôsobiace u ŽSR s výnimkou nového odborového zväzu GINN, ktorý vstúpil na ŽSR so zámerom zdiskreditovať odbory a napriek populistickým vyhláseniam bol ochotný prijať aj 10 euro a neváhal poďakovať generálnemu riaditeľovi za jeho jednostranné poskytovanie ním vybraných benefitov. Vzniknutú situáciu zhodnotil jej vrcholový predstaviteľ ako neriešiteľnú a po vylúčení zástupcu OZ GINN z rokovania odborových organizácii v utorok 8. 1. 2019 spustil špinavú ohováračskú kampaň proti odborárom.

V Bratislave, 9. 1. 2019 Odborové organizácie pôsobiace u ŽSR

Comments are closed.