Návrh OC na novú KZ podaný

Dnes deň „D“.
Odborové organizácie pôsobiace na pôde ŽSR predložili návrh KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY ŽSR NA ROKY 2019-2020 a jej príloh, ktorá by sa mala uzatvoriť medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľom Železnice Slovenskej republiky.

NOVÉ bude striedať STARÉ !
Tento návrh bol predložený v úplnej zhode všetkých, po mesiacoch príprav, analýz, pracovných rokovaní, pracovných ciest. Kolektívni vyjednávači OC OAVD si za týmto návrhom stoja, sme presvedčený, že je to dobrý návrh, najlepší návrh KZ aký bol v histórii KV na ŽSR predložený. A hlavne bude prínosom pre zamestnancov Železníc Slovenskej republiky.
TÍM KOLEKTÍVNYCH VYJEDNÁVAČOV OAVD.

Comments are closed.