Rokovanie OC dňa 3.4.2013.

Rokovanie OC 3.4.2013

Dňa 28.3.2013 všetky odborové organizácie pôsobiace na ŽSR dostali e-mailom žiadosť od sprostredkovateľa na zdôvodnenie svojich požiadaviek rozporných bodov KZ 2013. Na podnet OZŽ bolo dňa 3.4.2013 zvolané stretnutie odborových centrál na prípravu materiálu požadovaného sprostredkovateľom. Rokovania sa za OAVD zúčastnili viceprezident regiónu Bratislava Ľubomír Porubän a prezident OAVD Jozef Chovanec. Po štvorhodinovom rokovaní sme dospeli k zhode a vznikol materiál, ktorý bol dnešným dňom zaslaný sprostredkovateľovi. V tomto dokumente sme sa snažili o vysvetlenie našich požiadaviek a o ich oprávnenosti a rovnako aj podľa podkladov ktoré máme o možnosti zamestnávateľa všetky naše požiadavky splniť. Samozrejme aj zamestnávateľ bude vysvetľovať sprostredkovateľovi svoje stanovisko a obhajovať prečo postupuje v kolektívnom vyjednávaní tak ako postupuje. Ďalším krokom v pokračovaní kolektívneho vyjednávania by malo byť stretnutie sporných strán pred sprostredkovateľom. Ďalšie informácie budú dávané priebežne.

Comments are closed.