Info z KV 10.1.2013

KV 10.1.2013

Dňa 10.1.2013 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania . Za OAVD sa vyjednávania zúčastnili prezident , vieprezident BA a kolektívny vyjednávač z regiónu KE. Dohodli sme sa iba na štyroch rozporných bodoch a zostalo nám ešte to najdôležitejšie. Stále zostáva rozpor pri mzdovom náraste. OAVD včera znovu obhajovalo a argumentovalo pri bodoch o pracovnom čase to jest 36 hodinový pracovný čas pre výpravcov a dispečerov, nakoľko v návrhu KZ od zamestnávateľa je zjednotiť normu pracovného času na 37.5hodiny týždenne. Ďalším bodom ktorý chceme dosiahnuť je druhý stravný lístok pre turnusových zamestnancov po odpracovaní viac ako 11hodín. Zatiaľ sme sa nedohodli ani na týchto bodoch ,ale snaha o presadenie bude z našej strany naďalej pokračovať. Ďalšie kolektívne vyjednávanie sa uskutoční dňa 31.1. a ja dúfam že bude úspešnejšie ako predchádzajúce. Snaha a argumenty z našej strany určite chýbať nebudú. Prajem Vám všetkým veľa úspechov v práci i v osobnom živote. Infá z ďalších kolektívnych vyjednávaní budú nasledovať.

3 reakcie

  • OK…

     
  • Preložené na 7.2.2013

     
  • KV 31.01.2013 sa nekonalo???