Stanovisko OZŽ a OAVD.

Stanovisko OZŽ a OAVD

Stanovisko OZŽ a OAVD.

OZŽ a OAVD intenzívne rokujú na úrovni Generálneho riaditeľa, Odboru riadenia ľudských zdrojov Generálneho riaditeľstva ŽSR a Oblastných riaditeľstiev ŽSR o situácii, ktorá vznikla pri vyplácaní prémií, po zrušení tzv. 10 a 20 „euroviek“ konkrétnym zamestnancom firmy. Výkonným pracoviskám sa teraz prideľujú prémie aj s objemom, zodpovedajúcim doteraz vyplácaných mesačných prémií 10 € a 20 €. Lenže prémie boli vyplatené v nižšom objeme ako za porovnateľný mesiac minulého roku a zlúčenie ich objemov sa nemohlo prejaviť u zamestnancov. Očakávali sme, že priami riadiaci zamestnanci pri ich rozdeľovaní budú zohľadňovať u zamestnancov aj odpracované roky, i keď nie v takom rozsahu ako pri priamom vyplácaní 10 a 20 „euroviek“. Zatiaľ si výškou vyplatených prémií na to nevytvorili priestor. Uvidíme ako budú reagovať po našich rokovaniach v nasledujúcom období a či sa naše, ale hlavne očakávania zamestnancov, naplnia.
Vzniknutá situácia potvrdila, že zrušenie rokových pásiem bol nesystémový krok, na čo sme zamestnávateľa upozorňovali už v roku 2012, keď sa ich rozhodol zrušiť. Vyplácanie 10 a 20 „euroviek“ bolo pôvodne dohodnuté len v roku 2012. V roku 2013 mali byť vyplácané do schválenia zmeny Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR, v ktorej sme žiadali zohľadniť aj odpracované roky. Počas rokovaní sa zamestnávateľ bránil zavedeniu akéhokoľvek zvýhodnenia pre zamestnancov na základe odpracovaných rokov u firmy, lebo podľa jeho názoru zamestnancov treba hodnotiť podľa kvality vykonávanej práce napr. prostredníctvom prémií a získaná prax v tomto smere je nepodstatná. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, zachovanie vyplácania 10 a 20 „euroviek“ aj v roku 2014, bolo pre odborové centrály neudržateľné. Napriek tomu naďalej požadujeme v uvedenej smernici zapracovanie zvýhodnenia zamestnancov na základe odpracovaných rokov.

Bc. Ľudevít Mikloš
podpredseda OZŽ

4 reakcie

  • No dámy a páni……tie 10-20 eurovky nás z biedy nevytiahnu,treba sa zamyslieť-ale to je všeobecne dávno známe,len neviem prečo sa stým nič nerobí-nad výškou príplatkov za so-ne,nočné,čo tak zaviesť vernostné miesto tej almužny,okolo ktorej je také HALÓ.Veď nie je normálne,že človek robí celý mesiac za 50 euro v hrubom,ptresne tak,ako pred dajme tomu 20 rokmi…Je to výsmech dlhoročným zamestnacom,že páni vo vedení!!!!!Len o tom treba začať tvrdo rokovať!!!!!!!!!!!!!!!

     
  •  
  • Kadym,hádam nechceš stanovisko od človeka,ktorý sa celý čas skrýva za názory a prácu iných a ak som dobre informovaný,tak bol za zrušenie rokových pásiem. Možno má už vyhliadnutú sladšiu budúcnosť!

     
  • Ten dolepodpísaný pán pod touto informáciou je snáď „hovorca“ OAVD?, alebo snáď vedenie OC OAVD si tak váži svoju členskú základňu, že sa už ani neunúva podať INFO priamo? Alebo je to príprava na fúziu? Poprosil by som odpoveď. P.S. Takéto stanovisko už bolo aj v poslednom čísle Ž-Semaforu, akurát tam nebolo spomenuté OAVD.