Návrh OC na novú KZ podaný

Dnes deň „D“.
Odborové organizácie pôsobiace na pôde ŽSR predložili návrh KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY ŽSR NA ROKY 2019-2020 a jej príloh, ktorá by sa mala uzatvoriť medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľom Železnice Slovenskej republiky.

NOVÉ bude striedať STARÉ !
Tento návrh bol predložený v úplnej zhode všetkých, po mesiacoch príprav, analýz, pracovných rokovaní, pracovných ciest. Kolektívni vyjednávači OC OAVD si za týmto návrhom stoja, sme presvedčený, že je to dobrý návrh, najlepší návrh KZ aký bol v histórii KV na ŽSR predložený. A hlavne bude prínosom pre zamestnancov Železníc Slovenskej republiky.
TÍM KOLEKTÍVNYCH VYJEDNÁVAČOV OAVD.

2 reakcie

  • Tento návrh bol predložený v úplnej zhode všetkých, po mesiacoch príprav, analýz, pracovných rokovaní, pracovných ciest. Kolektívny vyjednávači OC OAVD si za týmto návrhom stoja, sme presvedčený, že je to dobrý návrh, najlepší návrh KZ aký bol v histórii KV na ŽSR predložený. A hlavne bude prínosom pre zamestnancov Železníc Slovenskej republiky.
    Z priorít OC OAVD sa dostalo skoro všetko, matematický povedané cca 99%. Návrh bude zverejnený po vyjadrení druhej zmluvnej strana KV, t.j. zamestnávateľom.Návrh bol podaný 1.10.2018 a zamestnávateľ má 30 dní na odpoveď. Zákon č.2/1991 o kolektívnom vyjednávaní. Tím KV OAVD si váži proces kolektívného vyjednávania a aj zmluvnú stranu KV, preto až po jej vyjadrení bude zverejňovať jednotlivé body návrhu. Tím KV OAVD.
    TÍM KOLEKTÍVNYCH VYJEDNÁVAČOV OAVD.

     
  • Nič viac k tomu? Čo sa dostalo do spoločného návrhu OC z priorít OAVD?? Ak vôbec niečo??…Členovia sa pýtajú a majú právo na informáciu. Aspoň nejakú….