Konanie pred sprostredkovateľom.

Konanie pred sprostredkovateľom

Dňa 10.4.2013 sa na GR ŽSR konalo stretnutie so sprostredkovateľom v spore o uzatvorenie Kolektívnej zmluvy ŽSR na rok 2013. Konania sa pre krátkosť termínu zúčastnil za OAVD iba prezident. Termín stretnutia navrhol sprostredkovateľ dňa 9.4.2013. Ponúkol nám dva termíny a to 10.4.2013 o 13 30 hod, prípadne 12.4.2013 o 16 00 hod. Po dohode odborových centrál a dohode so zamestnávateľom sme akceptovali termín 10.4.2013 o 13 30 hod.
Na stretnutí nám predniesol sprostredkovateľ svoje návrhy na riešenie sporných bodov kolektívnej zmluvy. V bode 32 po malom do vysvetlení zo strany OC, že nechceme zavádzať nižšiu normu pracovného času, ale ju iba zachovať, odporučil ponechanie 36 hodinového týždenného pracovného času v nezmenenej podobe
V bode 42 odporučil sprostredkovateľ dodržiavanie zákona, čo bola aj posledná požiadavka OC. Upozornil všetkých prítomných na neplatnosť tohto bodu v prípade ak je v rozpore zo zákonom.
V bode 45 mzdy. Odporučil zamestnávateľovi zvýšenie mzdy o maximum jeho možností:
a: zvýšenie miezd spôsobom navýšenia do tabuliek a to všetkým rovnakou sumou.
b: upozornil zamestnávateľa, že pri zadefinovaní určitého percenta v prémiách menia sa prémie na nárokovú čiastku ktorá je vymožiteľná. Preto neodporúčal takúto definíciu do kolektívnej zmluvy.
c: v tomto bode neodporúčal zaviesť nami navrhovaný príplatok. Odporučil hľadanie inej formy motivačného odmeňovania.
V bode 66 druhé hlavné jedlo po odpracovaní viac ako 11 hod odporučil zamestnávateľovi jeho čo najskoršie zavedenie. S odôvodnením diskriminácie zamestnancov pracujúcich v zmenách.
V bode 95 platnosť kolektívnej zmluvy odporučil sprostredkovateľ obom stranám aby sa vzájomne na dobe trvania platnosti KZ dohodli. Ak sa nedohodnú na dlhšej platnosti tak bude platiť iba jeden rok.
Po vypočutí si návrhov sprostredkovateľa bolo rokovanie ukončené.
Následne sa zmluvné strany t,j, zamestnávateľ a odborové organizácie dohodli na ďalšom kolektívnom vyjednávaní. Stretneme sa v pondelok 15.4.2013 o 11 00 hod v Bratislave na
GR ŽSR . Zatiaľ je to odo mňa všetko čo je nové v kolektívnom vyjednávaní. Ďalšie informácie po kolektívnom vyjednávaní v pondelok. Želám všetkým veľa úspechov.
Prezident OAVD Jozef Chovanec.

1 reakcia

  • Sprostredkovateľ hovoril „súvisle, až mi je divnô“ 🙂 Ale vážne. Pri tom „neuralgickom“ bode 45 KZ: navýšenie o jednotnú čiastku nie je síce podľa mojej chuti, ale dokážem sa cez to preniesť. „Cítim sociálne“… 🙂 Pri tlaku na mzdový nárast je potreba poukazovať na to, ako nás rok čo rok manažmenty ŽSR tlačia s reálnou mzdou viac ku dnu (grafy hovoria jasne), žobrácky mzdový nárast, ktorý nezodpovedá rastu produktivity práce, klesajúcu mzdovú náročnosť firmy a pokles mzdových nákladov firmy! Proste pekné čísla niekto musí zaplatiť! Zamestnávateľ toto všetko dobre vie, treba mu však pripomenúť, že ani my nie sme načisto „mešuge“…
    Teda veľa úspechov!!!