INFO z KV

Vážení kolegovia.
Dňa 13.11.2014 sa začalo kolektívne vyjednávanie na ŽSR o kolektívnej zmluve na rok 2015. Za OAVD sa kolektívneho vyjednávania zúčastnili dvaja kolektívni vyjednávači , prezident OAVD p. Jozef Chovanec a predseda rady p. Ladislav Bóna. Tak ako vždy aj teraz bolo prvé kolo kolektívneho vyjednávania o vyjasňovaní si návrhov a požiadaviek oboch zúčastnených strán. Historicky po dlhej dobe sa odborové centrály dohodli na zmene svojich požiadaviek. Mzdový nárast nechceme riešiť navýšením tabuľkových miezd, ale vyjednávanie je tentokrát zamerané na príplatkovú časť mzdy. Jedná sa o zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, za sťažené podmienky, osobitné príplatky a nový príplatok za vykonávanie profesie. Požiadavka odborových centrál je navýšenie celkového objemu mzdových prostriedkov o 8%. Ďalšou požiadavkou je určenie objemu na prémie a znemožnenie použitia tohto objemu na iný účel. Cieľom je zamedzenie odčerpania mzdových prostriedkov na vyplatenie nadčasov prípadne niečoho iného. Už nechceme aby sa zamestnanci skladali na príplatky, len preto, že nemáme naplnené stavy zamestnancov. Snahou všetkých kolektívnych vyjednávačov je aby konečne aj zamestnanci v prevádzke pocítili, že sa im zvýšila mzda. Snaha je a ja dúfam, že s vašou podporou to i dosiahneme. Samozrejme treba zachovať všetky platné benefity ktoré sú v teraz platnej Kolektívnej zmluve. Ďalšie kolektívne vyjednávanie sa bude konať dňa 1.12.2014.

Info z KV 13.11.2014

5 reakcií

 • Sulo,zase boduješ,super!

   
 •  
 • No ak je to pravda čo vraví Sulo,tak všetkých,čo robia ten komparz treba kopnúť do riti a poslať tam,z kade prišli na svet…

   
 • Chcete vedieť výsledok KZ 2015 páni kolegovia? Skúste sa opýtať členov tej odborovej organizácie ktorí už podpísali podnikateľský plán na rok 2015. V ňom sa dočítate aj o smernom náraste ktorý je už dávno dohodnutý, a aby to nevyzeralo tak okato páni z odborových centrál kľudne robte ďálej komparz……

   
 • No konečne po toľkých rokoch dotazovania a prosenia zo strany zamestnancov,len nech sa to podarí vyjednať čo najlepšie ku spokojnosti zamestnancov a neskĺzne to do starých koĺají,alebo len do mini kozmetických úprav-či?Veľa zdaru