INFO z KV

Vážení kolegovia dňa 1.12 sa uskutočnilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania. Za OAVD sa zúčastnil kolektívneho vyjednávania prezident OAVD p. Jozef Chovanec. Nakoľko zástupcovia za zamestnávateľa nemali mandát na dohodnutie rozporných bodov, ktoré nám zostali otvorené po prvom kole kolektívneho vyjednávania, tak sme sa vôbec neposunuli ďalej v kolektívnom vyjednávaní. Ďalšie kolo vyjednávania bolo stanovené na pondelok 8.12. Píšem, že bolo, pretože v slede udalostí ktoré sa tento týždeň udiali a to odstúpenie Generálneho riaditeľa, bolo kolektívne vyjednávanie dňa 8.12 zrušené. Termín ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania bude stanovený zamestnávateľom a oznámený všetkým odborovým centrálam. Po ukončení kolektívneho vyjednávania sa OC dohodli na výzve pre zamestnancov, ktorá má podporiť kolektívnych vyjednávačov v podobe pripnutia si modrej stužky dňa 8.12. Na základe zmenenej situácie OZŽ včera odstúpilo od výzvy a OAVD sa pripája. Je nám ľúto, že sa výzva ruší, ale asi nie je čo podporovať keď sa kolektívne vyjednávanie nekoná. I napriek zrušenému kolektívnemu vyjednávaniu sme sa OZŽ a OAVD dohodli na zvolaní všetkých OC na deň 8.12 o 1100hod, aby sme dohodli ďalší spoločný postup všetkých OC v kolektívnom vyjednávaní. Plne si uvedomujeme zodpovednosť a skutočnosť do akého dátumu nám platí Kolektívna zmluva. Preto je zvolané stretnutie OC a preto sa budeme snažiť o stretnutie zo zamestnávateľom a vyriešenie problému aby, sme predišli problémom. Ďalšie informácie budú po jednaní OC prípadne po jednaní so zamestnávateľom.

Info z1.12

8 reakcií

 • No pre dofa-do konca platnosti KZ je ešte 1 pol mesiace,čo si myslím,že je dosť na org.štrajku.A tie prezidentove/či čo je to-to boli ozaj dobré žvásty a bla bla bla,čo ozaj svedčí o slovách chlapa,čo drží slovo….

   
 • Predseda/prezident/alebo čo-to sa ozaj nič nedeje od 8.12.2014?Alebo nechce s Vami jednať zamestnávateľ?Ak je to tak,je najvyšší čas zorganizovať štajk,lebo už len hrozba štrajku v prdvolebnom období by súdruhovi Ficovi nevyhovovala a ten by dal pravdepodobne NO-NO-NO nášmu generálnemu riaditeľovi a ten by tak či tak musel ustúpiť.Nejaké info by si zamestnanci ozaj zaslúžili,alebo potom už mi to len tak pripadá,že sa vám do toho nechce,porípade máte sľúbené nejaké teplé miestečka…V tom prípade je najvyšší čas odstúpiť a nebrzdiť rozvoju pre tých,čo niečo záslužné pre členov a zamestnancov ozaj chcú urobiť!!!ZOBUĎTE SA!!!!!

   
 • “ …som si zapísal všetky pripomienky a kritiku na prácu ktorú som doteraz robil. A práve preto sa budem snažiť oveľa lepšie pracovať pre OAVD, pretože to znamená pracovať a viac robiť pre členov odborovej organizácie. Chcem navrhnúť republikovej rade viacero zmien v ďalšom fungovaní a systéme práce. A hlavne začať informovať Vás všetkých o práci a riešení problémov ktoré nám prináša prevádzka a život. Budem sa svojou prácou snažiť presvedčiť všetkých členov, že sa delegáti rozhodli správne. “ TOTO NEPOTREBUJE KOMENTÁR! Ale som presvedčený,že máme právo na bezodkladne a úplne informácie o KV KZ 2015, a nielen na postupe KV ale aj o predmete (návrhoch) KV. Keď OZŽ dokáže informovať na svojej stránke, podať strohé INFO o priebehu KV v ZSSK a ZS CARGO, tak kde je problém v OAVD.
  P.S. : Odkaz pre posledných dvoch diskutérov, zabudnite na slovo štrajk. Štrajk je potrebné pripraviť a hlavne právne obhájiť. A mám veľmi veľké pochybnosti, že to dokáže terajšie vedenie. Za 15 mesiacov dokázal pán prezident dať až 5 informácii-príspevkov na web OAVD. Jeden pokus už bol v roku 2011 a dopadlo to ako dopadlo.
  Apropo pre všetkých, v ZSSK a ZS CARGO sú tzv. nosné resp. preferované funkcie, ktoré pracujú nepretržitej prevádzke (turnuse) a sú zato odmenení PRÍPLATKOM ZA SŤAŽENÝ VÝKON PRÁCE, kde v KZ majú taxatívne vyjednanú sumu odmeny (skúste tip, ktoré by to mohli byť). Žeby sme na ŽSR nemali tzv.“nosné alebo preferované“ funkcie? ČO vy na to páni KV? Ešte si dovolím požiadať vedenie o zoznam vyjednávačov KV o KZ 2015. Máme právo vedieť kto obhajuje a presadzuje záujmy členov OAVD.

