INFO

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD a zamestnanci ŽSR.
V piatok 26.10.2018 si náš zamestnávateľ splnil zákonnú povinnosť danú zákonom č. 2/1991 Z.z. o kolektívnom vyjednávaní a odborovým organizáciam, ktoré dňa 1.10.2018 podali spoločný návrh novej KZ ŽSR 2019 – 2020 zaslal svoje Stanovisko.

OC OAVD oceňuje snahy vedenia a hlavne pána generálneho riaditeľa ŽSR zvrátiť nepriaznivý stav vzhľadom k Rozpočtu verejnej správy, mediálny tlak na ŽSR a aj samotných zamestnancov. V tomto máme jasno, vždy budeme stáť v tomto po boku vedenia a ich postoju k štátnym orgánom, ktoré boli odprezentované v dňoch po zverejnení návrhu Rozpočtu verejnej správy – kapitola – železničná doprava. Tieto naše aktivity môžeme odprezentovať aj tým, že v tomto mesiaci sme ako štatutári absolvovali nespočetné množstvo rokovaní na pôde GR ŽSR, NR SR, Ministerstva dopravy, Tripartity a aj iných inštitúcii. No v tomto týždni sa pomaly ale isto spúšťa mediálna kampaň v súvislosti s nastávajúcim kolektívnym vyjednávaním aj zo strany zamestnávateľa. Tí, ktorí pozorne čítate náš časopis „ SEMAFOR“ ste to určite zaregistrovali. Zamestnávateľ to robí to aj inými spôsobmi a oveľa sofistikovanejšími. Cítiť tam obavu a až „fóbiu“ z nastávajúceho KV pre rok 2019 z druhej zmluvnej strany. Tím KV OAVD je tohto názoru, že to nie je o víťazovi a porazenom ale o WIN – WIN resp. BATNA – best alternative to a negotiated agreement ~ najlepšia alternatíva k vyjednanej dohode.
V blízkom čase určite príde k určitým atakom voči funkcionárom niektorých OC ( dovolíme si tvrdil, že relevantným, ktoré určujú smer sociálneho dialógu na ŽSR) a je vysoká pravdepodobnosť, že aj proti samotným zamestnancom kde nám budú vyčítané dôvody našej nespokojnosti a bude prezentované ako sa dobre máme, ako dobré zarábame, aké máme benefity atď.
Teraz to najpodstatnejšie :
Odborové organizácie pôsobiace na pôde zamestnávateľa ŽSR, ktoré podali spoločný návrh novej KZ 2019-2020 ( podotýkame, že v úplnej zhode a dohode všetkých), majú odpoveď zamestnávateľa aj s protinávrhom a postojom druhej zmluvnej stany kolektívneho vyjednávania. Tím kolektívnych vyjednávačov OAVD berie s plnou vážnosťou tento „protinávrh“ zamestnávateľa, dôkladne analyzuje všetky súvislosti a pre nás je prvoradou prioritou dobre naštartovať proces kolektívneho vyjednávania pre rok 2019. V prvých dňoch budúceho týždňa máme s ostatnými OC pracovné stretnutia k stanovisku zamestnávateľa, kde si musíme určiť spoločnú stratégiu a zadefinovať postoje jednotlivých OC. Po týchto stretnutiach zverejníme pre všetkých zamestnancoch návrh KZ, ktorý podali OC a samozrejme aj stanovisko zamestnávateľa k jednotlivým bodom. Preto Vás všetkých prosíme o pochopenie a trpezlivosť. Budeme sa navzájom všetci potrebovať.
SPOLU DOKÁŽEME VIAC.
TÍM KOLEKTÍVNYCH VYJEDNÁVAČOV OAVD
Stanovisko k návrhu Kolektívnej zmluvy ŽSR 2019-2020

Comments are closed.