Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 22. 12. 2016 pokračovalo kolektívne vyjednávanie na ŽSR. Za ŽSR sa ho zúčastnili generálny riaditeľ ŽSR Mgr. Erdӧssy, personálna námestníčka GR JUDr. Jakabová, ekonomický námestník GR Ing. Šefčík a riaditelia Odboru riadenia ľudských zdrojov Ing. Oleš a Odboru controlingu Ing. Szentesi.
Na tomto stretnutí ponúkol generálny riaditeľ 27 eur do tarifných tried a zachovanie prémií pre vybrané prevádzkové profesie na úrovni roku 2016. Zároveň dodal, že vzhľadom na vopred určený objem mzdových prostriedkov sa počíta s optimalizáciou zamestnancov pre rok 2017 cca o 500 a vyzval odborové organizácie, aby boli súčinné v tomto procese optimalizácie, pretože čím neskôr sa začne, tým bude počet nadbytočných zamestnancov narastať, nakoľko plán práce je nastavený na priemerné prepočítane počty zamestnancov.
Odborové organizácie tento návrh neprijali a odmietajú podmieňovať akýkoľvek nárast mzdy prepúšťaním zamestnancov. Navrhli zamestnávateľovi nárast tarifných tried o 6 % za podmienky zachovania prémiového balíka na úrovni roka 2016 a zachovaním zamestnanosti.
Keďže nedošlo k vzájomnej dohode odborové organizácie navrhli predĺženie platnosti KZ ŽSR 2015-2016 do 31.3.2017, ďalšie pokračovanie kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom a zároveň oznámili vyhlásenie štrajkovej pohotovosti .
Zamestnávateľ návrh odborových organizácií prijal.
Záver: a) KZ ŽSR 2015-2016 je platná do 31.marca 2017
b) Pokračovanie kolektívneho vyjednávania o KZ ŽSR 2017 pred
sprostredkovateľom
c) Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti od 22.12.2016 o 16,00 hod.

Comments are closed.