   
 • Ubehol ďalší týždeň a zase nič…..Prezident a spol,ku…a zobuďte sa!!!!!

   
 • Nechcem vyvolávať vášne,ale ak sa momentálne vyjednávanie skončí tak, ako v roku 2013,je najvyšší čas zorganizovať štrajk.
  V prevádzke za daných podmienok je už neúnosné pracovať za tieto mzdy a zodpovednosť.
  Zároveň všetci veľmi dobre vedia, že mladí, ak aj poniektorí prídu pracovať do prevádzky, ich záujem o prácu je – nie nulový, ale mínusový.
  A aj keď si vedenie zakrýva nad týmto oči, práca na ŽSR,mám na mysli prevádzku, nie „papučkovo“, si vyžaduje veľmi veľa námahy a hlavne času, pokiaľ kvalitne zaškolíte a praxou vycibríte kvalitného zamestnanca.
  To, že sa na brány ŽSR „hádžu“ stovky nezamestnaných platí len dovtedy,pokiaľ nezistia, čo skutočná prevádzka „obnáša“. Samozrejme aj mzdu.
  P.S. Vedenie firmy ešte ako tak chápem, ale konanie „ODBOROV“ v tejto veci už vôbec nie. A to je to najsmutnejšie. Dôkazom je aj „aktualizovanie“ kolektívnych vyjednávaní.To hovorí samé za seba. A M E N.

   
 • Páni funkcionári,HALÓÓÓ-deje sa tu niečo??Mám na mysli kolektívne vyjednavanie,nejaké info,čo tak z minulého štvrtka 5.2.2015,či nič-máte to na saláme dať nejaké info?A dúfam,že neustupujete zo svojich úmyslov konečne jednať o výške príplatkov a nie v %-páči sa mi návrh aspoň konečne v takej výške ako navrhoval „zamestnanec DJ“.
  Ak sa nič nedeje zo strany zamestnavateľa,treba ísť do štrajku-ja som ochotný.Do boja!!!!!

   
 • …, len tak mimochodom pre všetkých členov. Pán prezident alebo vyjednávači KV, máte problém s touto informáciou??? …“ dňa 8.12.2014 dohodli na prijatí
  návrhu zamestnávateľa o predĺženie platnosti KZ ŽSR 2014, to
  znamená, že terajšia Kolektívna zmluva ŽSR 2014 bude platná do 31.
  marca 2015. „

   
 • No super,najvyšší čas ako som upozorňoval pred rokom dať do KZ čas vyjednávania o nových podmienkach podstatne skôr(navrhujem 1.9 každého roka,príp.pred koncom platnosti KZ)-čiže pred prijatím podnik.plánu!!!,nech potom nedochádza k časovému stresu.Ak sa podarí vyjednať nárast,tak treba vyjednať do KZ nech sa každému zamestnancovi jednorazovo doplatí zmeškaný rozdiel za obdobie od 1.1.2015 do uzatvorenia nových podmienok-na tom treba trvať,lebo potom to drvivá väčšina neuvidí!!!!
  Apropo:mim.odmeny pre zamestnancov ku Vianociam:sory,ale 40 éčok v hrubom na zamestnanca je „pekné“poďakovanie sa riaditeľa pre ľudí v prevádzka za nimi odvedenú CELOROČNÚ prácu,len k tomu chýba recept do lekárne na vyzdvihnutie antidepresív-na doplatok sme dostali…
  Či-keďže máme kolegov veriacich v právoslavnú cirkev,tak budú zvyšné odmeny aj za december,keďže ony majú Vianoce 6.1.2015?
  Dúfam,že vedenie odborov-všetkých-si niečo z tohoto zoberie a chcem veriť,že ich snaha spraviť niečo aj pre ľudí je úprimná a neustúpia z avizovaných požiadaviek urobiť niečo s tými príplatkami za SO-NE-Nočné,nie len kozmetické(aspoň 80 centov/hod),no môj návrh tak ako aj minulý rok je 20% za nočnú nie z min.mzdy ako je to v zák.práce,ale 20% z priemernej mzdy zamestnanca,tak isto aj za So,a za Ne 50%.Za sviatok tak ako doteraz,a aby sme neboli svine,spavme grand pre zamestávateľa-príplatok za nadčas 50%.
  No hádam zatiaľ všetko,pokojné sviatky:)